Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Improvisasjon F2C mandag 31.09 2009 Hege Hansson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Improvisasjon F2C mandag 31.09 2009 Hege Hansson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Improvisasjon F2C mandag 31.09 2009 Hege Hansson

2 Hva forbinder dere med begrepet improvisasjon? Samtale i par – stikkord i plenum

3 Improvisasjon i ulike kontekster  Improvisasjon i dagliglivet  Pedagogisk improvisasjon  Improvisasjon og lek  Improvisasjon i en drama- og teaterfaglig sammenheng  Improvisasjon innen andre kunstneriske uttrykksformer

4 Improvisasjon i dagliglivet  Negativt?  Positivt?  Nødvendig?  Å forholde seg til og behandle en ukjent situasjon på grunnlag av tidligere erfaringer som aktiveres i øyeblikket

5 Improvisasjon i drama og teater  Arbeidsform  Uttrykksform - kunstart  Teatersjanger – teatersport mm

6 Vesenstrekk ved improvisasjon  Akseptere – si ja  Ikke blokkere – si nei  Gi og ta i mot tilbud  På sparket, ikke tenke, handle på impuls  Bruke den første idèen – før den er tenkt som idè….  Ta og gi ansvar  Lagspill/samspill

7 Akseptere og blokkere  Den som sier JA  Den som sier NEI  Den som sier JA, MEN  Den som sier JA, OG

8 Fem innganger (evt. spørsmål)  Hvem  Hva  Hvorfor  Hvor  Når

9 Status i faglig sammenheng  Status er noe man gjør (ikke er eller har)  Noe man spiller  Det er umulig å være nøytral  Vi gir hverandre status i spill  Det man sier er langt mindre viktig enn det man gjør, enn handlingene, det man viser

10 Status – virkemidler  Blikk  Gester  Tale  Tempo (bevegelse, tale, mm)  Plassering i rom  Bruk av rom  Kroppsholdning

11  ”Øving gjør mester”  Innlevelse  Tilstedeværelse

12 Pedagogisk improvisasjon  I spenningsfeltet mellom det pedagogisk gjennomtenkte og planlagte og det spontane/uforutsette  Øyeblikkets krav til handling, fleksibilitet og endring  Medvirkningsaspektet  En del av det håndverket som en pedagog kan og benytter seg av

13 Planlegging  Vi forestiller oss framtiden  Vi lager hypoteser om framtiden  Vi konstruerer lenker mellom fortid, nåtid og fremtid  Vi bruker vår faglige kunnskap, empatiske evner og kreativitet til å koble fag/temaer med kunnskap om barnegruppe og enkeltbarn, og forholder oss til romlige, tidsmessige og praktiske forutsetninger  As if……..

14  ”Den erfarne er mest åpen for nye erfaringer” (Hans Georg Gadamer)  Det er kun når man er godt forberedt og kan sitt fag, at man føler seg fri til å gå utenfor grensene av det planlagte – og forstår betydningen av det  Det planlagte setter oss i stand til å improvisere

15 Dualisme/paradoks – både/og  Varmt og kaldt  Nærhet/tett på og distanse  Fornuft og følelser  Intellekt og magefølelse  Gripe og begripe  Analyse og handling  Kompetanse og kreativitet  Profesjonell problemløsning

16 Å være åpen  Holdning  Innstilling  Kvalitet  Verdi

17 Improvisasjon Er en grunnleggende metode og arbeidsmåte i drama (og i lek, og kan være det i teater) og en uttrykksform


Laste ned ppt "Improvisasjon F2C mandag 31.09 2009 Hege Hansson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google