Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordområdene Aktivitet, nærvær og kunnskap. Soria Moria-erklæringen, desember 2005 Nordområdene - regjeringens viktigste satsningsområde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordområdene Aktivitet, nærvær og kunnskap. Soria Moria-erklæringen, desember 2005 Nordområdene - regjeringens viktigste satsningsområde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordområdene Aktivitet, nærvær og kunnskap

2 Soria Moria-erklæringen, desember 2005 Nordområdene - regjeringens viktigste satsningsområde.

3 ”Tromsø-talen”, 10. november 2005 Vår politikk vil ha noen klare kjennetegn: Vi skal vise fasthet og forutsigbarhet i vår håndhevelse av norsk jurisdiksjon. Vi skal ha et høyt ambisjonsnivå når det gjelder hensynet til miljø og natur. Vi skal være til stede i de nye kapitlene som skal skrives om utnyttelse av nordområdenes naturressurser – både fornybare og ikke-fornybare. Vi skal bygge videre ut det gode naboforholdet til Russland Vi skal videreutvikle samarbeidet med europeiske og amerikanske venner og allierte.

4 Drivkreftene

5

6

7

8

9

10 Stikkord Aktivitet Nærvær Kunnskap

11 Aktivitet

12

13

14

15

16

17 Nærvær

18

19

20 Kunnskap

21

22

23 Nye partnerskap i Nord - chair i maritim logistikk Bodø – Kirkenes – Nordvest- Russland

24 Kunnskap Nye partnerskap i Nord - chair i jordobservasjon og fjernmåling fra satelitt ved Universitet i Tromsø

25

26 Vi skal utøve myndighet i nord, være i front internasjonalt på kunnskap, være den fremste forvalter ressursene. Vi vil legge til rette for petroleumsvirksomheten, bidra til å trygge urfolkenes livsgrunnlag, videreutvikle folk-til-folk-samarbeidet, styrke samarbeide med Russland. Oppfølgning – 22 punkter

27 2007: 273 millioner 2008: 196 millioner 2009: 514 millioner Til sammen: en økning på nesten 1 milliard på 3 år Økte bevillinger

28 Statsbudsjettet 2009 – verdiskapning, kunnskap, ressursforvaltning og internasjonalt samarbeid

29 Landbasert verdiskapning (kunnskapsinfrastruktur for arktisk teknologi og Nord-Norge som reiselivmål): 110 millioner Seismikk (Nordland VII, Troms II): 60 millioner Marin bioprospektering: 15 millioner Statsbudsjettet 2009 – verdiskapning, kunnskap, ressursforvaltning og internasjonalt samarbeid

30 Kompetansesenter for is og klima: 22 millioner EnergyCampus Nord: 5 millioner Rekruttering av forskere til Svalbard: 3,5 millioner Prosjektering nytt, isgående forskningsfartøy: 3 millioner Statsbudsjettet 2009 – verdiskapning, kunnskap, ressursforvaltning og internasjonalt samarbeid

31 Styrking av oljevernberedskap: 88 millioner Slepebåtberedskap: 74 millioner MAREANO (kartlegging av havbunnen i nordområdene): 18,9 millioner Tiltak for uregulert fiske: 10 millioner Skipsovervåkning: 7,5 millioner MAROFF – krevende maritime operasjoner i nordområdene: 5 millioner Styrket miljøovervåkning på Svalbard: 3 millioner Statsbudsjettet 2009 – verdiskapning, kunnskap, ressursforvaltning og internasjonalt samarbeid

32 Barents 2020, Arktis, Russland: 15 millioner Utvidet åpning av Storskog i samarbeid med Russland: 2 millioner og Nordområdetiltak på kulturområdet inklusive samiske tiltak: 25 millioner Statsbudsjettet 2009 – verdiskapning, kunnskap, ressursforvaltning og internasjonalt samarbeid

33 Utenriksdepartementets bevilgninger 2006 - 2010 til nordområdetiltak, millioner kroner 2006200720082009SUM Atomsikkerhet110 100 95 415 Prosjektsamarbeid med Russland 106111123130 471 Arktisk samarbeid 5 10 15 20 50 Barents 2020 10 20 32 35 98 SUM 2312512712801 034

34 Forventningene Jernbane Kirkenes – Nikkel Narvik-korridoren Fortsatte utfordringer

35 Veien videre


Laste ned ppt "Nordområdene Aktivitet, nærvær og kunnskap. Soria Moria-erklæringen, desember 2005 Nordområdene - regjeringens viktigste satsningsområde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google