Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale forhandlinger 2012 Utdanningsforbundet Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale forhandlinger 2012 Utdanningsforbundet Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale forhandlinger 2012 Utdanningsforbundet Bergen

2 Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet Bergens2

3 Lokale forhandlinger – godt for arbeidsmiljøet? Utdanningsforbundet Bergens3

4 Utdanningsforbundet sin politikk Arbeide for sentral lønnsdannelse Arbeide mot lokal lønnsdannelse Lite politikk som omhandler lokal lønn, men –Generelle tillegg –Objektive, etterprøvbare kriterier –Lik lønn for likt arbeid (+ ansiennitet og kompetanse). –Innspill fra klubber Utdanningsforbundet Bergens4

5 Etter et tariffoppgjør - sentralt Forventninger har bygget seg opp, også av oss selv. Mange (?) blir skuffet! Alle har ikke fått likt, de som har fått minst er nesten alltid skuffet –Likevel: det er gruppen du tilhører som har fått lite, så få tar det personlig. –Skuffelsen retter seg ofte mot egen organisasjon. –Denne type utfordringer løser seg som regel. Utdanningsforbundet Bergens5

6 Utdanningsforbundet Bergens6 Utgangspunkt for lokale forhandlinger 2012 «1,2 % avsettes til lokale forhandlinger» Kap 4Kap 4BKap 4C «Lønnsmasse» 4 114 000 000 2 955 000 000 1 159 000 000 1,2%49 368 00035 460 00013 908 000

7 Forhold lokalt-sentralt Mål: –Få ut nok penger – minst pro rata –Rettferdig fordeling (?) –Sikre grupper som kun får prosent tillegget sentralt. –Skape legitimitet hos medlemmene –Alle skal helst få noe Utdanningsforbundet Bergens7

8 Etter et tariffoppgjør - lokalt Forventninger har bygget seg opp igjen. Alt vi ikke fikk sentralt skal løses lokalt Mange blir skuffet igjen. –Lokale tillegg retter seg i mye større grad mot individer. Mange tar derfor skuffelsen personlig. Dette er mye mer alvorlig. –Store utfordringer på arbeidsplassene. –Gjelder spesielt i forhold til tillegg gitt uten objektivitet og etterprøvbarhet. –Spesiell utfordring at noen er fornøyd. Utdanningsforbundet Bergens8

9 2008 Stigetillegg Kontaktlærer Personlige tillegg Direkte plassert

10 2010 Kontaktlærerordningen lokalt – reetablert på kr 11 500 60 studiepoeng utover gradskrav – 12 000 30 studiepoeng utover gradskrav – 5 000 Pro rata lærergruppene 86% Pro rata totalt Utdanningsforbundet 93% Pro rata 100% - kr 4 400 Pro rata 86% - kr 3 800 –(kr3 800 er kostnaden ved 100% stilling, snitt årslønnsvekst ligger på >kr 4 000) Utdanningsforbundet Bergens10

11 Prosess - forhandlingene Utdanningsforbundet Bergens11

12 Signaler fra Bergen kommune i år Når det gjelder kap. 4 vil lokale forhandlinger i stor grad omfatte hele grupper/ virksomheter, men også enkeltindivider være i fokus. For stillinger i kap. 3 og 5 vil vi først og fremst vurdere enkeltindivider, men det vil også være aktuelt å vurdere hele fagområder under ett. Lokal pott i kap. 4 er særlig tilrettelagt for å vurdere lokale utfordringer, dvs for Bergen kommune i stor grad beholde – og rekruttereutfordringer Fra arbeidsgivers side bygger rekruttere-/beholdebegrunnelser på informasjon/dokumentasjon om hvilke konkrete utfordringer den enkelte enhet har og om rekrutteringsutfordringene er på individnivå eller gruppenivå. Vi har rekrutteringsutfordringer mot både det private og det øvrige offentlige arbeidsmarkedet. Utdanningsforbundet Bergens12

13 Signaler fra Bergen kommune i år Kompetansegrepet, med virkning fra 01.05.10 og 01.01.11, ble knyttet til formalkompetanse. Det ble vurdert om kompetanse kunne nyttiggjøres i stillingen og bidra til kvaliteten i tjenestene. Hvis kompetanstillegget ikke er en del av rammen, må det vurderes hvordan vi kan videreføre det. (NB vår protokoll) Forhandlingssjefen minnet også om byrådets tiltredelseserklæring/»Politisk grunnlag» hvor det står at Byrådet vil benytte virkemidler som individuelle lønnsforhandlinger der hvor det er tjenlig. Avdelingslederne er en viktig gruppe i disse forhandlingene. (BBS) Vi vil prioritere kompetanse, avdelingslederne og unomerte stillinger. (BBS) Utdanningsforbundet Bergens13

14 Grunnleggende spørsmål Forsterke eller jevne ut? Utdanningsforbundet Bergens14

15 Hva nå? Kompetanse !? – 30 sp – 5 000 kr10 000kr? – 60 sp – 12 000kr20 000kr? –System eller individuelt? Kontaktlærere –10 000kr + 11 500kr24 000kr? Unormerte stillinger –Avdelingsleder grunnskole –Avdelingsleder SFO Utdanningsforbundet Bergens15

16 Hva nå? Noe annet vi kan kreve? Utdanningsforbundet Bergens16


Laste ned ppt "Lokale forhandlinger 2012 Utdanningsforbundet Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google