Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGIPROFILEN VED NHH

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGIPROFILEN VED NHH"— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGIPROFILEN VED NHH
Professor Rune Lines Institutt for Strategi og Ledelse NHH

2 STRATEGIPROFILEN VED NHH
Org. struktur Ledelse

3 NOEN SÆRTREKK VIRKELIGHETSNÆRE FAG OG KURS
SVÆRT FÅ UREALISTISKE/TENDENSIØSE FORUTSETNINGER OM SAMFUNN, ORGANISASJONER OG INDIVIDER HVORFOR? ”I VIRKELIGHETEN ER ALLE VARIABLE INNE” – BESLUTNINGER BASERT PÅ ”ANTA AT” STRAFFES UMIDDELBART

4 NOEN SÆRTREKK REALISME LEDER TIL EKLEKTISKE TEORIER OG MODELLER
EN BEHØVER FORSKJELLIG TEORI FOR Å BYGGE MODELLER OM EFFEKTIVT ORGANISASJONSDESIGN VERSUS MODELLER FOR MOTIVASJON AV KUNNSKAPSARBEIDERE REALISME PÅVIRKER KUNNSKAPSMODELLER HIERARKISK VERSUS MOSAIKK

5 NOEN SÆRTREKK ”VIRKELIGHETEN ER TVERRFAGLIG” DA MÅ OGSÅ MASTERPROFILEN VÆRE DET MODELLER OG TEORIER BASERT PÅ SNEVRE FAGPARADIGMER VIL ALLTID UTELATE VIKTIGE FORHOLD: MAN VERSUS ECONOMIC MAN OG DESIGN AV INSENTIVSYSTEMER MAN VERSUS POLITICAL MAN OG EFFEKTIV BRUK AV MAKT I ORGANISASJONER

6 NOEN SÆRTREKK FOKUS PÅ DRIVERE AV EFFEKTIVITET, OVERSKUDD OG KONKURRANSEEVNE ”GÅR BAK OG FORKLARER REGNSKAPSTALL OG AKSJEKURSER” HVORDAN KAN EN ØKONOM BIDRA TIL ØKT VERDISKAPNING (OG VERDIØDELEGGELSE)

7 NOEN SÆRTREKK HVORFOR BRUKER VIL IKKE MER MATEMATIKK SOM SPRÅK I FAGENE HER? ER VI TALLBLINDE? SVÆRT FÅ (OM NOEN) ORGANISASJONSFENOMEN OPPFØRER SEG DETERMINISTISK – FAGENE FANGER ROBUSTE SAMMENHENGER, MEN MED STORE STOKASTISKE ELEMENTER, MATEMATIKK LITE EGNET SPRÅK I FORMIDLING AV FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP

8 HVORFOR DENNE PROFILEN
GIR VERKTØY OG IDEER TIL ØKT VERDISKAPNING PÅ ARBEIDSPLASSEN GIR BASIS FOR INNOVASJON – UTNYTTING AV IMPERFEKSJONER I ARBEIDSLIVET – TEORI/PRAKSISGAP PÅ TOPP I EVALUERING VED NHH NHH KANDIDATER ETTERSPØR RASKT MER SOL KUNNSKAP ETTER FÅ ÅR I PRAKSIS

9 TO HOVEDTEMA 1. ANALYSE OG BESLUTNINGSALTERNATIVER – HVA ER PROBLEMET OG HVA ER MULIGE LØSNINGER STRATEGIVALG, ORGANISASJONSFORM, SYSTEMER OG PROSESSER 2. HVORDAN IVERKSETTE OG LÆRE AV VALGENE SOM TAS

10 ANALYSENIVÅER MIKRO, MESO OG MAKRO BEHANDLES MIKRO MESO
HVORDAN KUNNSKAP OM INDIVIDER GIR BASIS FOR EFFEKTIV LEDELSE OG UTFORMING AV ORGANISASJONER MESO GRUPPENIVÅET, POLITISK PERSPEKTIV PÅ ORGANISASJONER, UTFORMING OG LEDELSE I DELSYSTEMER

11 ANALYSENIVÅER MESO FORTS. MAKRO ANALYSE AV INTERNE RESSURSER
LÆRINGSMILJØ OG LÆRINGSPROSESSER MAKRO STRATEGISK ANALYSE AV OMGIVELSER SRATEGISKE ALLIANSER OG NETTVERK INTERNASJONALISERING KONKURRANSEANALYSE

12 NOEN TEMA PÅ KURSNIVÅ KURS I UTREDNINGS-/FORSKNINGSMETODIKK
FORHANDLINGER TEAM OG TEAMLEDELSE LEDELSE OG LEDERPSYKOLOGI STRATEGISK ENDRING OG LÆRING I ORGANISASJONER

13 NOEN TEMA PÅ KURSNIVÅ DESIGN AV ORGANISASJONER ETISK HANDLING/CSR
ENTREPRENØRSKAP INTERNASJONAL STRATEGI STRATEGISKE ALLIANSER OG NETTVERK KONSERNSTRATEGI

14 LITT OM FORSKNINGEN Flest publikasjonspoeng per ansatt og samlet ved NHH HVORDAN VIRKER KUNNSKAP INN PÅ VERDISKAPNING OG OVERSKUDD INTEGRASJONSPROSESSEN MELLOM STATOIL OG HYDRO Effektiv norsk/skandinavisk ledelse HVORDAN BIDRAR STRUKTUR OG INNHOLD I NETTVERK TIL NYSKAPNING Verdiskapning via motivasjon av kunnskapsarbeidere

15 LITT OM STAB OG INTERNASJONALT NETTVERK
15 PROFESSORER, FOR EKSEMPEL NICOLAI JUUL FOSS 20 AMANUENSER, FOR EKSEMPEL Vidar Schei 43 DR. STIPENDIATER, FOR EKSEMPEL Berit Sund SAMARBEID MED FORSKERE I ALLE VERDENSHJØRNER

16 Eksempler på masteroppgaver
Forsvarsstrategier ved angrep fra ny konkurrent Integrasjonsprosesser etter oppkjøp Strategialternativer i fallende markeder Organisering for vekst Implementering av bsc og gevinstrealisering


Laste ned ppt "STRATEGIPROFILEN VED NHH"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google