Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand MIL MEGLING I LOKALSAMFUNNET RESTORATIVE JUSTICE EN NORD-TRØNDERSK TILNÆRMING KONFLIKTRÅDSPROSJEKTET -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand MIL MEGLING I LOKALSAMFUNNET RESTORATIVE JUSTICE EN NORD-TRØNDERSK TILNÆRMING KONFLIKTRÅDSPROSJEKTET -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand MIL MEGLING I LOKALSAMFUNNET RESTORATIVE JUSTICE EN NORD-TRØNDERSK TILNÆRMING KONFLIKTRÅDSPROSJEKTET - PILOTPROSJEKTET MEGLING I LOKALSAMFUNNET RESTORATIVE JUSTICE EN NORD-TRØNDERSK TILNÆRMING KONFLIKTRÅDSPROSJEKTET - PILOTPROSJEKTET LOKALT EIERSKAP TIL KONFLIKTENE GIR ØKT TRYGGHET, BEDRE SERVICE OG MINDRE KRIMINALITET

2 Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand MEGLING I LOKALSAMFUNNET RESTORATIVE JUSTICE I NORD – TRØNDELAG ”POLITI- OG LENSMANNSETATEN TILBAKE TIL FRAMTIDA” BAKGRUNN PROSJEKTIDÈ/ORG.STRUKTUR MÅL OG TILTAK UTFORDRINGENE HVOR STÅR VI I DAG?

3 Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand MIL MEGLING I LOKALSAMFUNNET NOEN ERKJENNELSER – PÅSTANDER Strafferettsprosessen – en prosess hvor gjerningsmannen har fokus på å rettferdiggjøre sin handling - mer enn på alvoret i handlingen ? Etter "rettsavgjørelsen" er den personlige konflikten fortsatt der Off. forvaltning som stedfortreder for part/fornærmet i konfliktsak fungerer ikke godt nok indivdualpreventivt - høy tilbakefallsprosent Systemet er ineffektivt og kostbart Stort behov for å bringe konflikten tilbake til eierne av konfliktene Konfliktrådet og meglingsinstituttet var svaret på flere års erkjennelser Konfliktrådet og meglingsinstituttet blir ikke brukt som forventet Fylkesmannenen i N-Trøndelag og politimestrene initierer MIL som prosjekt

4 Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand

5

6

7 UTFORDRINGENE VARIG VIRKNING IVERKSETTING INTERNT I ORG. MARKEDSFØRING I SAMFUNNET SAMSPILLET MED –FRIOMSORGEN - ADVOKATMILJØET –KOMMUNENE - HANDELSSTANDEN –DOMSTOLENE -ANDRE DE INTERNE PROSESSENE DEN INTERNE SAKSGANGEN EVALUERING/FORSKNING

8 Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand HVOR STÅR VI I DAG IVERKSETTING VED FOKUS PÅ HENSIKT, IKKE PÅ ØKT ANTALL SAKER GIR VARIG VIRKNING GA 100% ØKNING ØKT BRUK AV LENSMANNSKONTORET SOM KONFLIKTLØSER MERKBAR ØKNING SIVILE SAKER

9 Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand HVOR STÅR VI I DAG SAMARBEIDSPROSJEKTER MED KRIMINALOMSORGEN BRUK AV MEGLING I SAMFUNNSSTRAFFEN FELLES PROSESSER FOR INVOLVERING AV DOMSTOLER OG ADVOKATMIJØET SKOLEMEGLING GJORT TIL EN DEL AV PROSJEKTET INVOLVERING AV KOMMUNELEDELSE INVOLVERING AV FYLKESADM INVOLVERING AV VIDEREGÅENDE SKOLER

10 Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand HVOR STÅR VI I DAG EVALUERING/FORSKNING TETT KONTAKT MED FORSKER/PHS RESULTAT FØRSTE UNDERSØKELSE FORELIGGER VÅR EGEN ERFARING ER AT ÅNDELIG OPPSLUTNING IKKE ALLTID SIKRER PRAKTISK HANDLING STORE ULIKHETER MELLOM SAMMENLIGNBARE TJENESTESTEDER PILOTPROSJEKTETS POLITIMEGLING ER SPENNENDE OG GIR GOD FORUTSETNINGER FOR ORGANISASJONSLÆRING

11 Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand TO VEIER TIL RETTFERDIGHET I tradisjonell rettspleieI restorative justice Kriminalitet er en handling mot staten, et brudd på loven, en abstrakt ide Kriminalitet er en handling mot en annen person eller samfunnet Rettspleien (politi, domstoler og kriminalomsorg) kontrollerer og forhindrer kriminalitet Kriminalitetet kontrolleres hovedsakelig i samfunnet (lokalsamfunnet) Gjerningspersonens ansvar er definert til å motta straff Kriminalitet har både en individuell og en sosial dimensjon og ansvar for kriminalitet peker i begge retninger Straff skal gi både allmennpreventive og individualpreventive effekter Straff alene er ikke effektivt for å endre atferd og er ved utstrakt bruk uheldig for samfunnet Offeret er perifer i prosessenOfferet er sentral i prosessen Gjerningspersonen betraktes som utgiftspost Gjerningspersonen har kapasitet til å gjøre opp for seg Prosessen er avhengig av profesjonelle som representerer partene Prosessen er avhengig av partene selv


Laste ned ppt "Levanger kommunestyre 04.05.05 Sigmund Laugsand MIL MEGLING I LOKALSAMFUNNET RESTORATIVE JUSTICE EN NORD-TRØNDERSK TILNÆRMING KONFLIKTRÅDSPROSJEKTET -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google