Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.ks.nowww.ks.no -> Rundskriv -> B-rundskriv 7/2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.ks.nowww.ks.no -> Rundskriv -> B-rundskriv 7/2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.ks.nowww.ks.no -> Rundskriv -> B-rundskriv 7/2014

2 Informasjon og drøftingar Påverke før arbeidsgjevar tek avgjerd Arbeidsgjevar sitt ansvar Kan ikkje erstattast av informasjonsmøte, høyringar eller deltaking i utval/arbeidsgrupper Drøftingsplikta inntrer umiddelbart etter benkeforslag i politiske organ

3 Kommunal samhandling/ interkommunalt samarbeid Nytt punkt i Hovudavtalen Arbeidsgjevar og tillitsvalde lokalt skal finne tenlege løysingar for medråderett Uavhengig av organisasjonsform Nasjonale satsingar Samarbeid på tvers av fylkes-/kommunar Kommunestruktur

4 Lokale evalueringsmøte Partane drøftar og evaluerer partssamarbeidet Rådmann/administrasjonssjef Partane foreslår relevante tema Informasjons- og drøftingsrutinar Tenlege tillitsvaldordningar Representasjon ved lokale forhandlingar Korleis HA del B §3 vert etterlevd og forstått lokalt

5 Struktur, tenestefri, frikjøp Undervisningspersonalet Må ha fleire enn eitt medlem på arbeidsplassen Minstetal viss ein ikkje kjem til semje lokalt: 375 medlemmer – høvesvis tildeling Behov for auka frikjøp i samband med større omstillingar/prosjekt skal drøftast Kommunestruktur, interkommunalt samarbeid Kompensasjon ved lokale forhandlingar utanfor arbeidstid (timeløn eller avspasering)


Laste ned ppt "Www.ks.nowww.ks.no -> Rundskriv -> B-rundskriv 7/2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google