Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioenergioppvarming av Mo og Jølster vgs Politikardag, Leikanger 18. mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioenergioppvarming av Mo og Jølster vgs Politikardag, Leikanger 18. mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioenergioppvarming av Mo og Jølster vgs Politikardag, Leikanger 18. mai 2010

2 Bioenergiprosjektet i SFj  3 årig prosjekt  Mål  Auka bruk av bioenergi  Auka antal gardsvarmeanlegg  Informasjons-og kompetanse tiltak

3 Kva er stoda innan bioenergi i Sogn og Fjordane? Søknader inn til Innovasjon Norge i 2009:  9 gardsvarmeanlegg  4 forstudier/forprosjekt  2 kompetanseheving/utredning  1 biogassanlegg  1 biobrenselproduksjon Er dette ei god stode? Bioenergiprosjektet har resultert i auka planar om anlegg, men kva no? Vi treng større anlegg!

4 Mo og Jølster vgs avd Mo Fyrrommet treng ombygging (midlar er klare) Infrastruktur med rørsystem er på plass Energikrevjande drivhus fyrt på straum Råvareressursen er tilgjengeleg (500 fast kubikkmeter for året) Koordinering bygning og undervisning Kva er kostnadsskilnaden på jordvarme og flisfyring? Kva har størst verdi for næring og busetting i fylket?

5 Fordelar ved flisfyring på Mo og Jølster vgs  Signaleffekt overfor primærnæringar  Profilering av fylkeskommunen  Læringseffekt både internt på skulen og eksternt  Entreprenørskapseffekt ved prosess frå fornybar ressurs til energi  Verdiskapingseffekt både på skulen (kurs og kompetanseheving) og i lokale næringar  Klimaeffekt

6 Kva er bioenergi? Bioenergi er eit omgrep for energiutnytting av biomasse. Biomassen kan ha ulike former, men alle har til felles at dei har sitt opphav i fotosyntesen. Dvs at vi utnyttar energi frå noko som nyleg har vore ein levende organisme. Bruk av bioenergi har skjedd gjennom alle tider. Ved er det biobrenselet som er mest i bruk over heile verda. Biobrensel inneheld lite svovel og tungmetaller. Når vi brenn biobrensel henter vi heller ikkje karbonatom fra et lager slik vi gjer gjennom bruk av fossilt brensel, men utnyttar karbonatom som allereie er ein del av det eksisterande karbonkrinsløpet. Planter tek opp CO 2 og rensar det. Gjennom forbrenninga av biobrenselet blir det sluppe ut like mykje som planta har rensa. Difor er bioenergi nøytralt i klimasammenheng.


Laste ned ppt "Bioenergioppvarming av Mo og Jølster vgs Politikardag, Leikanger 18. mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google