Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsskolen u-trinnet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsskolen u-trinnet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsskolen u-trinnet
Hva er nytt ?

2 Vurdering Nasjonalt vurderingssystem med elevundersøkelsen, nasjonale prøver, nasjonale og lokale kartleggingsprøver, PISA undersøkelsen og eksamen Skolens interne vurderingssystem med observasjon, innlevering av oppgaver, mapper, prøver, ”tentamen”/heldagsprøver Vurdering uten karakter Vurdering med karakter Underveisvurdering med kriterier, målark, kjennetegn på måloppnåelse Sluttvurdering

3 Fravær Foresatt kan søke om fratrekk for inntil 10 dager pr. skoleår
Dokumentert, med legerklæring, fravær som skyldes helsegrunner. Sykdommen må vare mer enn tre dager, og fratrekk kun fra 4. dag. Ved kronisk sykdom fra 1. dag. Innvilget permisjon etter opplæringsloven §2-11

4 Foresattes ansvar ved fravær
Å se til at eleven møter på skolen Å informere om elevens fravær Å søke eleven fri ved planlagt fravær Kontaktlærer skal ha dialog med foresatte ved gjentatt forsentkomming , ugyldig fravær, samt bekymringsfullt gyldig fravær

5 Klagerett Klagerett på standpunktkarakterer i 10. klasse
Klagerett på eksamenskarakter i 10. klasse

6 Nye fag for elevene Utdanningsvalg
Mål for faget: Gi elevene bedre grunnlag for valg av utdanning og yrke Hovedområdene :Videregående opplæring og arbeidslivet – utprøving av utdanningsprogram- egne valg Valgfag

7 Fremmedspråk Vi tilbyr fransk , tysk, spansk Muntlig vektlegging
Eksamensfag

8 Satsingsområder Olweusarbeid Realfag Lesing i alle fag Leselos
Kommunikasjon

9 Ordensregler Karakter i orden og oppførsel
Eget reglement for orden og oppførsel i tillegg til de vanlige ordensreglene Vi ønsker også å opprettholde en standard på u- trinnet. * være høflig , hilse , stå bak pulten , * forskjell på ute og inne, lue av, yttertøy på gangen * mobil ligge avslått i sekken * uro , manglende arbeid , innlevering frister

10 Faglig læringstrykk Har hatt gode resultater, ønsker å videreføre det
kontinuerlig refleksjon over metoder/arbeidsmåter ,læringsstrategier, organisering IKT It`s learning Foresatte tilgang

11 Samarbeid hjem- skole Felles ansvar for opplæringen
Skolen trenger støtte i læringsarbeidet Vær aktiv og engasjert ”Våge ville være voksen” ”Det er du som bestemmer” –” Barnevakten” Gi ungdommene et positivt bilde av skolens arbeid Dere har en , vi har over 500


Laste ned ppt "Ungdomsskolen u-trinnet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google