Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonsforelesning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonsforelesning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonsforelesning
Medieretorikk Introduksjonsforelesning

2 Medieretorikk Noen sentrale begreper Oversikt over kurs og opplegg

3 Medieretorikk Noen sentrale begreper
Rhetor (gr.) / rhetorikos (adj.) - offentlig taler De homeriske skrifter (ca. 500 f.Kr.) Sofistene ( f.Kr.) Aristoteles´retorikk (330 f.Kr.) Ethos, pathos, logos Avsender-budskap-mottaker Tre taletyper: rådgivende, rettstale, oppvisning

4 Medieretorikk Noen sentrale begreper
Romerne Cicero (106 f.Kr.- 43 f.Kr.) Quintilian (35 e.Kr e.Kr.) Tre stiler: lav/jevn, mellom, høy De fem retoriske forarbeidsfasene Inventio Dispositio Elocutio Aptum, puritas, perspicuitas, ornatus Memoria Actio De Frie kunster - trivium og quadrivium

5 Medieretorikk Noen sentrale begreper
Middelalderen Fragmentering av retorikken Tre kunster: ars dictaminis, homilektikk, ars poetica Renessansen Utgangspunkt for eksport til f.eks. billedkunsten Ars dicendi Barokken Scientismen

6 Medieretorikk Noen sentrale begreper
1700-tallet 1. Elokusjonistisk bevegelse 2. Forening av retorikk og estetikk 3. Psykologisk-filosofiske teorier om offentlig henvendelse 1800-tallet Stagnasjon

7 Medieretorikk Noen sentrale begreper
Retorikk i mediesamfunnet (jf. Kjeldsen) Multimedial Ikke noen konkret avsender Ikke hensiktsbestemt i tradisjonell forstand ”Flow” Tre effekter på offentlig retorikk: Intimisering Visuell og auditiv orientering Fragmentering

8 Medieretorikk Noen sentrale begreper
Den retoriske situasjonen (Bitzer) Kairos Aptum Består av tre essensielle elementer: Påtrengende problem Retorisk publikum Retoriske vilkår

9 Medieretorikk Noen sentrale begreper
Dialektikk vs. Retorikk Den dialektiske syllogismen Den retoriske syllogismen Enthymem Underforstått premiss/oversetning, sannsynlighet (eikos) Samme arbeidsredskap, to litt forskjellige prosesser Topos Universal-argumentenes lagringsplass, f.eks. strukturelle topoi

10 Medieretorikk Noen sentrale begreper
Språk Korrekt, klart, passende, ornatus Ornatus (utsmykning) Figurer/troper Eks. Metafor, sammenlikning Fallasier Komponenter i et argument eller en slutning som gjør hele argumentet logisk ugyldig, men som allikevel kan ha en retorisk funksjon F.eks. Personangrep (argumentum ad hominem) eller autoritetsargument (argumentum ad verecundiam)

11 Medieretorikk Oversikt over kurs og opplegg
Tid Tema Taler Introduksjon til kurset Thor J. Haga Politisk image og retoriske virkemidler Anne Krogstad Noen hovedpunkter om klassisk retorikk Øivind Andersen Politisk talekunst Jens Elmelund Kjeldsen (UiB) Argumentasjon og andre overbevisningsmåter Visuell retorikk Språk og stil i det verbale og det visuelle/ oppsummering av kurset

12 Medieretorikk Oversikt over kurs og opplegg
Seminarundervisning (fra 25/10 - 6/12) Gå sammen i grupper på tre eller fire (det skal være 6 grupper totalt). Hver gruppe skal i løpet av semesteret ha en muntlig presentasjon som bygger på en skriftlig besvarelse, samt være opponenter for en annen gruppe. Hver gruppe gjør et eksemplar av besvarelsen tilgjengelig som masterkopi for medstudenter senest to dager før presentasjonen skal holdes. Eksemplaret legges i en boks på hylla i resepsjonen merket jour Gruppa som skal være opponenter skal motta besvarelsen i god tid slik at de rekker å forberede gode innspill. Merk besvarelsen med seminardag og gruppenummer. Grupper som ikke presenterer plikter å være forberedt og orientere seg om dagens presentasjon slik at de kan stille kritiske spørsmål til sine medstudenter. Hjemmeeksamen 17/ /12


Laste ned ppt "Introduksjonsforelesning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google