Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak STATLEG KJØP AV LOKALE KLIMAKUTT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt fond for lokale klimatiltak STATLEG KJØP AV LOKALE KLIMAKUTT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak STATLEG KJØP AV LOKALE KLIMAKUTT
Rune Opheim, CIVITAS Oslo,

2 KLIMAKUR 2020 Statleg etatsgruppe leia av SFT
Korleis redusere innanlands klimagassutslepp med mill tonn CO2-ekv. innan 2020 jf. mål i klimameldinga ...og dersom måla no blir auka...? Vurdere behovet for nye / endra verkemiddel Ei rekkje statsetatar deltar med utgreiingar Rapport i februar 2010 Civitas, Møreforsking mfl. engasjert i utgreiing av KS sitt bidrag; dvs. verkemiddel for at kommunar for fylkeskommunar kan bidra til utslippsreduksjon.

3 KVA KLIMATILTAK ER STATEN VILLIG TIL Å BETALE FOR?
Kr/tonn CO2-ekv CO2-reinsing Mongstad Innanlands tiltak: 15 – 17 mill tonn CO2-pris kvotekjøp i utlandet 340 kr i 2020? ”marked” for kommunale tiltak Redusert CO2- utslepp (tonn)

4 LOKALE KLIMAPROGRAM Forhandling Planar med klimatiltak Tiltak STAT
UAVH. TREDJE-PART Verifisering av utslepps-reduksjon Stadfesting av at tiltak er gjennomført Plan-midlar, Malar Rettleiing System for kvanti-fisering Forskot og midlar til mjuke tiltak Betaling for kvart utført tiltak STAT Forhandling stat – kommunar pris pr. tiltak KOMMUNAR Planar med klimatiltak Tiltaksliste med kostnader og effekt Liste med tiltak omfatta av avtale Tiltak i klima-program kommunen står fritt til å bruke evt overskudd Ein eller fleire kommunar Tverretatleg i kommunen Lokalt næringsliv, friv. org, andre styresmakter inkluderer effekt av andre tilskotsordningar Gjennomføring i samarbeid med andre aktørar i lokalsamfunnet LOKAL SAM-FUNN

5

6 Forhold til andre tilskuddsordninger
Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Forhold til andre tilskuddsordninger

7 Hva er en tiltaksbeskrivelse?
Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Hva er en tiltaksbeskrivelse? Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det? Når skal det gjøres? Hva koster det? Hvem skal betale? Hven får evt fordeler og ulemper? Hva blir klimaeffekten, og hvor lange varer den?

8 Organisering av forhandlingsløsning
Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Organisering av forhandlingsløsning

9 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Mulighet for oppstart i 2011?

10 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak
Prognoser for kvotepris i EU (Klimakur 2020)

11 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

12 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

13 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

14 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak

15 Samlede budsjettmessige konsekvenser
Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Samlede budsjettmessige konsekvenser Ulike scenarier for kvotepris. Utslippsreduksjon 8 mill tonn CO2-ekv Regneeksempel

16 Nasjonalt fond for lokale klimatiltak Rapporter fra Møreforsking


Laste ned ppt "Nasjonalt fond for lokale klimatiltak STATLEG KJØP AV LOKALE KLIMAKUTT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google