Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring Camilla Wiig, uke 43 og 44. 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring Camilla Wiig, uke 43 og 44. 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring Camilla Wiig, uke 43 og

2 Mål for ukene: Studentene skal selvstendig og i fellesskap:
ha kunnskap om og kunne anvende ulike former for vurdering for og av læring ha kunnskap om ulike vurderingsformer, samt reflektere over utfordringer og dilemmaer med å anvende vurderingsformene i praksis (Fra PEDU Pedagogikk i lærerutdanning for ungdomsstrinnet) Camilla Wiig

3 Temaer for perioden med Vurdering
Fokus Litteratur Sentrale begreper innen vurdering Formativ, summativ Wittek, St. meld. 16, Vurderingsforskriften Vurdering for/av læring Modell i kap 6 T. Slemmen, R. Engh Mappevurdering Ungdomsskolen Dysthe, M. Øhra Kriterier for vurdering Wittek Digitale mapper Forskning på feltet. Engelstad, Smith, M. Øhra, B. Bratholm, ITU Camilla Wiig

4 Mappeoppgave; Vurdering for læring
Omfang: 6- 8 sider eks. litteraturliste Innlevering: fredag 4.Nov/mandag 7. nov. Student veileder student: Deltagerne i praksisgruppene veileder hverandre 24.10 Avtale ansvar, fordele oppgaver, idemyldring på faglig innhold og struktur 25.10 Veiledning på disposisjon og valg av faglig innhold 31.10 Veiledning på første utkast av medstudenter 2.11. Veiledning på andre utkast 4.11 Innlevering innen midnatt eller 7.11 kl Camilla Wiig

5 Respons fra medstudenter
Når: mandag 31. oktober Hvor: Den første på hver gruppe finner rom/møtested Hvordan: Send siste utkast av deres egen oppgave til hverandre etter avtale. Velg om dere vil bruke tid til å lese på forhånd eller om dere vil begynne med å lese når dere møtes. Line Wittek og Camilla Wiig 2011

6 Responsregler (basert på Bjørke 2006, s. 100):
Forfatteren sier litt om: Hvordan det var å legge frem dette stoffet Hva du synes du har fått til og hva du synes er vanskelig Hva du ønsker tilbakemelding på Tilbakemelding: Gi tilbakemelding ut ifra det forfatteren har bedt om Trekk frem det du synes er bra, begrunn hvorfor du synes det er bra (se punkt d) Bruk jeg form (f. eks. det jeg registrerer er…., det jeg oppfatter er…), eller spørsmålsform (hva mener du når du skriver at…., kan du utdype…?) Line Wittek og Camilla Wiig 2011

7 Responsregler (forts)
Tilbakemeldingen kan dreie seg om: Er fokus i oppgaven klart presentert? Går det klart frem hvilke begreper som er sentrale og er de presist definert Blir de sentrale begrepene brukt på en analytisk måte? Hvordan er innledning og avslutning? Henger de ulike delene i oppgaven sammen? Line Wittek og Camilla Wiig 2011

8 Responsregler (forts)
Når det blir gitt tilbakemelding forholder forfatteren seg taus, noter de innspillene du får …………………………………………………….. Når alle forfatterne har lagt frem og fått respons, diskuter: Hvordan var det å ta imot tilbakemelding? Hva kan eller vil du bruke av de innspillene du fikk? Hvordan vil du jobbe videre med mappeoppgaven? Line Wittek og Camilla Wiig 2011

9 Beskrivelse av metode for student veileder student, fase 1; kontakt, kontrakt, kontekst
Camilla Wiig, HIVE

10 Kontakt, kontekst, kontrakt
Kontakt: Å forstå hverandres kommunikasjon er en forutsetning i en pedagogisk prosess som veiledning utgjør. Det er veileders ansvar og prøve å sette seg inn i den praksis og tankegang veisøker har. Å stille seg inn på veilederkandidatens kanal. Enhver sann hjelper begynner med ydmykelse (S.Kierkegaard )

11 Kontrakt Sett av tid til å utforme en kontrakt I kontrakten framgår:
hvilke personer veiledningsforholdet gjelder, hvem skal være informert, kopi av kontrakten? Hvor ofte skal de møtes, hvor lang tid hver gang, hvor skal vi treffes? Hvor lenge skal veiledingsforholdet gjelde ? Når sendes veiledningsgrunnlag til veileder, hvordan utforme dette ? Hvordan skal veiledningen foregå – perspektiver i veiledningen? Kjøreregler- kommunikasjonskontekst Hvordan avslutte ? Evaluering av hver veiledningsøkt Mathisen,Høigaard (2004:56)

12 Kontekst - kontrakt Kontekst: Alt som inngår i sammenhengen veiledningen inngår Organisatoriske rammer; rom, tid, gruppen veiledningen blir gitt i. Strukturelle rammer; veiledningens plass i institusjonen, ledelse, rammer og mål, forankring


Laste ned ppt "Vurdering for læring Camilla Wiig, uke 43 og 44. 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google