Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 GeoPortal – Rammeverk Tjenester - Introduksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 GeoPortal – Rammeverk Tjenester - Introduksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 GeoPortal – Rammeverk Tjenester - Introduksjon

2 2 Tjenester Internett gir nye muligheter for utveksling av geodata. Vi ønsker mindre bruk av arbeids­kopier hos de enkelte brukerne og mer bruk av direkte tilgang til ajourførte data fra data­tilbyderen. Dette er mulig vha standardiserte tjenester for geografisk informasjon. Tilgangen til disse dataene skjer i henhold til internasjonalt standardiserte grensesnitt, slik som Web Map Server, Web Feature Server og Web Coverage Server. I tillegg vil det kunne være nasjonale grensesnitt med utgangspunkt i ajourføring av data. Eksempel på slike er NGIS API, NVDB API og Matrikkel API.

3 3 Inndeling av tjenester etter OSE (Open system Environment) Geographic human interaction services Geographic model/information management services Geographic workflow/task management services Geographic processing services Geographic workflow/task management services Geographicgraphic communication services Geographic system management services IS 19119 Services Seks klasser IT-tjenester som skal brukes for å kategorisere geografiske tjenester.

4 4 9.3.2 Inndeling av tjenester Brukergrensesnitt tjenester (human interaction services) Dette er tjenester for håndtering av brukergrensesnitt, grafikk, multimedia og for presentasjon av sammensatte dokumenter IS 19119 Services Katalogtjeneste (Metadata) Presentasjonstjeneste (F.eks SLD for WMS)

5 5 9.3.2 Inndeling av tjenester Model-/informasjons tjenester (Model/information management services) Dette er tjenester for utvikling, manipulering og lagring av datasett, metadata og konseptuelle skjema (datamodeller), og omhandler følgende grupper: IS 19119 Services Karttjenester - Dette er tjenester som leverer et kartbilde Tilgang til raster og vektordata - tjenester som spesifiserer tilgang til ’intelligente’ data, i form av vektordata eller ulike typer rasterdata. Eksempel WFS (Web Feature Server Interface) og WCS (Web Coverage Server Interface) Oppdatering - Dette er grensesnitt for tilgang til og oppdatering av data på tvers av plattformer (eksempel WFS)

6 6 9.3.2 Inndeling av tjenester Prosesseringstjenester (processing services) Dette er tjenester som utfører beregninger som involverer større mengde data. Omforming av koordinater (Transformasjonstjeneste, konverteringstjeneste og avbildningstjeneste, ref Ref: Standarden koordinatbasert referensesystem – datum, koordinatsystem, transformasjon, konvertering og avbildning, versjon 1.0, November 2001) Geografiske søketjenester (stedsnavn, adresser, eiendom, kommune) Ikke- geografiske søketjenester (registerinformasjon) Kontroll og valideringstjenester (SOSI-kontroll, GML validering) Endring-, varslingstjenester (Rapportering av feil) Stedbaserte tjenester (LBS)

7 7 9.3.2 Inndeling av tjenester Kommunikasjonstjenester (communication services ) Dette er tjenester for koding og utveksling av data over et kommunikasjonsnettverk (f. eks Internett). SOSI GML (Spesielt med utgangspunkt i vår strategi om å konvergere fra SOSI som utvekslingsformat mot GML (ISO 19136 Geography Markup Language). IFC/XML GML (Prototype) LandXML LandXML (Finnes>)


Laste ned ppt "1 GeoPortal – Rammeverk Tjenester - Introduksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google