Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORD??? Hvorfor skal vi drive med dette ’a, lærer????

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORD??? Hvorfor skal vi drive med dette ’a, lærer????"— Utskrift av presentasjonen:

1 ORD??? Hvorfor skal vi drive med dette ’a, lærer????
Barn har i utgangspunktet ingen ’ordbevissthet’ I talespråket glir ordene i hverandre uten noen klar begynnelse eller slutt Hvilket ord er lengst av ’meitemark’ eller ’tog’? Ordbevisstheten må trenes i forbindelse med den grunnleggende lese- og skriveopplæringen

2 ORD??? (forts.) ”Evnen til å iaktta og beskrive måten ord er strukturert på, er en del av den allmenne språklige bevisstheten som er viktig både for den grunnleggende lese- og skriveinnlæringen og for videre framgang i lesing og skriving”. (Språkets mønstre s.59)

3 ORD??? (forts.) ”Norsklærere har en sentral oppgave i å stimulere og støtte elevene i utviklingen av språkbevissthet, og i dette arbeidet trenger lærerne altså blant annet gode kunnskaper om (…) hvordan orda i språket vårt er bygd opp.” (Språkets mønstre s.59)

4 ORD??? (forts.) I arbeidet med norsk som andrespråk er det svært nyttig for lærerne å ha kontrastive kunnskaper om språk.

5 Hva er et ord? Et ord må ha mulighet for å bli uttalt med et selvstendig trykk (hovedtrykk). Ordet er en fast enhet på den måten at deler som ordet består av, ikke kan skilles fra hverandre – for eksempel ved at et annet ord blir skutt inn.

6 Begrepet ’ordform’ I skriftspråket er ordformene skilt ut ved mellomrom. I talespråket glir de gjerne over i hverandre, men det er mulig å ha pause foran og etter hver ordform.

7 Morfemer Bitene vi kommer fram til når vi deler opp en ytring i de minste delene med eget innhold, kaller vi morfemer. Eksempel: bruneste  | brun | -est | -e |    Frie morfem kan opptre som ordform alene Bundne morfem kan ikke fungere som ordform alene.

8 Grammatiske morfemer Morfemer som mer markerer en grammatisk funksjon enn utrykker et vanlig betydningsinnhold, kaller vi grammatiske morfemer. Grammatiske morfemer kan være bundne eller de kan være frie: den utrolig fine bilen fritt bundne

9 Leksikalske morfemer Morfemer som uttrykker et vanlig betydningsinnhold (gjenstander, handlinger, egenskaper o.l) kaller vi leksikalske morfemer.- Leksikalske morfemer er vanligvis frie Det finnes noen få bundne morfemer som ikke er grammatiske. Disse kalles restmorfemer.

10 Bøyingsmorfemer Morfemer som brukes for å markere grammatiske kategorier som f. eks tempus, modus, numerus, kasus, bestemthet og komparasjon kalles bøyingsmorfemer. Noen eksempler: løp+er (tempus) gutt+er (numerus) hus+et (bestemthet) fin+ere (komparasjon)

11 Avledningsmorfemer Grammatiske morfemer som brukes når vi skal avlede eller lage nye ord (leksemer), kaller vi avledningsmorfemer. Eksempel: u+for+stand+ig avledningsmorfemer

12 Begrepet rot Når vi studerer oppbygningen av ordformer, kaller vi et fritt morfem for en rot. norsk+opp+gave+r rot rot rot

13 Trediagram ordform avledning avledning avl.m avl.m. rot bb avl.m. u
stå e lig


Laste ned ppt "ORD??? Hvorfor skal vi drive med dette ’a, lærer????"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google