Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anvendt kognitiv psykologi, PSYC2400

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anvendt kognitiv psykologi, PSYC2400"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anvendt kognitiv psykologi, PSYC2400
Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen

2 Hva studeres i anvendt kognitiv psykologi? Noen dømer:
Hvordan påvirkes hukommelse av følelser? Hva kan man huske fra barndommen? Hva kan skape falske minner? Hvordan kan man avhøre folk uten å påvirke dem? Dette (og mye mer) er relevant bl.a. for vitnepsykologi

3 Mer om anvendt kognitiv psykologi: Arbeidshukommelse
Viktig i mange sammenhenger. I anvendt kognitiv psykologi studeres arbeids-hukommelsens betydning for bl.a. Programmering og bruk av datamaskiner Læring og utvikling av ekspertise Flyveledelse Læring av arbeidsoppgaver

4 Enda mer: Biologiske rytmer
Hva kan slike rytmer bety for kognitiv ytelse. Eksempler: Jet-lag og skiftarbeid Kan ha negativ effekt på bl.a. konsentrasjons-evne og humør, og kan lede til feilhandlinger. Koffein kan hjelpe. Menstruasjonssyklus Ikke sterk evidens for at ulike faser i menstruasjonssyklus påvirker kognitiv ytelse

5 Stoffer som påvirker yteevnen
Koffein Verdens mest utbredte psykoaktive substans Synes å øke årvåkenhet og senke reaksjonstid. Noen forskere har også funnet bedret recall i hukommelsesstudier. Alkohol Svekker kognitiv og psykomotorisk ytelse

6 Stoffer som påvirker yteevnen
Nikotin Synes å bedre prestasjon på flere kognitive mål, som reaksjonstid og oppmerksomhet. Cannabis Synes å svekke oppmerksomhet, hukommelse. Uklart hvor varige effektene er, men cannabis kan forårsake celledød i hjernen. Kokain og amfetamin Kan bedre årvåkenhet og reaksjonstid på kort sikt, men misbrukere har kognitive vansker.

7 Tenkning, beslutninger, kreativitet
Hvordan påvirker biases tenkning i dagliglivet og hos ulike yrkesgrupper? F.eks. ved typiske vansker med å tenke om risiko og sannsynlighet Hvordan foregår praktisk problemløsning? Hva betyr følelser? Hva er kreativitet, og hvordan fremme den?

8 Lesing og dysleksi Kartlegging av årsaker, utbredthet og problemer som skapes Dysleksi i skolen Dysleksi på arbeidsplassen Behandlingsforskning

9 Oppgaver V-14 1. Mehamnulykken 11. mars 1982 skjedde en tragisk flyulykke ved Gamvik, nær Mehamn i Finnmark. En rekke ulike vitneutsagn har skapt usikkerhet omkring årsakene til ulykken. Med basis i kognitiv psykologi, men uten å utelukke annen psykologisk kunnskap, skal dere gi en begrunnet vurdering av hvilken vekt man kan legge på utsagn fra vitnene i saken. Dere velger selv om dere vil konsentrere dere om enkelte vitner, enkelte sider ved saken, eller en mer generell drøfting.

10 Oppgaver V-14 2. Admiral Yamamoto og slaget ved Midway Med utgangspunkt i utdraget fra boka til Finkelstein et al. skal dere vurdere hvordan man best kan redusere risikoen for at ledere tar beslutninger av den typen som ledet til Japans nederlag i slaget ved Midway. Anbefalingene dere gir skal baseres på vitenskapelig litteratur, primært fra kognitiv psykologi.

11 Ting dere må tenke på i oppgaven: Problemstilling
Betydningen av en klar og gjennom-tenkt problemstilling kan knapt overvurderes Men problemstillingen kan godt endres underveis Oppgaveskrivingens jernlov: Problemstillingen styrer alle andre valg Husk for enhver pris at oppgaven faktisk handler om det du sier den skal gjøre

12 Tittel og problemstilling
Tittelen er gjerne identisk med problemstillingen Bruk så enkle og korte ord som mulig. Har du en tittel som sier klart hvilket problem du drøfter, er det oftest ikke behov for mer presisering Tenk mye på tittelen. Den skaper forventninger du bør oppfylle.

13 Litteraturgjennomgang
En god litteraturgjennomgang bygger en argumentasjonsrekke og får med seg leseren mot målet: Å vise hva vi i dag kan gi av svar på problemstillingen, og med hvilken grad av sikkerhet. Viktige virkemidler: Velg relevant litteratur Drøft hva man kan slutte av litteraturen

14 Drøfting er superviktig
Det kan være lurt å ha en kritiker i hodet når man skriver - en som sier: Hva er poenget her? Hvorfor tror du det? Hvilken evidens har du? Og hva så? Den som skriver godt er den som forutser og besvarer leserens spørsmål

15 Oppsummering, konklusjon
En vanlig feil er å bruke litt lite plass mot slutten på oppsummering og konklusjon Vær ikke redd for kort å gjenta de viktigste hovedpunktene i oppgaven. Vis klart hvorfor du vurderer disse punktene som viktigst


Laste ned ppt "Anvendt kognitiv psykologi, PSYC2400"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google