Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boknytt Hva er nytt i Panorama Vg1?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boknytt Hva er nytt i Panorama Vg1?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boknytt Hva er nytt i Panorama Vg1?

2 Basis Side 2-3

3 Basis Basis-kapitlene er forkortet, men gir fortsatt mange tips og råd til hvordan du kan arbeide med de grunnleggende ferdighetene Side 15, 30 og 41

4 Eksempel fra «Muntlig kommunikasjon»
Basis Eksempel fra «Muntlig kommunikasjon» Mer praktisk rettet «Virkemidler i skrift og tale» (tidligere kap. 5) inkorporert Side 22

5 Kurs Side 2-3

6 Kurs i alle «skolesjangre» samlet i et kapittel
= brukervennlig Flere kurs på nettsidene Side 233

7 Oppgaver Side 2-3

8 Det er oppgavetyper på fem nivåer
Oppgaver underveis i kapitlene og etter hvert kapittel Mange oppgaver og arbeidsark på nettsidene Oppgaver Side 218

9 Ny struktur

10 Slankere utgave med tydeligere struktur
Ny struktur Slankere utgave med tydeligere struktur Innhold Hvordan bruke Panorama? 1 Test deg selv 2 Basis Muntlig kommunikasjon Skrive Lese 3 Språket i bruk Kommunikasjon Språkfunksjonar Språkleg variasjon Argumentasjon 4 Sjangrer Ny struktur Side 4-7

11 Ny struktur Side 4-7 (Kap. 5-9) 5 Språket før og no
Norrønt og moderne norsk Grammatiske særtrekk ved norsk språk Det fleirspråklege Noreg Dei nordiske språka 6 Samansette tekstar Biletkunnskap Bilete og tekst Skjermtekstar Film Reklame 7 Kurs 8 Tekstsamling 9 Oppslagsdel Side 4-7

12 Noen av endringene Ny struktur Før Revidert utgave Kapittel 2
Basis muntlig: mer praktisk rettet Mye av stoffet var å finne i kapittel 6, «Virkemidler i skrift og tale» Kapittel 3 «Språket i bruk» Kapitlet samler følgende kapitler fra gammel bok: «Språklig variasjon» (tidl. kap. 13) «Kommunikasjon og språkfunksjoner» (3) «Argumentasjon» (5) Kapittel 4 «Sjanger». Flyttet fram, men ellers «likt», bare revidert. Kurs tatt ut Tidligere kapittel 8 Kurs i eget kapittel (7) nå Kapittel 5 «Språket før og no» Nesten alle kapitlene om språk er samlet her, dvs. tidligere kapittel 9 «Norrønt» 10 «De nordiske språkene» 11 «Det flerspråklige Norge» 12 «Grammatiske særtrekk over norsk språk»

13 Nytt, strammere design

14 Noen eksempler Ny design Større (og mange nye) bilder
Nye og friskere elementer Kolumnetitler med fargekoder = bedre oversikt Gjennomført bruk av farger og elementer

15 Nettsted

16 Panoramas elev- og lærersider
Nettsted Panoramas elev- og lærersider Til hjelp i den daglige undervisningen

17 Lærersidene Nettsted www.gyldendal.no/panorama  «Bruksanvisning»
Tips og råd til hvordan du kan bruke nettressursene  Innholdet inndelt etter kapitlene = brukervennlig  Alle planer og skjemaer fra verkene samlet  Til hvert kapittel finner du: Presentasjoner Undervisningsopplegg Arbeidsark  Alle «sjanger-kursene» fra de tre verkene

18 Elevsidene Nettsted www.gyldendal.no/panorama
 En rekke videointervjuer til sentrale temaer i faget  Lydklipp og filmer  Øvelser etterfulgt av oppgaver  Animasjoner, interaktive oppgaver og øvelser som utnytter mediet  Flere hundre arbeidsark og tester


Laste ned ppt "Boknytt Hva er nytt i Panorama Vg1?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google