Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen råd til essayskrivingen. formalia 1)Essayet skal ha hode, kropp og hale 2)Kort og informativ tittel 3)Alle sitater skal ha referanser til forfatter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen råd til essayskrivingen. formalia 1)Essayet skal ha hode, kropp og hale 2)Kort og informativ tittel 3)Alle sitater skal ha referanser til forfatter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen råd til essayskrivingen

2 formalia 1)Essayet skal ha hode, kropp og hale 2)Kort og informativ tittel 3)Alle sitater skal ha referanser til forfatter, tittel, årstall 4)Underoverskrifter og tydelige avsnitt 5)Hold dere til plassrammen. Å begrense seg er en del av læringen.

3 Avgrensning 1)Formuler er presis problemstilling (gjerne i form av en tese!) 2)Skriv heller mye om lite enn lite om mye! 3)Husk at alt du tar med skal være relevant for problemstillingen

4 Begrepsbruk 1)Definér/forklar begrepene du bruker. 2)Unngå ”begrepsonani” 3)Begrepene skal være relevante for problemstillingen

5 Argumentasjon 1)Oppgaven skal være drøftende, dvs. argumentere for/mot noe. Redegjørelse for og tolkning av andres argumenter skal være relevante for drøftingen. 2)Husk at alle argumenter har motargumenter! 3)Vis motstanderen respekt. Fremstill motposisjoner så sterkt som mulig. 4)Ta forbehold, ikke vær bastant. 5)Alle påstander skal begrunnes! (det gjelder også normative påstander) 6)Unngå spekulasjon! Hvis påstanden er empirisk, vis at du er klar over dette, for eksempel ved å vise til at den er en plausibel hypotese

6 Stil -Skriv klart og tydelig -Sett punktum -Introduser nye poenger i nye avsnitt -Bruk gjerne (relevante) eksempler -Skriv så konkret som mulig. Unngå omskrivinger. -Unngå overflødige fremmedord.

7 Karakterkravene A: Fremragende. Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B: Meget god. Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C: God. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D: Brukbar. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E: Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F: Ikke bestått. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

8

9


Laste ned ppt "Noen råd til essayskrivingen. formalia 1)Essayet skal ha hode, kropp og hale 2)Kort og informativ tittel 3)Alle sitater skal ha referanser til forfatter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google