Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skien/Telemark 4.februar 2011 Solveig Eldegard Kva vil Utdanningsforbundet gjere for vaksenopplæringa?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skien/Telemark 4.februar 2011 Solveig Eldegard Kva vil Utdanningsforbundet gjere for vaksenopplæringa?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skien/Telemark 4.februar 2011 Solveig Eldegard Kva vil Utdanningsforbundet gjere for vaksenopplæringa?

2 Sentralstyrets2 Dette vil eg snakke om: Situasjonen i vaksenopplæringa Politikken til Utdanningsforbundet –Sentralstyrevedtak 2008 –Tamanotat 8/2008 –Landsmøtet 2009 – Sak 4.2 –Påverknadsarbeid –Høyringssvar, t.d på rapporten til Østbergutvalet Vegen vidare?

3 Sentralstyrets3 Formål med dagen: Lytte og ta med innspel tilbake til sentralstyret

4 Sentralstyrets4 Situasjonen for vaksenopplæringa Store endringar sidan 70-talet 10 år sidan Kompetansereforma – framleis store utfordringar? SSB spår nedgang i arbeidsplassar for ufaglærte Eldrebølja Godt utdanna befolkning er den viktigaste ressursen vår for å: –ta vare på og skape nye arbeidsplassar –sikre livskvaliteten –hindre nye klasseskilje

5 Sentralstyrets5 Situasjonen for vaksenopplæringa Vi treng betre tverretatleg samarbeid for å sikre at vaksne får ei fullverdig formell utdanning og ikkje vert kasteballar i systemet, t.d. mellom NAV og utdanningssystemet Ansvaret og styringa for vaksenopplæringa er fragmentert, den er fordelt på mange instansar som ikkje har forpliktande samarbeid Vaksenopplæringsfeltet er svært komplekst, mange opplæringstilbod, formål og aktørar (private og offentlege, studieforbund og fjernundervisning) Økonomien styrer tilboda ikkje behovet for opplæring

6 Sentralstyrets6 Situasjonen for vaksenopplæringa Vi manglar ein nasjonal handlingsplan for vaksenopplæringa Mangel på styring og kvalitetsutvikling - også i flg OECD For dårleg talmateriale frå fylkeskommunane og sentra for vaksenopplæring til å gi oversikt over omfanget og innhaldet i opplæring og vurdering Vaksne frå andre land utgjer stadig større del av elevmassen i vaksenopplæringa – ulike utfordringar, td i samband med introduksjonslova – arbeidstid til lærarane

7 Sentralstyrets7 Politikken til Utdanningsforbundet Sentralstyrevedtak april 2008 ” Utdanningsforbundet vil være en aktiv pådriver for at myndighetene tar et større ansvar for at voksne får det opplæringstilbudet de har krav på”

8 Politikken til Utdanningsforbundet, Temanotat 8/2008 Utfordringar: Mangel på styring Frå utdanning til kompetanse Kunnskapsgrunnlaget Manglande oppføljing av rettane til vaksne Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse Demografiske endringar Rolla til internasjonale organisasjonar i vaksenopplæringa Aktuelle tiltak: Nasjonal strategi for vaksenopplæring Behov for samordna styring og kvalitetsutvikling Styrka tilsyn Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Program for basiskompetanse erstattar fag på grunnskuleområdet Sentralstyrets8

9 Politikken til Utdanningsforbundet i praksis……… Utøvd gjennom ATV i vaksenopplæringa, HTV i kommunar og fylkeskommunar Svar på høyringar, siste rundt kvalifikasjonsrammeverk og Østbergutvalet Sentrale politikarar og sekretariat i påverknadsarbeid og møte med Stortingspolitikarar, departement og direktorat Sentralstyrets9

10 Sentralstyrets10 Politikken til Utdanningsforbundet Landsmøtevedtak 2009 - Sak 4.2 struktur: ” Tilhørighet for medlemmer i voksenopplæringen vurderes i landsmøteperioden. Representanter for voksenopplæringen skal delta i denne vurderingen”

11 Sentralstyrets11 Politikken til Utdanningsforbundet –Sentralstyret har vedtatt, etter tilråding frå organisasjonsutvalet at det skal utarbeidast ein heilskapleg plan for implementering av ny struktur. –Planen skal m.a. omhandle korleis landsmøtevedtaket om vaksenopplæring skal ivaretakast. –Planen er også omtalt i sst strategiske plan –Prosessen er i gang i sentralstyret

12 Sentralstyrets12 Politikken til Utdanningsforbundet – Rapporten til Østbergutvalet I høyringssvaret finn vi mykje av politikken til Utdanningsforbundet kring vaksenopplæring

13 Sentralstyrets13 Politikken til Utdanningsforbundet Løns- og arbeidsvilkår for tilsette i vaksenopplæringa


Laste ned ppt "Skien/Telemark 4.februar 2011 Solveig Eldegard Kva vil Utdanningsforbundet gjere for vaksenopplæringa?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google