Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status/erfaringer etter innføring FISBasis i Brunssum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status/erfaringer etter innføring FISBasis i Brunssum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status/erfaringer etter innføring FISBasis i Brunssum
9 MARS 2005 Lt Svein Erik C. Schilbred-Eriksen

2 TEMA Plattform FISBasis Applikasjoner Drift/vedlikehold Sikkerhet
Mailserver Applikasjoner SAP Regnskap/lønn P3/ORG3 FIF Portal/Egenregistrering DOCULIVE/ESAF/FOMAL!!! Remedy/Helpdesk/Skjema intranett

3 Plattform FISBasis Drift/vedlikehold Brukeradm
Kan ikke ”resette” passord til FIF/SAP Back-up rutiner server Feil på hardware – reparasjon/service Vi har totalt 9 arbeidsstasjoner i Brunssum hvorav 3 bærbare. 3 stasjoner er kontinuerlig tilgjengelig for tjenestemenn i Brunssum. Yngve Hansen/Andreas Tønnesøl er brukeradm. Generelt fungerer drift bra, men vi savner å kunne resette passord til FIF Portal da tjenestemenn ikke bruker FISBasis daglig og har en tendens til å ”glemme” passord. Back-up rutiner på server fungerer godt, og vi har hittil heldigvis ikke vært nødt til å lese inn back-up. Skifter tape 2 ganger i uken iht retningslinjer. Vi har hatt lite feil på hardware, men har problemer med en skriver (Lexmark c752) med farger på utskrift. I tillegg ”hang” den seg nylig. Det har vært mye frem og tilbake mht vedlikehold. Initielt ble vi fortalt at det måtte komme personell fra Norge for å utføre reparasjon/service, men dette har driftsmiljøet gått tilbake på. Noe tungvint – burde vært beskrevet bedre med faste rutiner ved feil på hardware!

4 Plattform FISBasis Sikkerhet Mailserver
Dokumentasjonskrav / rutinebeskrivelser Utarbeide felles standard ved støtteelementene!! Datasikkerhet/informasjonssikkerhet Fysisk sikring - Brunssum Mailserver Flyttet fra lokalt til Kolsås i høst - forsinkelser Vi har begynt å arbeide med utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon og rutinebeskrivelser for kryptosikkerhet og informasjonssikkerhet. Tar utgangspunkt i allerede utarbeidede rutiner ved MMB, og samtidig studert kommentarer og pålegg fra NSM ifm inspeksjon ved SHAPE. NSNO vil sterkt anmode om at støtteelementene sammenstiller og utarbeider sikkerhetsdokumentasjon i fellesskap for å redusere arbeidsomfanget. De fleste områder antar vi er tilnærmet identiske. Kryptoorganisasjon er opprettet i Brunssum, men vi er fremdeles noe usikker på hvorvidt vi er kommet inn i distribusjonsliste for kryptonøkler hos Interlan Management senter!?? Når det gjelder fysisk sikring ved NSNO er vi i den oppfatning at vi tilfredsstiller kravene som ble gitt mht Tempest ifm innføring av FISBasis. Vi har fått bygget eget server-/kryptorom uten vinduer og tilgang kun for autorisert personell. Kryptoenhet er i tillegg plassert i egnet sikkerhetsskap. I høst ble mailserver flyttet fra lokalt til Kolsås. NSNO Brunssum erfarer mer forsinkelser og nedetid på mail enn tidligere. Er dette også tilfelle for øvrige støtteelement??

5 Applikasjoner Generelt Ansvarsomfang/oppgaver Fravær/stedfortreder
Avtale mlm støtteelementene?! Begrenset ant operatører ved hvert støtteelement Ansvarsomfang Meget stort spenn i arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overføring av oppgaver til støtteelementene. Fra virksomhetsstyring til oppdatering av rulleblad – personellforvaltning, regnskap, budsjett, organisasjonsforvaltning Bredt oppgavespekter som fulgte med overføring av oppgaver til støtteelementene ifm innføring av FISBasis Stiller krav til bred kompetanse innenfor personellforvaltning, økonomi, materiell og budsjett. I tillegg kommer andre prioriterte oppgaver som for Brunssum er AFA-ansvar ift deployeringer (spesielt aktuelt for JFC HQ Brunssum, HQ ARRC og 1.(GE/NL) Corps). Omfanget betyr at vi er meget sårbare ved fravær av ulikt slag. Anbefaler at støtteelementene ser på løsninger for å kunne avlaste hverandre ved fravær Men også se på mulighetene for å fordele ”ekspert”-bruker ansvar eller kompetansesenter om man vil…

6 Applikasjoner SAP Regnskap Lønn/Personellforvaltning
”Business workplace” – elektronisk bilagsbehandling Lokale håndkasser – kassedagbok Balanse/depositum Lokal scanning/validering Lønn/Personellforvaltning Saksbehandling – ansvarsforhold Vedlikeholde personal-/lønnsdata Fravær – kvoter, registrering Støtte fra FLA Business workplace – fungerer i all hovedsak meget bra, men det er enn så lenge fremdeles noe dobbeltarbeid som jeg vil komme tilbake til innenfor lokal scanning. I tillegg til våre faste avdelinger forvalter vi en del personell hvor det er eksterne budsjetteiere.

7 Applikasjoner SAP Budsjett Virksomhetskontroller Prognoser
Viderefordeling av budsjett til andre WBS

8 Applikasjoner P3 ORG3 Registrering av villighetserklæringer
Oppdatering rulleblad Rettelser til historiske data – spesielt tjenestegjøring Registrering av deployering - erfaring ORG3 Rettigheter – kun leserettigheter Oppdateringer Ledertilordning WBS knytning

9 Applikasjoner FIF Portal / Egenregistrering Brukervennlighet
Ustabilt brukergrensesnitt Registrering av fravær

10 Applikasjoner DOCULIVE / ESAF / FOMAL FOMAL fungerer ikke i FIS/Basis
Arkivplikt – i dag/fremtid??!! Distribusjon av skriv fra avdelinger med Doculive?!

11 Applikasjoner Remedy/Helpdesk/Skjema intranett
Registrering av sak til remedy over intranett Bestilling av IS/IT-utstyr over intranett


Laste ned ppt "Status/erfaringer etter innføring FISBasis i Brunssum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google