Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledningspedagogikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledningspedagogikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledningspedagogikk
”På egne vilkår” Veiledningspedagogikk 16. april 2017

2 ”På egne vilkår” Refleksjon over praksisteori
Læreplanmål og læringsmål: Kunne analysere og begrunne egen og andres praksis teori/praksisutøvelse (LP). Læringsmål: Vite hva praksisteori er. Vite hva som former vår praksisteori. Reflektere over egen praksisteori. 16. april 2017

3 Oppgave Individuelt: (5 min) Med god veiledning tenker jeg på.
I par: (7-8 min) Vi mener at god veiledning kjennetegnes av: (4-5 punkt) 16. april 2017

4 Praksisteori Hva er praksisteori?
En persons private, sammenvevde, men stadige foranderlige system av kunnskap, erfaring og verdier som til enhver tid har betydning for personens undervisningspraksis 16. april 2017

5 Praksisteori Tre hovedkomponenter: Personlige erfaringer
Kunnskap (teori) Verdier. 16. april 2017

6 Praksisteori Personlige erfaringer:
All den erfaring en har fra undervisning, enten som lærer, instruktør eller elev/student. Personlige konklusjoner ut fra dette om hva som fungerer eller ikke. 16. april 2017

7 Praksisteori Overførte kunnskaper – teori.
Dette er kunnskap i vid forstand, dvs. alt fra det andre forteller om sine erfaringer til teoretiske modeller og begreper. 16. april 2017

8 Praksisteori Verdier Det vi holder for sant og rett eller bra og dårlig i forhold til undervisning. Generelle etiske verdier. Filosofiske spørsmål. Politiske standpunkt. 16. april 2017

9 Praksisteori Praksisteori er et komplekst fenomen.
Komponentene påvirker hverandre gjensidig. Ikke mulig å isolere en bestanddel i en persons praksisteori. De ulike elementene vil ha ulik vekt fra person til person og i ulike situasjoner. 16. april 2017

10 Praksisteori Kollektivt fenomen 16. april 2017

11 Praksisteori P3 etisk rettferdiggjøring
P2 teori og praksisbasert begrunnelser P1 handling 16. april 2017

12 Praksisteori vet Tror jeg vet Vet ikke/kan ikke vite 16. april 2017

13 Praksisteori Strategi? – fundamentet for læreres/veilederes/instruktørers/lederes handlinger. Fundament for våre handlinger i yrkessammenheng. 16. april 2017

14 Praksisteori Praksisteori som strategi:
3 kunnskapselementer er vesentlig. Deklarativ kunnskap (hva) Prosedural kunnskap (hvordan) Kondisjonal kunnskap (når og hvorfor) 16. april 2017

15 Praksisteori Anvendt på veiledning utviklingsprosjekt om læringsstrategier (LS): 3 kunnskapselementer er vesentlig. Deklarativ kunnskap (hva) Hva kan de om LS? Prosedural kunnskap (hvordan) Behersker de LS og opplæring av LS? Kondisjonal kunnskap (når og hvorfor) Vet de noe om Når og Hvorfor LS? 16. april 2017

16 ”På egne vilkår” Oppgave:
Gå tilbake til det dere som gruppe tenkte med god veiledning. Bruk en av modellene som er presenteret for å vurdere praksisteorien bak gruppens tenkning. (20-30 min) 16. april 2017


Laste ned ppt "Veiledningspedagogikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google