Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Rent og rikt hav Statssekretær Thorhild Widvey, Fiskeridepartementet Tromsø 22. november 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Rent og rikt hav Statssekretær Thorhild Widvey, Fiskeridepartementet Tromsø 22. november 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Rent og rikt hav Statssekretær Thorhild Widvey, Fiskeridepartementet Tromsø 22. november 2002

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Bruk og vern i kystsona ”Rent og rikt hav” – eller havmiljømeldingen Rent og rikt kyst- og havmiljø er en helt sentral forutsetning for alle marine næringer Store forventninger til den videre utvikling innen fiskeri- og havbruksnæringen

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Helhetlig og sektorovergripende havmiljøpolitikk Økosystembasert forvaltning Flerbestandsforvaltning Etablere rammebetingelser og virkemidler som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Bruk og vern i kystsonen Styrket marin arealforvaltning Med en balansert, bærekraftig vekst - kan som oftest bruk og vern kombineres Nettverk av marine beskyttede områder (Marin verneplan) Beskytte korallrev i norske farvann Plan for bærekraftig forvaltning av tareressursene © Eksportutvalget for fisk Foto: Per Eide

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Forvaltningsplan for Barentshavet Hensynet til miljø, fiskerier, petroleumsvirksomheten og sjøtransport vurderes samlet Konsekvensutredninger Alle parter skal involveres i høringen © Havforskingsinstituttet

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Styrke kunnskapsgrunnlaget Behov for marin kartlegging og utvikling av arealdatabase for norske kyst- og havområder Samkjøring av alle marine overvåknings- og forskningsaktiviteter

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Fiskeriene Stortingsmeldinga handler ikke om ressursforvaltning og fiskeripolitikk, men den tar for seg en del miljømessige aspekter ved næringa Hovedprinsippet om en bærekraftig høsting basert på best mulig vitenskapelig rådgivning Hele 90 pst av vårt fiske foregår på bestander som er delt med andre land.

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Ny havressurslov Omfatte alle marine levende ressurser Forenkling Miljøhensyn

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Sikkerhet og beredskap til sjøs Utvidelse av territorialfarvannet Etablering av påbudte seilingsleder Styrking av den maritime trafikkontrollen og overvåkningen Styrking og samordning av arbeidet med sikkerhet og beredskap


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Rent og rikt hav Statssekretær Thorhild Widvey, Fiskeridepartementet Tromsø 22. november 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google