Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISKRIMINERING AV ELDRE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISKRIMINERING AV ELDRE"— Utskrift av presentasjonen:

1 DISKRIMINERING AV ELDRE
Foredrag av Harry Martin Svabø Styreleder i Seniorsaken

2 ALDERISME ”Alderisme er ideen om at folk slutter å bli folk – at de slutter å bli som folk flest, eller at de blir folk av en bestemt underlegen type – i kraft av å ha levd noen år.” Alex Comfort

3 DISKRIMINERING Arbeidsliv: Yrkesdiskriminering på grunn av alder.
Helse og Omsorg: Diskriminering av eldre i helsevesenet. Deltagelse og Tilhørighet: Utelukkelse av eldre fra deltagelse i samfunnet.

4 ELDREBØLGEN Antall pensjonister fordobles frem til 2050
Andelen av befolkningen over 45 år vil nærme seg 50% Antall over 67 år vil øke fra til 1,4 millioner I 2050 vil det være over 80 år

5 ELDREFIENDTLIGHET Tortur, vanstell og voldtekter av eldre
I Europa har opptil 15 % av alle over 75 år vært offer for overgrep

6 YRKESDISKRIMINERING nordmenn i arbeidsfør alder er satt utenfor yrkeslivet Utstøting av seniorer fra arbeidslivet ble synlig ved omstillingene på 1990-tallet Mange forlot arbeidslivet med nedbrutt selvrespekt og psykisk knekket

7 YRKESDISKRIMINERING Mange av de negative holdningene til eldre bunner i myter og fordommer Eldre er ikke noen homogen gruppe, men en uutnyttet kjemperessurs Yrkesdiskriminering av eldre er økonomisk ufornuftig

8 HELSE OG OMSORG ”Døden ved unnlatelse” (L´Express 2006)
”Man dreper de gamle” (On tue les vieux), Feyard, Paris Professor Jacques Soubeyrand (red) ”Symptom på et sykt samfunn”

9 HELSE OG OMSORG Sykehjemspasientene blir stadig sykere
En studie av psykiater Geir Selbæk ved Sykehuset innlandet viser: 2 av 4 sykehjemspasienter bruker medisin mot psykiske symptomer 4 av 19 er psykotiske 4 av 10 er depressive

10 HELSE OG OMSORG Regjeringens holdning til eldres helse og omsorg er en stor skuffelse. Det trenges langt mer ressurser ved sykehjemmene enn hva som ligger inne i statsbudsjettet for 2007 Forslaget om å fjerne demensmedisin fra blåreseptordningen er en skandale

11 HELSE OG OMSORG Manglende rehabilitering er ødeleggende
Uten rehabilitering vil mange eldre få redusert sine muligheter til å klare seg hjemme Situasjonen stemmer dårlig med uttalte politiske mål

12 HELSE OG OMSORG Legedekningen ved sykehjemmene må økes
Vi trenger en juridisk bindende sykehjemsforskrift Vi må omdefinere seniorpolitikk til å bety politikk initiert og iverksatt av seniorer

13 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET
”Vi må se realiteten i øynene, alderdom og død, rynker og svakhet er bannlyst i dagens samfunn. Ungdommen, støttet av kommersielle interesser, bestemmer. Vi befinner oss i et kommunikasjonssamfunn med en arbeids- og fritidskultur, hvor det ikke er plass til noen eldrekultur. Vi snakker om en sivilisasjon som har mistet sin hukommelse.” Régis Debray

14 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET
Makt i Norge er konsentrert hos de som står midt i livet. Da Stoltenberg-regjeringen tiltrådte høsten 2005, var eldste statsråd 55 år. Statsminister Jens Stoltenberg selv var 46 år, utenriksminister Jonas Gahr Støre var 45 år og finansminister Kristin Halvorsen 45 år. Tendensen er den samme i næringsliv, organisasjonsliv og media.

15 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET
Vi har fått en tredeling av livet: Forberedelsesstadiet Det egentlige livet Det forhenværende livet

16 DELTAGELSE OG TILHØRIGET
Et samfunn innrettet etter barn og ungdomsbehov Synkende respekt for autoritet, fagkunnskap og kompetanse Svar: Vi trenger en ny samfunnsmodell som anerkjenner alle aldre som likeverdige

17 BEGYNNENDE ERKJENNELSE
“All Australiens, regardless of age, should have access to appropriate employment, training, learning, housing, transport, cultural and recreational opportunities and care services that are appropriate to their diverse needs, to enable them to optimise their quality of life over their entire lifespan”.

18 EN NØDVENDIG KAMP Vi må stille krav til omformning av samfunnet
Vi må føre en kamp til samfunnets beste Vi må være med på å definere ”det gode livet” Vi må stimulere folk til å fortsette den sosiale og kulturelle dialogen så lenge de kan

19 SENIORSAKEN En organisasjon som kan koordinere fremstøt, definere normer og standarder og formulere krav Norge skal bli et godt land å leve i, uansett alder Alderdommen er ungdommens fremtid Velkommen i Seniorsaken


Laste ned ppt "DISKRIMINERING AV ELDRE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google