Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring til forskningsmetode - fra spørsmål til design.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring til forskningsmetode - fra spørsmål til design."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring til forskningsmetode - fra spørsmål til design

2 Spørsmål Design Vi trenger ulike typer studier for å besvare ulike spørsmål Spørsmålet bestemmer hvilket design eller forskningsopplegg som bør benyttes

3 En tverrsnittsstudie En tverrsnittsstudie (eller prevalensstudie) er en studie der informasjon er samlet på en planlagt måte i en definert populasjon (helst et represetativt utvalg) på et tidspunkt.

4 Fordeler og ulemper med tverrsnittsstudier Fordeler:Fordeler: –Relativt billig og enkel å gjennomføre Ulemper:Ulemper: –Kan ikke avdekke årsaksforhold –Confounding

5 Kvalitative metoder Systematisk tilnærming for å beskrive eller forstå ett eller flere fenomener eller sammenhenger. Målet er ikke å kvantifisere, men å beskrive verden gjennom det opplevde og erfarte

6 Populasjon Ekponert Uekponert Utfall Kohort studie

7 Kohort study Studiepopulasjonene er definert på bakgrunn av ekposisjonen Utfall sammenlignes i gruppene med og uten eksposisjon eller risikofaktor Vanligvis er prospektivt forløp

8 Kohort studyFordeler –kan følge forandringer over tid –kan måle sykdoms-incidens –kan undersøke effekten av sjeldne eksposisjoner –kan se på mer enn et utfall –kan avdekke sammenhenger og time sequence Ulemper –lang tid for å se resultater, dyrt –vanskelig å oppnå 100% follow up –bias og confounding

9 Kasus-kontroll studier Tid Forskning Kasus (personer med sykdom) Kontroller (personer uten sykdom) Utsatt Ikke Utsatt Utsatt Ikke Usatt

10 Kasus-kontrol studie Studiepopulasjonene er definert på bakgrunn av utfallet/sykdommen Graden av eksposisjon eller risikofaktorer blir målt i de to gruppene som sammenlignes Retrospektivt forløp

11 Kasus-kontrol studie Fordeler –billig og rask –kan undersøke sjeldne sykdommer med lange latensperioder –kan undersøke flere eksposisjonerUlemper –Kan ikke bevise en årsak/virkning –Kan ikke undersøke sjeldne eksposisjoner –Hva kom først; eksposisjonen eller sykdommen? –Kan vanligvis ikke måle forskomst (insidens) –Bias og confounding

12 Populasjon Ekponert sykdom Utfall Kohort studie

13 Årsak eller sammenheng Mange faktorer kan vise seg å ha en sammenheng med hverandre, men det behøver ikke bety at det ene er årsak til det andre

14 Kriterier for årsaksforhold Tidssekvens (høna før egget) Dose-respons (mer eksposisjon = forøket risiko) Biologisk mulig Støtte av annen doumentasjon (Austin Bradford Hill, 1971)

15 Tverrsnittsstudie Tverrsnittstudie med en representativt utvalg, hvor en test sammenlignes med en ”gullstandard”

16 Randomisert kontrollert forsøk (RCT) gruppe 1 gruppe 2 populasjon utfall nytt tiltak utfall kontroll

17 Kunnskap om … StudiedesignKjerne- spørsmål Diagnostikk Tversnittsstudie (med en gull- standard) Hvordan kan vi avgjøre.. PrognoseKohortstudie Hvordan går det.. Årsaker (etiologi) Kohortstudie Kasus- kontrollstudie Hvorfor får noen… Effekt av behandling eller fore- bygging 1. RRandomisert kontrollert studie 2. Kontrollert studie Hva kan vi gjøre.. ErfaringerKvalitativ studie Hvordan oppleves det?


Laste ned ppt "Innføring til forskningsmetode - fra spørsmål til design."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google