Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arteria umbilicalis Doppler Svein Magne Skulstad 23.04.2015 Kurs 28727.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arteria umbilicalis Doppler Svein Magne Skulstad 23.04.2015 Kurs 28727."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arteria umbilicalis Doppler Svein Magne Skulstad 23.04.2015 Kurs 28727

2 Arteria umbilicalis Doppler Navlesnor og placenta Bruk og tolking Teknikk

3 Navlesnor 2 arterier 1 vene 95% har kommunikasjon Hyrtl anastomosar 90% høgretvunne Muskulær vegg vasoaktiv men manglar nerveforsyning Whartons Jelly Raio et al. Placenta 2000;22:597–601 Tsukimori et al. J Perinat Med 2005;33:534–538

4 Placenta og navlesnor Placenta utviklar seg gjennom heile svangerskapet Placenta villi aukar i talet storleiken blir mindre større kapillær Fall i impedans i navlearterie med aukande gestasjonsalder

5 Placenta dysfunksjon ved IUGR Maternell side defekt trofoblastinvasjon Doppler i a. uterina: notching / høg motstand (PI ) Føtal side tap av villi i placenta auka vasculær tonus Doppler i a. umbilicalis: høg motstand (PI )

6 Arteria umbilicalis (AU) Lett å undersøkja Vital komponent av føtal sirkulasjon

7 Doppler ultralyd for vurdering av føtal tilstand i høgrisiko svangerskap Reduksjon i perinatal død (OR 0.71, 95% CI 0.52 – 0.98) Reduksjon i alvorleg perinatal mortalitet (OR 0.13, 95% CI 0.02 – 0.99) Bruk av Doppler ultralyd var assosiert med færre induksjonar (einlingar) (OR 0.79, 95% CI 0.64 – 0.97) Alfirevic Z, Stampalija T, Gyte GML. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007529. DOI: 10.1002/14651858.CD007529.pub2.

8 Doppler ultralyd for vurdering av føtal tilstand i høgrisiko svangerskap Reduksjon i hastesectio (einlingar) (OR 0.58, 95% CI 0.43 – 0.78) Færre innlagte i neonatalavdeling (OR 0.72, 95% CI 0.60 – 0.88) Alfirevic Z, Stampalija T, Gyte GML. Fetal and umbilical Doppler ultrasound in high-risk pregnancies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007529. DOI: 10.1002/14651858.CD007529.pub2.

9 Hovudkonklusjonen til forfattarane : “. Bruk av Doppler ultralyd i høgrisiko svangerskap ser ut til å gi lavare perinatal død og resulterte i færre obstetriske intervensjonar. Kvaliteten på tilgjengelege studier var generelt lav, og resultatet må tolkast med varsemd. Det er behov for høgkvalitetsstuider med tanke på effekt på parametrane for nevrologisk utvikling.”

10 AU Doppler i høg-risiko svangerskap < 34 veker: AED 9 % mortalitetsrate RED 36% mortalitetsrate Kurkinen-Raty et al. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76:398-404

11 ARED slutt på eller reversert diastolisk blodstrøm 5-18% mortalitet når venøs Doppler er normal For høg PIV i DV doblar denne mortaliteten Baschat et al. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:277–84

12 AU Doppler ved placentadysfunksjon Redusert ende-diastolisk blodstrøm (for høg PI) når ca 30% av placenta er affisert Slutt på diastolisk blodstrøm/reversert diastolisk blodstrøm ARED når 60-70% av placenta er affisert Morrow et al. Am J Obstet Gynecol 1989;161:1055-60 Giles et al. Br J Obstet Gynaecol 1985;92:31-8

13 AU Doppler Doppler bølgeform reflekterer vaskulær motstand i placenta (downstream) histologi vasculær tonus PIPulsatil Indeks RIResistanse Indeks S/DSystolisk/diastolisk ratio PSVPeak systolisk fart Indeks og ratio uavhengig av absoluttfart og mindre følsom for insonasjonsvinkel

14 PI PI= (PSV-EDV)/ TA max Gosling & King. Proc R Soc Med 1974;67:447-9

15 12.6 veker

16 34 veker

17 PI AU og gestasjonsalder Acharya et al. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 937-944

18 PI AU placenta-nært og foster-nært Placentanært Fosternært

19 [PI AU] avhengig av lokalisasjon Acharya et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;26:162-9 Placentanært Fosternært

20 ARED

21 Blood Flow Class (BFC) Laurin et al. Obstet Gynecol 1987; 69: 895-902 Gudmundsson & Marsal. Am J Perinatol 1991; 8: 1-6 Favre et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1991; 20: 253-259 Malcus et al. Ultrasound in Med. & Biol 1991; 17: 453-460

22 Tidleg vekstretardasjon Baschat. Early Hum Dev 2005; 81: 877-887

23 Teknikk

24

25

26

27

28 forstørr bildet set inn fargeboks- ikkje for stor set inn cursor insonasjonsvinkel stort sample volume (gate) > 5mm tilpass PRF (scale) skru ned gråskala (2D gain) tilpass fargegain (color gain) tilpass spektral Doppler gain (PWD) tilpass sweep (speed) Kjør! sjå! lytt! justér!

29 Oppsummering AU Doppler høgrisiko svangerskap Patologisk AU Doppler identifiserer foster som treng intensiv overvaking (og evt. forløsning) Tolkning avhengig av gestasjonsalder teknikk andre diagnostiske funn MCA og DV Doppler, biofysisk profil, CTG, STAN


Laste ned ppt "Arteria umbilicalis Doppler Svein Magne Skulstad 23.04.2015 Kurs 28727."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google