Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gravlegging uten kiste -praksis og prinsipper Høstkonferansen 2014 23. September Bjarne Kjeldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gravlegging uten kiste -praksis og prinsipper Høstkonferansen 2014 23. September Bjarne Kjeldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gravlegging uten kiste -praksis og prinsipper Høstkonferansen 2014 23. September Bjarne Kjeldsen

2 En enkeltstående endring, eller konsekvens av prinsipper? Aktuell, praktisk utfordring Konsekvens av føringer i loven: Oppdragsendring? Enhet-mangfold Utfordrer virksomheten politisk. Interesser og hensyn sette opp mot hverandre. Krever forsterket brukerkontakt og bedre rutiner? Prøvestein for den flerkuluturelle gravplass: Hvordan møter vi potensiell friksjon?

3 Utfordrer etablert praksis Kista har vært en grense mellom gravplassarbeid og andre yrkesgruppper i gravplassfeltet – symbol på profesjonell distanse? Hvordan virker den svøpte kroppen inn her? -Arbeidsmiljøloven skal hindre arbeid med levninger -Gravferdsloven stiller krav til innhold i grav som åpnes : Vi har vært veldig i tenkeboksen

4 § 28 Krav om kiste ”Ved gravlegging og kremasjon skal kiste benyttes. Når særlige grunner tilsier det, skal kirkelig fellesråd gi tillatelse til gravlegging uten kiste. Fellesrådet kan sette vilkår for tillatelsen. Fellesrådets vedtak kan ikke påklages ”

5 Gravlegging uten kiste: Et unntak? § 28 har beholdt sin overskrift – Kiste skal normalt benyttes Paragrafen åpner ikke for kremering uten kiste Fellesrådet kan ikke på generelt grunnlag reservere seg mot gravlegging uten kiste Stort rom for skjønn vr ”særlige grunner” og vilkår NB! Åpningen for unntak er ikke eksplisitt knyttet til tro/livssyn som loven

6 Gravlegging uten kiste: Bakgrunn Utgangspunkt i lovens faneparagraf Tilrettelegging kan handle om både tilpassede graver og tilpasset gravlegging Gravlegging uten kiste er skikk i mange land innen muslimsk tradisjon Det er påregnelig at ønske om gravlegging uten kiste kan komme fra folk med et økofilosofisk ståsted eller en holistisk livstolkning, for eksempel

7 Gravlegging uten kiste: Forankring og kommunikasjon Krevende å få oversikt over hvem som har hvilke behov/ønsker: - Ulike praksis for hvem som representerer ved kontaktmøtene (muslimsk byrå, imam, tillitsvalgt) - Det er den enkelte innbygger som har rettigheter gjennom gravferdsloven, ikke trossamfunn Gravkanten er ikke stedet for diskusjoner mellom familien og deres representanter Hvordan sikre godt forankrede beslutninger?

8 Gravlegging uten kiste: Praktiske utfordringer Mer komplisert graving ved åpning av grav Behovet for folk nede i graven ved selve gravleggingen: Sikkerhet og plass Økt gravbredde gir behov for ukurant stemplingsutstyr og andre krav til tinere ved tele Nedsenking av kroppen: Sikkerhet og verdighet Hvordan sikre rutiner for ivaretakelse av de praktiske utfordringene ved gravlegging uten kiste?

9 Gravlegging uten kiste: Hygiene og hensyn til publikum Gravplassene og gravferdssektorens logistikkpraksis er tilpasset nedlegging av avdøde i kiste Frakt av avdøde i svøp kan representere økt sårbarhet for likets tilstand og ferdighetene til de som har svøpt. Gravplassen er et offentlig sted. Kan man se for seg at gravlegging uten kiste kan skape noen form for konflikter? Kan hygiene bli et reelt problem? Hvor tungt skal hensynet til publikum for øvrig telle? Kan fellesrådet mene noe om verdighet og håndtering av liket utenfor kisten?

10 Gravlegging uten kiste: Ivaretakelse av ansatte Stor forskjell på å forholde seg til kister og svøpte lik Ved mange involverte i gravleggingen øker sjansen for uhell, som representanter for vil ansatte ha et opplevd ansvar Førstelinjen kan ha mye praktisk kunnskap og kjennskap til publikums ønsker. Viktig å sikre at både kompetanse og medbestemmelse blir ivaretatt

11 Gravlegging uten kiste: Ansvar og oppgavefordeling Man kan stille som vilkår at ansvarlig for gravferden ivaretar oppgaver ansatte skal ivareta – Dette skaper utfordringer knyttet til ivaretakelse av ansvar for sikkerhet og forsvarlig oppgaveløsning Hvordan synliggjøre risiko, tydeliggjøre ansvar, ansvarliggjøre aktører som i utgangspunktet ikke har/kan ta ansvar?

12 Gravlegging uten kiste, det muliges kunst Hvordan sikre godt forankrede beslutninger? Kvalifisert rådgivning, kontakt med ansvarlig for gravferden, rutiner for info og avgjørelser Hvordan sikre rutiner for ivaretakelse av de praktiske utfordringene ved gravlegging uten kiste? Gjennomtenke lokale forhold, samarbeid med etterlattes representanter. Tydelige krav. Kan hygiene bli et reelt problem? Hvor tungt skal hensynet til publikum for øvrig telle? Kan fellesrådet mene noe om verdighet og håndtering av liket utenfor kisten? Hvordan sikre ansattes interesser?


Laste ned ppt "Gravlegging uten kiste -praksis og prinsipper Høstkonferansen 2014 23. September Bjarne Kjeldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google