Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om eksamen Eget rom på Fronter det oppgaven ”hentes” og leveres Dere får e-post med eksamensnummer, i tillegg litt mer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om eksamen Eget rom på Fronter det oppgaven ”hentes” og leveres Dere får e-post med eksamensnummer, i tillegg litt mer."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Om eksamen Eget rom på Fronter det oppgaven ”hentes” og leveres Dere får e-post (fornavn.etternavn@stud.hint.no) med eksamensnummer, i tillegg litt mer praktisk om eksamen, standard forside skal brukes. Dere MÅ selv sjekke dette!fornavn.etternavn@stud.hint.no Kl. 09.00 –15.00 – 08/12 (Fronter rommet stenger presis!) Individuell eksamen med alle hjelpemidler Eksamensreglement finnes på nettet http://www.lovdata.no/for/sf/uf/tf-20020620-1258-0.html#1 Se spesielt §13 om fusk http://www.lovdata.no/for/sf/uf/tf-20020620-1258-0.html#1 Spørsmål? ase.i.skatland@hint.no tlf. 74112036ase.i.skatland@hint.no Får dere problemer med pålogging, innsending av besvarelse etc. må dere varsle så snart som mulig! Tenk også gjennom evt. nød løsninger. Eksamenskarakter vil dere finne på www.hint.no/arena og pålogging med vanlig bruker/passordwww.hint.no/arena

3 Løysing av eksamen – hugs fisken Innleiing Avslutning Hovuddel Legg premissane Sett vilkår Forklar Skisser Presenter Drøft Argumenter Konkluder (Kilde: Terje Lyngstad)

4 Korleis servere fisken? Unngå skulestilen! Tenk på skrift og språk! Disponer på førehand. Hald deg til oppgåveteksten, men sett gjerne vilkår.

5 Fleire serveringstips Svar på oppgåva (alle spørsmål, det oppgåva spør om). Bruk en tydelig struktur Sett opp i punkt (ikkje meir enn tre nivå). Bruk figurar der det er mogleg (eit bilete seier meir enn…).

6 Mer om eksamen Nytt karaktersystem A – E (se mappen Undervisning på Fronter). Her vil du finne litt om hva som er viktig i oppgavebesvarelsen Tolk oppgaven på en rimelig måte, begrunn evt. forutsetninger/valg du gjør Drøfting betyr å ”diskutere” med seg selv, føre et faglig resonnement Vær tydelig på hva som er egne synspunkter og synspunkter/fremstillinger fra andre – kildehenvisninger Husk litteraturliste

7 Kilder Unngå store deler avskrift eller ”klipp og lim” fra Internett – formuler med egne ord! I den grad du bruker andres tekst direkte enten som en lengre gjengivelse eller ett kort sitat SKAL du angi kilden i teksten (eks. Gotvassli 1991, s. 30)


Laste ned ppt "Om eksamen Eget rom på Fronter det oppgaven ”hentes” og leveres Dere får e-post med eksamensnummer, i tillegg litt mer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google