Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsskolen u-trinnet Hva er nytt ? Vurdering ► Nasjonalt vurderingssystem med elevundersøkelsen, nasjonale prøver, nasjonale og lokale kartleggingsprøver,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsskolen u-trinnet Hva er nytt ? Vurdering ► Nasjonalt vurderingssystem med elevundersøkelsen, nasjonale prøver, nasjonale og lokale kartleggingsprøver,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ungdomsskolen u-trinnet Hva er nytt ?

3 Vurdering ► Nasjonalt vurderingssystem med elevundersøkelsen, nasjonale prøver, nasjonale og lokale kartleggingsprøver, PISA undersøkelsen og eksamen ► Skolens interne vurderingssystem med observasjon, innlevering av oppgaver, mapper, prøver, ”tentamen”/heldagsprøver ► Vurdering uten karakter ► Vurdering med karakter ► Underveisvurdering med kriterier, målark, kjennetegn på måloppnåelse ► Sluttvurdering

4 Fravær ► Foresatt kan søke om fratrekk for inntil 10 dager pr. skoleår ► Dokumentert, med legerklæring, fravær som skyldes helsegrunner. Sykdommen må vare mer enn tre dager, og fratrekk kun fra 4. dag. Ved kronisk sykdom fra 1. dag. ► Innvilget permisjon etter opplæringsloven §2-11

5 Foresattes ansvar ved fravær ► Å se til at eleven møter på skolen ► Å informere om elevens fravær ► Å søke eleven fri ved planlagt fravær ► Kontaktlærer skal ha dialog med foresatte ved gjentatt forsentkomming, ugyldig fravær, samt bekymringsfullt gyldig fravær

6 Klagerett ► Klagerett på standpunktkarakterer i 10. klasse ► Klagerett på eksamenskarakter i 10. klasse

7 Nye fag for elevene ► Utdanningsvalg ► Mål for faget: Gi elevene bedre grunnlag for valg av utdanning og yrke ► Hovedområdene :Videregående opplæring og arbeidslivet – utprøving av utdanningsprogram- egne valg ► Valgfag

8 Fremmedspråk ► Vi tilbyr fransk, tysk, spansk ► Muntlig vektlegging ► Eksamensfag

9 Satsingsområder ► Olweusarbeid ► Realfag ► Lesing i alle fag Leselos ► Kommunikasjon

10 Ordensregler ► Karakter i orden og oppførsel ► Eget reglement for orden og oppførsel i tillegg til de vanlige ordensreglene ► Vi ønsker også å opprettholde en standard på u- trinnet. ► * være høflig, hilse, stå bak pulten, ► * forskjell på ute og inne, lue av, yttertøy på gangen ► * mobil ligge avslått i sekken ► * uro, manglende arbeid, innlevering frister

11 Faglig læringstrykk ► Har hatt gode resultater, ønsker å videreføre det ► kontinuerlig refleksjon over metoder/arbeidsmåter,læringsstrategier, organisering ► IKT It`s learning Foresatte tilgang

12 Samarbeid hjem- skole ► Felles ansvar for opplæringen ► Skolen trenger støtte i læringsarbeidet ► Vær aktiv og engasjert ► ”Våge ville være voksen” ► ”Det er du som bestemmer” –” Barnevakten” ► Gi ungdommene et positivt bilde av skolens arbeid ► Dere har en, vi har over 500


Laste ned ppt "Ungdomsskolen u-trinnet Hva er nytt ? Vurdering ► Nasjonalt vurderingssystem med elevundersøkelsen, nasjonale prøver, nasjonale og lokale kartleggingsprøver,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google