Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24/7 Med GIS fokus Tore Hansen Norkart AS. Om Norkart Totalt har Norkart konsern (Norkart og Geoservice) 92 ansatte. Som arbeider med utvikling, salg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24/7 Med GIS fokus Tore Hansen Norkart AS. Om Norkart Totalt har Norkart konsern (Norkart og Geoservice) 92 ansatte. Som arbeider med utvikling, salg."— Utskrift av presentasjonen:

1 24/7 Med GIS fokus Tore Hansen Norkart AS

2 Om Norkart Totalt har Norkart konsern (Norkart og Geoservice) 92 ansatte. Som arbeider med utvikling, salg av programvare og konsulenttjenester innenfor fagområdet Geografisk IT. 62 ansatte30 ansatte Norkart asGeoservice as Sandvika, Bergen, Trondheim GIS Lillehammer, Trondheim Avgiftsforvaltning

3 Lokalisering

4 Kundegrunnlag - Norkart • Kommuner • Mer enn 300 kommuner har GIS/LINE programvare • 18 av de 20 største kommunene • Snart 100 kommuner på Web • Statens vegvesen • Avinor (luftfartsverket) • Statens kartverk • Jernbaneverket • E-verk • Kartleggingsfirmaer • m.fl.

5 Dataregistrering og foredling GIS/ LINE fagmoduler Kart, GABAjour, VA, Plan, Eiendom Quadri Map Server Forvaltning og distribusjon Publikasjon og masseandvendelse Verdikjede for geografiske data Konsulenttjenester, rådgivning, opplæring GIS/ LINE Landmåling Digitalisering GIS/ LINE Innsyn, Integrasjon og Analyse WEB - Service GIS/LINE WebInnsyn Saksbehandling analyse og visualisering Tjenester Produkter GIS/ LINE Windows innsamling/forvaltning/analyse og innsyn GIS/LINE Web Innsyn intranett og internett

6 Datafangst og ajourhold av primærdata Allmene tjenester for kommunens innbyggere og næringsliv Web Kommunal saksbehandling (plan og byggesak) Windows og Web 3 30 3000 Tjenester for et globalt publikum Web 30000 “Global” ORACLE Quadri Spatial QUADRI Kompleks modell (Read/Write) Kompleks modell (Read) NGIS Web Map Services (raster) Web Feature Services (vector) GeNorge Antall brukere xyz Distribusjon Forvaltning Enkel klient Kompleks klient

7 Quadri Map Server • System for lagring og forvaltning av geografiske data • Grunnlaget for Norge Digitalt - Forutsetning for å realisere geovekstvisjonen • Moderne teknologi - Oracle, klient/tjener, internett • Fleksibel lagring av data - sentralt eller lokalt • Lange transaksjoner, utsjekk/innsjekk med låsing av objekter • Kvalitetskontroll og sikkerhet, kontrollert lese/skrivetilgang • Basert på internasjonale standarder (ISO, OGC) - åpne grensesnitt på flere nivåer • Eneste system i verden som kan drive kartforvaltning over internett • Eneste system der data møter sin egen spesifikasjon ved innlegging Sitat fra Statens kartverk

8 Quadri Map Server - Arkitektur DB kartarkiv Oracle QMS (NGIS) Objektkatalog (regelverk) WMS/WFS services Windows kartklienter Web klienter QMS (NGIS) API Windows kartklienter TCP IP over internett Alle grunnkart (FKB) data i Norge forvaltes i Quadri Map Server. Objektkatalogen inneholder standarden som sikrer homogene data for hele landet ! Denne arkitekturen gjør det mulig å koble seg på ”alle” kartdata i hele Norge bare man har tilgang !

9 Systemskisse – GIS/LINE Registerdata SQL DB Qudri baser (binær) Quadri Map Server Oracle Web services WMS/WFS Forvaltning/ajourhold GIS/LINE Web Kartklient Web GIS/LINE Win GIS fagmoduler Andre klienter som Benytter karttjenestene

10 Trender i det norske kommunemarkedet • Kommunale samarbeid innen geodata. – Samordning av ressurskrevende dataforvaltning – Effektivisering og rasjonalisering – Kostnadsbesparelser – Bedre service til innbyggere • Kritiske suksessfaktorer – Teknologi og infrastruktur (QMS) – Effektive arbeids- og produksjonsprosesser • Fagsystemer - Melding – Informasjon og tilgjengelighet • WEB(WMS/WFS) - ”Min Side”

11 Døgnåpne tjenester • Større og større fokus på dette i offentlig forvaltning. • Nasjonale og regionale etater har sine Web sider med ulike tjenester. (fylkesmenn, fylkeskommuner, DN, Direktorater, bla bla bla) • Alle norske kommuner har Web sider med informasjon og tjenester. • Veldig mye informasjon er tilgjengelig, men det kan være vanskelig å finne fram i ”jungelen” av Web sider !

12 Dagens situasjon DB Kartbase Web Service (WMS/WFS) Web Klient1 (kartklient) Kommunens hjemmeside Linker til ulike fagsystem DB Dokumenter Web Service Web Klient2 (saksklient) Web service’ene åpner proprietære databaser og gjør dataene tilgjengelige for andre systemer uten at en trenger kjenne databasestrukturen. For kartdata har vi gode standarder å forholde oss til, WMS og WFS som er internasjonale standarder for kartservicer. I Norge må man levere Web løsning som benytter seg av WMS dersom man skal få solgt den ! Andre fagsystemer trenger også en standard for å være åpen, og i Norge skjer det også mye på det område.

13 Kartløsning på Web Skal du gjøre dataene dine tilgjengelige for publikum 24 timer i døgnet er det Web og internett som gjelder ! Det å legge ut WMS tjenere på dine kartdata og sette opp en klient er enkelt, utfordringen er å få det til å spille sammen med andre system og data ! Norkart lanserte sin første Web løsning i 2000 DEMO KARTLØSNING BÆRUM: -> Bærumskart (Med kartviewer lansert 2000)Bærumskart -> Bærum WMS klient (lanseres 2006)Bærum WMS klient -> GIS/LINE Windows Kartforvaltning

14 Integrerte løsninger på Web Kartklienter for seg selv er vel og bra, men det er først i integrasjon med andre data/systemer en får en mangedobling av bruken og større gevinster kan realiseres ! Svært mye av informasjonen som er tilgjengelig på Web er knyttet til en koordinat. I alle slike tilfeller kan et kartutsnitt knyttes mot informasjonen. Turistinformasjon -> SetesdalSetesdal -> Salten friluftsrådSalten friluftsråd Turist.ppt

15 Integrerte løsninger på Web • KART (NORKART) – SAKSYSTEM (GECKO) • Saksleverandør med WFS på saker som har stedfesting • Pågående saker vises med symbol i kartet og inneholder link til saken. GIS/LINE WebInnsyn Kartklient KartbaserSaksDBSaksDoc WMS/WFSWFSWeb Services Demo: GIS/LINE WebInnsyn LyngdalGIS/LINE WebInnsyn Lyngdal ID=saksident Eiendom ppt

16 Integrerte løsninger på Web  eByggsøk:  Geodataløsning i tilknytning til byggesaksbehandling  Gi tilgang til kart-relatert informasjon i søknadsprosessen  Samarbeide med det nasjonale Byggsøk-prosjektet  Gi bedre og mer tilgjengelige tjenester  Sluttbruker: Innbygger eller f.eks. Entreprenør • Integrasjonen i praksis: • BYGGSØK, kartutsnitt rundt aktuell eiendom / adresse • Hente informasjon fra kartet • Om eiendom / bygg (gnr/bnr, eiendomsnr, areal) • Gjeldende plan (rammebetingelser, planstatus) • Naboliste med parter som skal ha melding om tiltak • Sende informasjonen tilbake BYGGSØK og ta dette inn i søknaden

17 Integrerte løsninger på Web Demo: GIS/LINE WebInnsyn LyngdalGIS/LINE WebInnsyn Lyngdal Konseptskisse eByggsøk eByggsøk (BE) Innlogging Skjema for søknad GIS/LINE Web Byggsøk eiendom,saksID Kartbaser WMS/WFS GAB/Matrikkel GAB Service SaksID,GID,BID,X,Y, Areal, Naboer, Planinf. XML & JPG/PDF-fil Byggsøk ppt

18 Integrerte løsninger på Web  Infoland - Bestilling og kjøp av kartdata  Eiendomsinformasjon står for bestilling og økonomiske transaksjoner ved hjelp av eHandelsløsningen InfoLand  NORKART står for kartklienten og uttrekk av kartdata Infoland Skjema for bestilling fylles ut GIS/LINE WebInnsyn Digitalisering av område Utrekk av data Demo: -> InfoLandInfoLand Bruker: 12000norkart passord: kart Leveranse Bestiller Infoland.ppt

19 Neste generasjon Web side • ”MIN SIDE” • Mer b rukerorienterte Web sider • Samling av informasjon og tjenestetilbud som angår brukeren • Bare aktuell informasjon og tjenester for deg vises • Dette løses med å standardisere WEB SERVICENE ! ”Min side” Kart Matrikkel- informasjon Kommunale avgifter Lege Søknad om Barnehage/skole Web Services Web service for samordning av Web Servicene for DEG

20 GIS

21 OPPSUMMERING • God kontroll over dine data og forvaltningen av de – Oppdaterte data er viktig når man skal ha storstilt bruk av data i ulike systemer. – Hjelper ikke med en fantastisk løsning på ”toppen” hvis dataene ikke er til å stole på ! – ”Shit in” = ”shit out” – Forhold deg til gjeldende standarder • Må være enkelt å dele dataene med andre, Web servicer gjør dette elegant ! • Samarbeid mellom systemleverandører og standardiserte grensesnitt muliggjør integrerte løsninger • Web løsninger gir synlige resultater, et samarbeid mellom flere kan gi mindre kostnader pr. kommune


Laste ned ppt "24/7 Med GIS fokus Tore Hansen Norkart AS. Om Norkart Totalt har Norkart konsern (Norkart og Geoservice) 92 ansatte. Som arbeider med utvikling, salg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google