Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO IT-kontrakter Mangler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO IT-kontrakter Mangler."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO IT-kontrakter Mangler

2 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Oversikt Når foreligger mangel Reklamasjonsperiode Avhjelp –Hvordan skal den skje? Sanksjoner –Avhjelp fra tredjepart –Prisavslag –Hevning –Erstatning

3 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Når foreligger en mangel? Sammenligne med spesifikasjon Feil i programvare –Det er alltid feil –Er enhver feil en mangel? –Utløser enhver mangel sanksjoner? Godkjenning av ytelsen

4 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Krav til reklamasjon? Formkrav? Frist?

5 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Reklamasjonsperiode Sammenheng med vedlikeholdsavtale Regnet fra levering Hva står egentlig i KDL (IKT-Norge)? Sml pkt 8 og 15.2.1 Varierende lengde –Er det grunn til å skille mellom utstyr og programmer (som i SSA 9.2.a)

6 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Avhjelp Avhjelp er førstelinje forsvaret –Krav på avhjelp –Plikt til å finne seg i avhjelp Hvordan skal avhjelp skje? –Krav til reaksjonstid –På stedet eller hos leverandør? –Fjernretting? Skal man kunne kreve erstatning ved siden av?

7 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Hva hvis mangler ikke utbedres? Noen kontrakter har utbedring som eneste sanksjon ved mangler –Problemer hvis leverandøren ikke makter å utbedre Prisavslag for ikke-vesentlige mangler? –Skal man betale for det man ikke har fått? Hevning? Erstatning?

8 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettsmangler (opphavsrett) Opphavsrettslige mangler ekstingveres ikke Partsforholdet –Påstått rettighetshaver kan rette kravet mot kunden –Plikt for leverandør til å overta og føre saken Tre avhjelpslinjer –Skaffe de nødvendige rettigheter –Skaffe et alternativt produkt –Garantere mot tap

9 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettsmangler - forts. Hvis manglene ikke kan rettes opp –Håndteres som om det rammede produkt ikke er levert –=> Vanlig mangelsvurdering Erstatning til tredjepart

10 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Tvisteløsning - domstol eller voldgift? Voldgift –Kan velge dommere –Kun en instans »Hurtigere? »Feil kan ikke rettes opp gjennom anke »Tendens til ”helgardering” –Ikke offentlig –Enklere internasjonalt –Pris Domstol –Generalist som dommer »Kan bruke sakkyndige domsmenn –Risikerer langvarig tvist i flere instanser –Feil kan rettes opp


Laste ned ppt "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO IT-kontrakter Mangler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google