Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 1

2 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Dei største oljeprodusentane og eksportørane i 2005 (inkl. NGL og kondensat) Kjelde: Petroleum Economics Ltd.

3 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Makroøkonomiske indikatorar for petroleumssektoren Kjelde: Statistics Norway, Ministry of Finance

4 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Storleiken på pensjonsfondet per 31.12.2005 og som del av BNP Kjelde: Statsrekneskapen, Statistisk sentralbyrå

5 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Produksjonsprognose Kjelde: OD/OED

6 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Historiske investeringar og prognose for framtidige investeringar (investeringar i leiting er ikkje inkludert) Kjelde: OD/OED

7 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 2

8 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Statleg organisering av petroleumsverksemda

9 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 3

10 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Igangsette leitebrønnar på den norske kontinentalsokkelen 1966-2005 Kjelde: Oljedirektoratet

11 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Uoppdaga ressursar Kjelde: Oljedirektoratet

12 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Tildeling i førehandsdefinerte område Utlysing Nordsjøen 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

13 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Tildeling i førehandsdefinerte område Utlysing Norskehavet 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

14 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Tildeling i førehandsdefinerte område Utlysing Barentshavet 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

15 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Norsk og russisk del av Barentshavet Kjelde: Oljedirektoratet

16 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Prekvalifiserte/nye selskap sidan 2000 (per 1. kvartal 2006) Kjelde: Olje- og energidepartementet

17 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Leitekostnadar i utvinningsløyve tildelt i NST og TFO etter storleiken på selskapa Kjelde: Oljedirektoratet

18 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 4

19 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Brutto reservetilvekst for olje 1981-2005 Kjelde: Oljedirektoratet

20 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Ressursfordeling – felt i produksjon Kjelde: Oljedirektoratet

21 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Produksjonsutvikling for felta Ekofisk, Varg, Oseberg og Ula Kjelde: Oljedirektoratet

22 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Levetida for nokre felt Kjelde: Oljedirektoratet

23 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Fiberkabelnettet på norsk kontinentalsokkel Kjelde: Oljedirektoratet

24 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 5

25 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Gassrørleidningar Kjelde: Oljedirektoratet

26 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Historisk og venta norsk gasstransport Kjelde: OD/OED

27 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Sal av NGL/kondensat 2005, fordelt på første mottakarland. Totalt 22.7 mill. Sm 3 oe Kjelde: Oljedirektoratet

28 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Eksport av naturgass 2005 Totalt 82.5 mrd. Sm 3 Kjelde: Oljedirektoratet

29 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 7

30 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Interaktivt kart over norske olje- og gassklynger Kjelde: www.intsok.no

31 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Olje- og energidepartementet si involvering i petroleumsforskinga Kjelde: OED

32 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no OG21 sitt teknologikart for verdiskaping på norsk kontinentalsokkel Kjelde: OG21

33 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 8

34 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Netto kontantstraum for staten frå petroleumsverksemda Kjelde: Statsrekneskapen og statsbudsjettet

35 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Netto kontantstraum for staten frå petroleumsverksemda 2005 Kjelde: Statsrekneskapen og statsbudsjettet

36 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utrekning av petroleumsskatt Kjelde: OED

37 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 9

38 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kjelder til norske utslepp av CO 2 2004 Kjelde: Statistisk sentralbyrå

39 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no CO 2 –utslepp frå petroleumsverksemda 2004, fordelt på kjelder Kjelde: OD

40 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utslepp av avgiftspliktig CO 2 per produsert eining Kjelde: OD

41 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utslepp av CO 2 frå norsk petroleumssektor Kjelde: OED/OD

42 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Fakla gass per produsert eining i Danmark, Storbritannia og Noreg, 1994-2003 Kjelde: OD

43 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kjelder til NOx utslepp i Noreg, 2004 Kjelde: Statistics Norway

44 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no NOx-utslepp per produsert eining Kjelde: OED/OD

45 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utslepp av NOx frå petroleumsverksemda Kjelde: OED/OD

46 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kjeldes of Norwegian emissions of nmVOC, 2004 Kjelde: Statistics Norway

47 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kjelder til norske nmVOC-utslepp per produsert eining Kjelde: OED/OD

48 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utslepp av nmVOC fra petroleumsverksemda Kjelde: OED/OD

49 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utslepp av kjemikal frå norsk petroleumsverksemd fordelt på kjelder, 2004 Kjelde: EnvironmentWeb

50 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Totale utslepp av kjemikal frå norsk petroleumsverksemd Kjelde: EnvironmentWeb

51 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utslepp av svarte kjemikal frå petroleumsverksemda Kjelde: NOIA/EnvironmentWeb

52 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utslepp av raude kjemikal frå petroleumsverksemda Kjelde: NOIA/EnvironmentWeb

53 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Akutte oljeutslepp over et tonn Kjelde: EnvironmentWeb

54 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Utslepp frå petroleumsverksemda fordelt på aktivitet, 2004 Kjelde: EnvironmentWeb

55 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Prognose for produsert vatn og for utslepp av produsert vatn Kjelde: OED/OD

56 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 10

57 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Petroleumressursar og uvissa i estimata per 31.12.2005 Kjelde: Oljedirektoratet

58 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Oljedirektoratet si ressursklassifisering Kjelde: Oljedirektoratet

59 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 11

60 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Innretningar i Ekofiskområdet Kjelde: Oljedirektoratet

61 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Sørlege Nordsjø Kjelde: Oljedirektoratet

62 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Nordlege Nordsjø Kjelde: Oljedirektoratet

63 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Norskehavet Kjelde: Oljedirektoratet

64 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 14

65 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Existing and projected pipelines Kjelde: Oljedirektoratet

66 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Appendix

67 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Total petroleumsproduksjon Kjelde: OED/OD

68 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Makroøkonomiske indikatorar for petroleumssektoren Kjelde: Statistics Norway, Ministry of Finance

69 Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no The geological time scale


Laste ned ppt "Olje- og energidepartementetwww.oed.dep.no Kapittel 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google