Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk og verdier – bare ord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk og verdier – bare ord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk og verdier – bare ord
Etikk og verdier – bare ord? Refleksjoner om verdier og etikk på en stolt og kompetent skole Henrik Syse, filosof og forsker E-post: Hamar Katedralskole 14. november 2014

2 Det store og det lille Viktig med idealer, visjoner og en retning for det vi gjør. Men like viktig med et blikk for det konkrete, det nære og det hverdagslige. Hvordan kan vi kombinere de to – i både tale og handling?

3 Mål, midler og grunnmur Mål: Dit vi skal nå.
Midler: Det vi skal bruke for å nå dit. Plattform / grunnmur: Det vi bygger på, som basis – eller ramme – for både mål og midler. Etikken og verdiene må selvsagt være til stede hele veien, men ikke minst i «grunnmuren».

4 Etikk i møte med våre ungdommer
Selvsagt driver vi med noe ”etisk”! Men samtidig: En mengde etiske utfordringer. Mange måter å trå feil på: Å glemme at man har makt og autoritet. Å glemme «asymmetrien» mellom den profesjonelle og brukerne. Å glemme fellesskapet man er en del av. Å glemme «utenfraperspektivet». Å glemme å gi ro og plass til «de langsomme spørsmålene».

5 Krevende balanseganger
Mellom læring og «lek». Mellom disiplin og livsutfoldelse. Mellom teori og praksis. Mellom kunnskap og klokskap. Mellom å være «produsent» og å være medmenneske. Mellom å være moderne og å være tradisjonsbevarer. Platon: Metaxy («midt i mellom»)

6 Vi trer inn… … i andre menneskers rom. Hva slags rom kan det være?
Alle er fylt av muligheter. Noen er fylt av smerte. Noen er fylt av rot. Noen er resignerte og mangler tro. Og noen synes tomme … Vi kan være med på å skape noe godt og konstruktivt i disse rommene – med respekt, kompetanse og reell omsorg.

7 Verdier Verdier = Det vi styrer etter – som bestemmer hva vi gjør.
Noen forslag: Nærhet. Måtehold. Engasjement. Teknisk kunnen – kvalitet - kompetanse. Respekt. Klokskap. Rettferdighet. Tro, håp og kjærlighet.


Laste ned ppt "Etikk og verdier – bare ord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google