Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arteria umbilicalis Doppler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arteria umbilicalis Doppler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arteria umbilicalis Doppler
Svein Magne Skulstad Kurs 28727

2 Arteria umbilicalis Doppler
Navlesnor og placenta Bruk og tolking Teknikk

3 Navlesnor 2 arterier 1 vene 95% har kommunikasjon 90% høgretvunne
Hyrtl anastomosar 90% høgretvunne Muskulær vegg vasoaktiv men manglar nerveforsyning Whartons Jelly Raio et al. Placenta 2000;22:597–601 AU lengste blodkar hos mennesket Hyrtl anastomoser nær placenta ende. Endothelin og prostanoider gir vasokonstriksjon. Strekk indusert kontraksjon av ua avtar fra føtal til placental pol ulike vasoactive eigenskapar i ulike delar av AU Thomas Wharton, Adenographia, or "The Description of the Glands of the Entire Body", publisert i 1656. Tsukimori et al. J Perinat Med 2005;33:534–538

4 Placenta og navlesnor Placenta utviklar seg gjennom heile svangerskapet Placenta villi aukar i talet storleiken blir mindre større kapillær Fall i impedans i navlearterie med aukande gestasjonsalder I begynnelsen av svangerskapet vokser placenta mer enn foster men omvendt på slutten Gass og næringsutveksling Endokrin Metabolsk

5 Placenta dysfunksjon ved IUGR
Maternell side defekt trofoblastinvasjon Doppler i a. uterina: notching / høg motstand (PI ) Føtal side tap av villi i placenta auka vasculær tonus Doppler i a. umbilicalis: høg motstand (PI )

6 Arteria umbilicalis (AU)
Lett å undersøkja Vital komponent av føtal sirkulasjon

7 Reduksjon i perinatal død Reduksjon i alvorleg perinatal mortalitet
Doppler ultralyd for vurdering av føtal tilstand i høgrisiko svangerskap Reduksjon i perinatal død (OR 0.71, 95% CI 0.52 – 0.98) Reduksjon i alvorleg perinatal mortalitet (OR 0.13, 95% CI 0.02 – 0.99) Bruk av Doppler ultralyd var assosiert med færre induksjonar (einlingar) (OR 0.79, 95% CI 0.64 – 0.97) Alfirevic Z, Stampalija T, Gyte GML. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.

8 Reduksjon i hastesectio (einlingar) (OR 0.58, 95% CI 0.43 – 0.78)
Doppler ultralyd for vurdering av føtal tilstand i høgrisiko svangerskap Reduksjon i hastesectio (einlingar) (OR 0.58, 95% CI – 0.78) Færre innlagte i neonatalavdeling (OR 0.72, 95% CI 0.60 – 0.88) Alfirevic Z, Stampalija T, Gyte GML. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.

9 Hovudkonklusjonen til forfattarane :
“.Bruk av Doppler ultralyd i høgrisiko svangerskap ser ut til å gi lavare perinatal død og resulterte i færre obstetriske intervensjonar. Kvaliteten på tilgjengelege studier var generelt lav, og resultatet må tolkast med varsemd. Det er behov for høgkvalitetsstuider med tanke på effekt på parametrane for nevrologisk utvikling.”

10 AU Doppler i høg-risiko svangerskap
< 34 veker: AED 9 % mortalitetsrate RED 36% mortalitetsrate Kurkinen-Raty et al. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76:

11 ARED slutt på eller reversert diastolisk blodstrøm
5-18% mortalitet når venøs Doppler er normal For høg PIV i DV doblar denne mortaliteten Baschat et al. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:277–84

12 AU Doppler ved placentadysfunksjon
Redusert ende-diastolisk blodstrøm (for høg PI) når ca 30% av placenta er affisert Slutt på diastolisk blodstrøm/reversert diastolisk blodstrøm ARED når 60-70% av placenta er affisert Kvalitativ analyse av blodstrømshastighet Salafia CM et al 1997; aedf ; okklusive lesjoner. REDF vascular remodelling og skade av intraplacentar flow. Morrow et al. Am J Obstet Gynecol 1989;161: Giles et al. Br J Obstet Gynaecol 1985;92:31-8

13 AU Doppler Doppler bølgeform reflekterer vaskulær motstand i placenta (downstream) histologi vasculær tonus PI Pulsatil Indeks RI Resistanse Indeks S/D Systolisk/diastolisk ratio PSV Peak systolisk fart Indeks og ratio uavhengig av absoluttfart og mindre følsom for insonasjonsvinkel PI har smalere referanse område, mindre målefeil og har numerisk verdi også når endediastolisk blosdtrøm er opphevet PI kan være større enn 1 tar hensyn til hele bølgeforemn ikke bare diastole og systole.

14 PI PI= (PSV-EDV)/ TA max Gosling & King. Proc R Soc Med 1974;67:447-9

15 12.6 veker

16 34 veker

17 PI AU og gestasjonsalder
Acharya et al. Am J Obstet Gynecol 2005; 192:

18 PI AU placenta-nært og foster-nært

19 [PI AU] avhengig av lokalisasjon
Placentanært Fosternært Acharya et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;26:162-9

20 ARED

21 Blood Flow Class (BFC) Laurin et al. Obstet Gynecol 1987; 69: 895-902
Gudmundsson & Marsal. Am J Perinatol 1991; 8: 1-6 Favre et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1991; 20: Malcus et al. Ultrasound in Med. & Biol 1991; 17:

22 Tidleg vekstretardasjon
Baschat. Early Hum Dev 2005; 81:

23 Teknikk

24

25

26

27

28 Teknikk Kjør! sjå! lytt! justér! forstørr bildet
set inn fargeboks- ikkje for stor set inn cursor insonasjonsvinkel stort sample volume (gate) > 5mm tilpass PRF (scale) skru ned gråskala (2D gain) tilpass fargegain (color gain) tilpass spektral Doppler gain (PWD) tilpass sweep (speed) Kjør! sjå! lytt! justér!

29 Oppsummering AU Doppler høgrisiko svangerskap
Patologisk AU Doppler identifiserer foster som treng intensiv overvaking (og evt. forløsning) Tolkning avhengig av gestasjonsalder teknikk andre diagnostiske funn MCA og DV Doppler, biofysisk profil, CTG, STAN Vergagni et al 2005 AU/MCA ratio >1,9 kan finne 75% av FGR fostre med ARED som vil dø eller alvorlig perinatal morbiditet på bekostning av 13% falsk positiv rate.


Laste ned ppt "Arteria umbilicalis Doppler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google