Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”The Innovation Process” by Keith Pavitt -Innovasjon i store moderne bedrifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”The Innovation Process” by Keith Pavitt -Innovasjon i store moderne bedrifter."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”The Innovation Process” by Keith Pavitt -Innovasjon i store moderne bedrifter

2 RAMME FOR INNOVASJON Utnytting eller utforsking av muligheter for nye produkter basert på know-how, etterspørsel, eller en kobinasjon av disse Innovasjon er læring gjennom eksperimentering og økt forståelse som er ”firm specific” Den kapitalistisk innovasjonsprosessen består av konkurranse blant alternative produkter, systemer, prosesser, sørviser, og de tekniske og organisasjonelle prosessene som leverer disse

3 Tre overlappende prosesser Produksjon av vitenskaplig og teknisk kunnskap Omgjøring av kunnskap til artefakter Fortløpende tilpasning til etterspørsel i markedet

4 Produksjon av kunnskap FoU Disintegrasjon og Outsourcing Samarbeid mellom universitet og industri

5 Produksjon av kunnskap FoU –Viktig kilde til innovasjon i det 20. århundre –”Monitoring post” mot vitenskapelig kunnskap og konkurrenter –Vanskelig å outsource siden lønnsomheten er usikker

6 Produksjon av kunnskap Disintegrasjon og Outsourcing –Skjer når etterspørselen er stor –Store firmaer fokuserer på kjernevirksomhet –Små firmaer kan spesialisere seg og få feedback fra mange brukere –Gode relasjoner mellom små og store firmaer viktig for læring og kunskapsutveksling

7 Produksjon av kunnskap Samarbeid industrien og universitetene –Uformelle nettverk mellom forskere og industri –Formelt samarbeid; tripple helix –Indirekte gjennom utdanning Institusjon UniversitetIndustri

8 Øvelse Hvordan skapes ny kunnskap i Opera og Telenor?

9 Omgjøring av kunnskap Må være bevisst på fire forhold: Forholdet mellom teknologi og vitenskap Offentlig finansiert FoU System integrasjon Strategier for usikkerhet

10 Omgjøring av kunnskap Teknologi og Vitenskap –Teknologisk praksis og vitenskapelig kunnskap må interagere –Teknologisk praksis i forkant –Vitenskapen følger etter og videreutvikler

11 Omgjøring av kunnskap Offentlig finansiert FoU –Gir teknologiske framskritt

12 Omgjøring av kunnskap System integrasjon –Økende kompleksitet i typer kunnskap som ligger til grunn for et produkt –Eks bilproduksjon

13 Omgjøring av kunnskap Strategier for usikkerhet –Vil forutsi muligheter for utvikling –Stor usikkerhet siden prosessen er svært kompleks –Oftest suksess når mellomnivåene i organisasjonen er inkludert

14 Øvelse Hvordan tror du Opera og Telenor forholder seg til omgjøring av kunnskap?

15 Fortløpende tilpasning til etterspørsel i markedet –Tilpasse og skape markedsbehov –Matche organisasjonelle praksiser med teknologiske muligheter –Tilpasse til radikale endringer / ny kjerneteknologi –Eks dampbåt kontra seilbåt problematikken

16 Oppsummering Arbeidsdelingen har gitt økt kompleksitet i kunnskap og systemer for produksjon Innovasjon evnen til å organisere tre overordnede prosesser

17 Alice Lam, Organizational Innovation

18 Organizational Innovation Organisasjonsstrukturen er avgjørende for innovasjonsprosessen Evnen til innovasjon en forutsetning for å kunne ta i bruk ny teknologi Organisasjonelle og teknologiske innovasjoner er koblet sammen Refererer til hvordan organisasjonen håndterer og produserer nye idéer og handlinger

19 Organizational Innovation Delt inn i 3 deler: –Forholdet mellom organisasjonell struktur og innovasjon –Mentale prosessers sammenheng med omgivelsene –Forandring og innovasjon

20 Organisasjonell struktur og innovasjon ”One best way to organize” kontra appropriate structure –Produksjonsskala, teknologi og miljø

21 Organisasjonell struktur og innovasjon Hierarkisk eller flytende/fleksibel struktur Innovasjon som resultat av struktur og strategi Høy grad av organisasjonell integrasjon er avgjørende for konkurransefortrinn for ”det innovative firma” Link mellom strategi, struktur og innovasjonsnatur. –Formell kontra uformell struktur.

22 Øvelse Hva slags struktur vil fungere best i din organisasjon?

23 Mentale/kognitive prosesser Ser på organisasjonens evne til å lære Sosial interaksjon avgjør kollektiv kunnskapsstruktur. Eksterne grenser kontra åpne for ny kunnskap Fokus mot omgivelser avgjørende for å kunne motta ny radikal kunnskap

24 Tilpasning til omgivelsene Omstilling 3 teorier: –Inkremtelle endringer (inertia) –”Punktert likevektsmodell” –Strategisk tilpasning og vedvarende forandring

25 Oppsummering Forholdet mellom organisasjon og innovasjon er komplekst, dynamisk og skjer på mange nivåer. Prøvd å forstå forholdet gjennom å se på tre ulike men gjensidig avhengige perspektiver.


Laste ned ppt "”The Innovation Process” by Keith Pavitt -Innovasjon i store moderne bedrifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google