Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no1 ”På egne vilkår” Veiledningspedagogikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no1 ”På egne vilkår” Veiledningspedagogikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no1 ”På egne vilkår” Veiledningspedagogikk

2 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no2 ”På egne vilkår” Refleksjon over praksisteori Læreplanmål og læringsmål: –Kunne analysere og begrunne egen og andres praksis teori/praksisutøvelse (LP). –Læringsmål: Vite hva praksisteori er. Vite hva som former vår praksisteori. Reflektere over egen praksisteori.

3 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no3 Oppgave Individuelt: (5 min) –Med god veiledning tenker jeg på. I par: (7-8 min) –Vi mener at god veiledning kjennetegnes av: (4-5 punkt)

4 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no4 Praksisteori Hva er praksisteori? –En persons private, sammenvevde, men stadige foranderlige system av kunnskap, erfaring og verdier som til enhver tid har betydning for personens undervisningspraksis

5 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no5 Praksisteori Tre hovedkomponenter: –Personlige erfaringer –Kunnskap (teori) –Verdier.

6 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no6 Praksisteori Personlige erfaringer: –All den erfaring en har fra undervisning, enten som lærer, instruktør eller elev/student. –Personlige konklusjoner ut fra dette om hva som fungerer eller ikke.

7 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no7 Praksisteori Overførte kunnskaper – teori. –Dette er kunnskap i vid forstand, dvs. alt fra det andre forteller om sine erfaringer til teoretiske modeller og begreper.

8 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no8 Praksisteori Verdier –Det vi holder for sant og rett eller bra og dårlig i forhold til undervisning. Generelle etiske verdier. Filosofiske spørsmål. Politiske standpunkt.

9 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no9 Praksisteori Praksisteori er et komplekst fenomen. Komponentene påvirker hverandre gjensidig. Ikke mulig å isolere en bestanddel i en persons praksisteori. De ulike elementene vil ha ulik vekt fra person til person og i ulike situasjoner.

10 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no10 Praksisteori Kollektivt fenomen

11 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no11 Praksisteori P3 etisk rettferdiggjøring P2 teori og praksisbasert begrunnelser P1 handling P R A K S I S teori

12 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no12 Praksisteori vet Tror jeg vet Vet ikke/kan ikke vite

13 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no13 Praksisteori Strategi? – fundamentet for læreres/veilederes/instruktørers/lederes handlinger. Fundament for våre handlinger i yrkessammenheng.

14 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no14 Praksisteori Praksisteori som strategi: –3 kunnskapselementer er vesentlig. Deklarativ kunnskap (hva) Prosedural kunnskap (hvordan) Kondisjonal kunnskap (når og hvorfor)

15 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no15 Praksisteori Anvendt på veiledning utviklingsprosjekt om læringsstrategier (LS): –3 kunnskapselementer er vesentlig. Deklarativ kunnskap (hva) –Hva kan de om LS? Prosedural kunnskap (hvordan) –Behersker de LS og opplæring av LS? Kondisjonal kunnskap (når og hvorfor) –Vet de noe om Når og Hvorfor LS?

16 ”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no16 ”På egne vilkår” Oppgave: –Gå tilbake til det dere som gruppe tenkte med god veiledning. Bruk en av modellene som er presenteret for å vurdere praksisteorien bak gruppens tenkning. (20-30 min)


Laste ned ppt "”På egne vilkår” 3. juni 2015www.garmannslund.no1 ”På egne vilkår” Veiledningspedagogikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google