Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra samordning og koordinert innsats i Kultur- og naturreise. Hvilke muligheter gir åpne data? Lederseminar 11. mai 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra samordning og koordinert innsats i Kultur- og naturreise. Hvilke muligheter gir åpne data? Lederseminar 11. mai 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra samordning og koordinert innsats i Kultur- og naturreise. Hvilke muligheter gir åpne data? Lederseminar 11. mai 2015

2 1 Data er mer enn data

3 [Dette er data]

4

5

6

7

8 Åpne Metadata Kvalitet Lisensiert Tilgjengelig Maskinlesbare Mulig å finne

9 Bare en begynnelse Det er utrolig hva som finnes, men også utrolig hva som ikke finnes 23 millioner bilder i Europeana - totalt 1.8 milliarder bilder lastet opp til sosiale medier – hver dag (2014) Relevant, tilgjengelig og synlig i en stadig større og mer kompleks kontekst

10 ”Kulturarven”

11 10% digitalisert Kilde: Europeana 10% digitalisert Kilde: Europeana

12 30% tilgjengelig Kilde: Europeana

13 5% åpne data Kilde: Europeana

14 20% stedfestet Kilde: Norvegiana

15 Kontekst er nødvendig Data kan best forstås i en kontekst Sammenstilling gir mening og nye muligheter – Semantiske koblinger – Funnsted og funn – Fagdata og fortellinger – Fagdata og leksikalsk informasjon

16 2 Åpenhet er ikke et valg

17 Krav – Lover og direktiver Motivasjon – Demokratisering og gjennomsiktighet – Effektivisering – Næringsutvikling og verdiskapning Behov for en åpenhetskultur – Kommer ikke av seg selv

18 3 Her og nå - eller aldri

19 DOVRE-BILDE

20 Det som ikke er tilgjengelig mobilt – der og da – finnes i praksis ikke Tilgang og relevans Nye forventninger Ny teknologi

21 4 Brukeren viktigere enn institusjonen

22 De fleste samlinger og tekniske løsninger er knyttet til etablerte institusjoner De fleste behov går på tvers av institusjoner – Gjelder både "vanlige brukere" og profesjonelle brukere For å tilpasse til bruk må man vite hvem brukerne er – Krever kompetanse og målrettet innsats over tid Behov for tilpasning på flere nivå – Strategi – Organisasjon – Infrastruktur – Innhold – Grensesnitt og formidlingsløsninger

23 5 De flinkeste jobber ikke her

24

25 Legge til rette for innovasjon – Åpne API – Dokumentasjon Inspirere og stimulere – Hackathon Legge til rette for oppdagelse Nødvendig med infrastruktur – Alle kan ikke bygge alt

26 6 Forutsigbarhet en forutsetning for innovasjon

27

28 Noe må være stabilt for at det skal kunne skje en utvikling – Bygge for endring Infrastruktur og standardisering Stabile nasjonale tjenester – Mennesker og organisasjoner

29 7 Samarbeid mer enn samordning

30 Noen oppgaver krever mer enn koordinering Digital tilgjengeliggjøring krever dypere samarbeid – På tvers av fagområder og sektorer – For å møte krav og forventninger – For effektivitet og stordriftsfordeler Samarbeid bør knyttes til felles infrastruktur Organisering og finansiering bør understøtte dyptgående samarbeid og langsiktighet

31 1Data er mer enn data 2Åpenhet er ikke et valg 3Her og nå - eller aldri 4Brukeren viktigere enn institusjonen 5De flinkeste jobber ikke her 6Forutsigbarhet en forutsetning for innovasjon 7Samarbeid mer enn samordning


Laste ned ppt "Erfaringer fra samordning og koordinert innsats i Kultur- og naturreise. Hvilke muligheter gir åpne data? Lederseminar 11. mai 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google