Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen/ 20091 Oppmerksomhetsferdigheter & involvering Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen/ 20091 Oppmerksomhetsferdigheter & involvering Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen/ 20091 Oppmerksomhetsferdigheter & involvering Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen

2 Liv M. Lassen/ 20092 Rådgivers ferdigheter påvirker rådsøkers prosess n Rådgivers oppmerksomhetsferdigheter - Påvirker rådsøkers muligheter til å involvere seg i egen vekst og forandring – Fremmer etablering av kontakt og følelser av trygghet og tillit – Hjelper i forhold til å overkomme hindringer og barrierer

3 Liv M. Lassen/ 20093 Målesetningene: å legge til rette for rådgivningprosessen n At rådsøker møter (overkomme hindringer) n At rådsøker slapper av (føle seg trygg, velkommen) n At rådsøker begynner å uttrykke seg nonverbalt (kunne være seg selv) n At rådsøker klarer å uttrykke seg i personlig vendinger (jeg, meg, mitt, osv.)

4 Liv M. Lassen/ 20094 Forberedelse til oppmerksomhet n Forberede rådsøker n informere, oppmuntre n Forberede situasjonen n rom, sitteplasser, matriell, unngå avbrytelser n Forberede deg selv n gjennomgå henvisning n husk navn n tenke igjennom viktige punkter & temaer

5 Liv M. Lassen/ 20095 Signalisering av oppmerksomhet n Nonverbal språk til rådgiveren – stilling – mimikk – øyenkontakt n Minimale responser – lyder som bekrefter: mmm, a-ha, osv. – små ord: ja, ja vel, du sier ikke, akkurat

6 Liv M. Lassen/ 20096 ”Awareness” n Rådgivers awareness – Innersonen: det som skjer i en selv – Yttersonen: omgivelsene og den andre – Mellomsonen: våre tanker og følelser om det som skjer meoolom meg og omgivelsene, hvordan jeg reagere og oppfatter det. n Rådsokers awareness – Å kunne forstå seg selv og kjenne sine behov – Sortere erfaringene slik at de gir mening

7 Liv M. Lassen/ 20097 Registrering & tolkning n Åpenhet heller enn forutbestemthet n Beskrive heller enn forklare n Ingen objektiv sannhet! n Vite at vi tolker n Sjekke ut egne tolkninger & fordommer n Bli bevisst flest mulige tolkninger

8 Liv M. Lassen/ 20098 Fokus n Det vi tror på leter vi etter n Det vi vier oppmerksomhet, vokser n Narrativer – ”spotlight” / skygge n Gestalt- Figur/ grunn n Blinde spots- Egan

9 Liv M. Lassen/ 20099 Sikring av Oppmerksomhet n Plassering n vinkel n høyde n med/ uten bord n distanse n Oppnåelse av øyenkontakt n tilgjengelig men ikke påtrengende n overfladisk og dype

10 Liv M. Lassen/ 200910 Å Observere n Grunnlag for å anta energinivå n Atferd og utseende n Kongruens n Kroppspråkets mange signaler n 700,000 ulike signaler; ansiktes 250,000 ulike uttrykk (Burgoon) n Kultur avhengig n Ikke dømmene

11 Liv M. Lassen/ 200911 Observeringer gir nyttig informasjon n I forhold til å legge til rette for prosessen – Hva skal til for at rådsøker føler seg komfortable? n I forhold til å lede prosessen – Hvor fort kan jeg anta vi kan gå frem? n Energinivå, kongruens – Sentrale tema ut fra kroppsspråk, betoning!

12 Liv M. Lassen/ 200912 Aktiv Lytting n Åpen & uten forutinntatthet n Krever motakkelighet & villighet til å bli beveget n aktiv, utstrakt, engasjert, fokusert, intens, vital n opptar hele rådgiveren n bruker egen følsomhet til å registrere & ta hensyn til usikkerhet, angst, forvirring n Å ta den andre på alvor

13 Liv M. Lassen/ 200913 Funksjoner n Lytte for å forstå n Lytte for å bekrefte n Tåle det ulogiske, uforståelige n Oppgi egen kontroll n Følge, støtte, drive prosessen

14 Liv M. Lassen/ 200914 Lytting inkluderer: n Registrering av ordene brukt i beskrivelsen – VAKO forskjeller avspieles i ordene n Tonefallet - variasjoner & styrke n Tempo i formidling n Hovedtemaene som repeteres -- vekting

15 Liv M. Lassen/ 200915 Carkhuffs 5 trinn av oppmerksomhet n Uoppmerksom – ikke mentalt tilstede n Overfladisk oppmerksom – raske råd/ fort tolkning n Speile innhold – krever aktiv lytting n Speile tanker og følelser – må kombinere observasjon av ikke verbal adferd & lytting n Fange opp og speile dypere tanker (mening) og følelser – basert på empati, inkludere de blinde spotsene og vekting

16 Liv M. Lassen/ 200916 “Timing & Matching” n Gi tid - ikke avbryt n Pauser n Forfølg rådsøkers tanker og utsagn. n Matching: n pass på likheten i nonverbal signalisering n dansen i en god dialog n Bruk samme ord

17 Liv M. Lassen/ 200917 Oppmerksomhet ved Systemarbied n Fordrer en systemkompetanse, fleksibilitet, oversikt & energi. n Krever ofte dobbelt eller tredobbel observervasjon. n Viktig å klare å fange “hele” bilde; alle sine utsagn. n Likeverdig kommunikasjon kan fremme synergi & inspirasjon.

18 Liv M. Lassen/ 200918 Positiv effekt av oppmerksomhet n “ å skape de gode møtene”: n hvor rådsøkeren føler seg velkommen n føler seg sett og anerkjent n føler seg hørt & tatt på alvor n føler at rådgiveren intresserer seg for ham n føler at rådgiveren “joiner” ham i sin utviklingsprosess n At rådsøker overvinnner barrierer og klarer å involvere seg i sin utviklingsprosess.


Laste ned ppt "Liv M. Lassen/ 20091 Oppmerksomhetsferdigheter & involvering Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google