Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak STATLEG KJØP AV LOKALE KLIMAKUTT Rune Opheim, CIVITAS Oslo, 05.11.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt fond for lokale klimatiltak STATLEG KJØP AV LOKALE KLIMAKUTT Rune Opheim, CIVITAS Oslo, 05.11.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak STATLEG KJØP AV LOKALE KLIMAKUTT Rune Opheim, CIVITAS Oslo, 05.11.09

2 KLIMAKUR 2020 Statleg etatsgruppe leia av SFT Korleis redusere innanlands klimagassutslepp med 15-17 mill tonn CO 2 -ekv. innan 2020 jf. mål i klimameldinga...og dersom måla no blir auka...? Vurdere behovet for nye / endra verkemiddel Ei rekkje statsetatar deltar med utgreiingar Rapport i februar 2010 Civitas, Møreforsking mfl. engasjert i utgreiing av KS sitt bidrag; dvs. verkemiddel for at kommunar for fylkeskommunar kan bidra til utslippsreduksjon.

3 Kr/tonn CO 2 -ekv Redusert CO 2 - utslepp (tonn) 15 – 17 mill tonn CO 2 - pris kvotekjøp i utlandet CO 2 -reinsing Mongstad KVA KLIMATILTAK ER STATEN VILLIG TIL Å BETALE FOR? 340 kr i 2020? Innanlands tiltak: ”marked” for kommunale tiltak

4 LOKALE KLIMAPROGRAM KOMMUNAR Planar med klimatilta k - Ein eller fleire kommunar - Tverretatleg i kommunen - Lokalt næringsliv, friv. org, andre styresmakter - inkluderer effekt av andre tilskotsordningar LOKAL SAM- FUNN Forhandling stat – kommunar pris pr. tiltak kommunen står fritt til å bruke evt overskudd Tiltak i klima- program Gjennomføring i samarbeid med andre aktørar i lokalsamfunnet System for kvanti- fisering Betaling for kvart utført tiltak Verifisering av utslepps- reduksjon UAVH. TREDJE -PART Stadfesting av at tiltak er gjennomført Tiltaksliste med kostnader og effekt Liste med tiltak omfatta av avtale Forskot og midlar til mjuke tiltak STAT Plan- midlar, Malar Rettleiing

5

6 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Forhold til andre tilskuddsordninger

7 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Hva er en tiltaksbeskrivelse? Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? Når skal det gjøres? Hva koster det? Hvem skal betale? Hven får evt fordeler og ulemper? Hva blir klimaeffekten, og hvor lange varer den?

8 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Organisering av forhandlingsløsning

9 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Mulighet for oppstart i 2011?

10 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Prognoser for kvotepris i EU (Klimakur 2020)

11 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

12

13

14

15 Samlede budsjettmessige konsekvenser Ulike scenarier for kvotepris. Utslippsreduksjon 8 mill tonn CO 2 -ekv Regneeksempel

16 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Rapporter fra Møreforsking


Laste ned ppt "Nasjonalt fond for lokale klimatiltak STATLEG KJØP AV LOKALE KLIMAKUTT Rune Opheim, CIVITAS Oslo, 05.11.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google