Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsettinger Utdanningsforbundet sin politikk Utdanningsforbundet Akershus Januar 2014 Kent Inge Waaler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsettinger Utdanningsforbundet sin politikk Utdanningsforbundet Akershus Januar 2014 Kent Inge Waaler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsettinger Utdanningsforbundet sin politikk Utdanningsforbundet Akershus Januar Kent Inge Waaler

2 Tillitsvalgtes rolle Den tillitsvalgte er ansattes representant i tilsettingsprosessen. Tillitsvalgt fra den største organisasjonen er vanligvis den som representerer de ansatte. Den tillitsvalgte skal påse at tilsettingsprosessen går riktig for seg. Den tillitsvalgte skal påse at alle søkere får en korrekt og saklig behandling. Husk: Det er arbeidsgiver som tilsetter. Tilsettinger 16. januar 2014

3 Utdanningsforbundets politikk
Tilsetting skal skje på saklige, objektive kriterier utdanning ansiennitet/praksis referanser (akseptert av søker) intervju Tilsettinger 16. januar 2014

4 Kompetansebehov Har dere oversikt over hvilken kompetanse arbeidsplassen har? hvilken kompetanse trenger arbeidsplassen? Har noen fortrinnsrett til stilling? Overføring  søke på stilling (NB! FB § 2 pkt. 2.2) Juridisk vurdering fra Advokatfirma Raugland: ”allerede ansatte skal ikke konkurrere overfor sin arbeidsgiver med søkere som ikke har noe tilsettingsforhold i kommunen”. Deltid (FB § 2 pkt , samt vedlegg 2 til hovedtariffavtalen) Tilsettinger 16. januar 2014

5 Hvilken kompetanse spør vi etter?
Utlysningsteksten bør være så konkret og informativ som mulig. Det som står om lønn i utlysningsteksten må gi rom for forhandlinger! Hva har man bedt om i utlysningsteksten?  hvem er det aktuelt å innkalle til intervju? Husk: Det er definerte kompetansebehov som skal ligge til grunn; vi skal finne den best kvalifiserte for stillingen. Tillitsvalgt bør delta i utvelgelsen av hvem som skal innkalles til intervju! Tilsettinger 16. januar 2014

6 Lønn ved tilsetting Den som blir tilsatt kan forhandle om lønn ved tilsetting – innenfor rammene i tariffavtalen og den stillingen som er lyst ut. Tillitsvalgte må påse at det i utlysningsteksten står ”lønn etter gjeldende tariffavtale”, slik at den som søker har en reell mulighet til å fremme lønnskrav. Det er den enkelte søker som forhandler lønn ved tilsetting. Søkeren kan takke ja til stillingen, samtidig som han fremmer et lønnskrav. Søkeren kan takke ja til stillingen under forutsetning av en nærmere definert lønnsplassering. Søkeren kan forsøke å få vurdert lønnskravet før han svarer på om han tar stillingen. Brosjyren ”Løn ved tilsetjing” deles ut til søkerne Tilsettinger 16. januar 2014

7 Hovedtariffavtalens vedlegg 6
Kompetanselønnssystemet må brukes og forsvares Utdanning, ikke utlysningstekst eller krav til stilling, avgjør lønnsplassering Alle årsenheter / vekttall / studiepoeng teller Ufaglærte skal også ha riktig lønn og stillingskode B-rundskriv 5/2006 Tilsettinger 16. januar 2014

8 Intervju Hva vil vi med intervjuet?
Hvem skal delta i intervjuet og hvilken rolle skal de ha? Hvordan skal intervjuet gjennomføres? Hvem har ansvar for å følge opp etterpå? Hvilken vekt skal intervjuet tillegges? Intervjumal? Tilsettinger 16. januar 2014

9 Intervju – tillitsvalgtes rolle
Som tillitsvalgt skal du ivareta søkerens interesser påse at søkerne får en rimelig og likeverdig behandling bidra til at den enkelte søker får anledning til å presentere seg Den enkelte søker vurderes ut fra de behov som er etterspurt, jf. utlysningstekst Tilsettinger 16. januar 2014

10 Etter intervjuet Intervjugruppa oppsummerer Innhenting av referanser
 hva gjør vi hvis en aktuell søker får en negativ referanse? NB! Kontradiksjonsprinsippet, jf. fvl. § 17 = nytt intervju Bruker kommunen prøvetid ved tilsetting? Hvis man ikke blir enig; har kommunen beholdt ankeadgang? Hva med habilitet? (Kan det bli for nært?) Finnes det et system for kvalitetssikring, slik at kvalifiserte søkere ikke faller utenfor? Tilsettinger 16. januar 2014


Laste ned ppt "Tilsettinger Utdanningsforbundet sin politikk Utdanningsforbundet Akershus Januar 2014 Kent Inge Waaler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google