Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsdokument 2011- 2012 President Olav Norberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsdokument 2011- 2012 President Olav Norberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsdokument 2011- 2012 President Olav Norberg

2 ”Reach Within to Embrace Humanity” - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2011/-12 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2011/-12 skal hver enkelt rotaryaners indre styrke bidra til å gagne andre. Mål Vi skal videreføre og utvikle klubbens gode og positive indre miljø og forholde oss til Rotarys formål og motto for 2011/-12. Distriktets mål, ”Fornyelse, forenkling og forbedret omdømme” videreføres og vi vil utforme klubben til å bli foretrukket møtested for positivt samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn. Dette vil vi oppnå gjennom: 1. Fokus på program med interessante og nyttige foredrag 2. Profilere Rotarys utadvendte samfunnsrolle med: - Rotaryfondet (bidragsplikt men også muligheter) - RYLA-seminaret - Ungdomsutvekslingen (samarbeidsprosjekt i Nord-Trøndelag) - Handicamp - Paul Harris - GSE - Skogn Rotarys Ungdomspris

3 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 Mål (forts. ….) : 3. Rekruttere nye, aktuelle medlemmer økt kvinneandel økt andel aktuelle medlemmer med innflytterbakgrunn (norsk/utenlansk) Invitere gjester til møtene i større grad 4. Videreføre klubbens faste og løpende prosjekter, herunder: Plant et tre Gresslåing ved Alstadhaug kirke Kaffeservering ved Skogn Helsetun Juletre til sjømannskirka i London Tilsyn med minnetavlene på Svendgård og Veie Vedlikehold av naturstien ”Far etter folk” Eventuelt nye prosjekter 5.Opprettholde god standard på hjemmesiden. Forespør om opprettelse av linker til vår side fra andre aktuelle hjemmesider

4 STYRET i rotary-året 2011/ 2012 : President: Olav Norberg Sekretær:John Aage Nilsen Kasserer:Peace Besigye Klubbmester:Torbjørn Brenne Innk. President:Stein Arne Flovik Past. President:Knut Rønningen Info/ PR:Odd Arild Brenne Revisor, leder prosjekter, leder medlemskap og leder internasjonalt arbeid innkalles til styremøter ved behov. Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012

5 President Sekretær Klubbadministrasjon Klubbmester President Sekretær Kasserer Programkoordinering Arrangementskomite Kasserer Prosjekter Serviceprosjekter Nye prosjekter Ungdomsprisen INFO/ PR Månedsbrev Registerfører Hjemmesideansv Mediakontakt Styret President, Sekretær, Kasserer Neste president, Forrige president Klubbmester, Info/PR/Web Revisor Internasjonalt arbeid TRF-info og forståelse GSE, Roundtrip, RYLA Handicamp Ungdomsutveksling Internasjonal tjeneste Medlemskap Medlemsutvikling Rekruttering Klassifikasjon Medlemsoppfølging Rotary International Guvernør Distrikt 2275

6 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 KLUBBADMINISTRASJON : Følge opp program og arrangement. Søke å opprettholde tradisjonene på gode og engasjerende program. Fokus på ”Rotary i vekst – for å gagne andre”. Jobbe sammen med de andre komiteene om program. Påse at arbeidet i klubb-administrasjonen blir tilfredsstillende utført. Stein Arne Flovik – leder

7 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 KLUBBMESTER : Praktiske forberedelser til møtene i klubblokalet: Bord og stoler, kaffe og kaker, duker, sanghefter, infomateriell, bilder og vimpler, audiovisuelt utstyr Velge ut kveldens sang Kaffe eller te (kr 20,-) NB! De som har 3 min skal hjelpe til med rydding etter møtene Torbjørn Brenne – klubbmester Knut Dahlen – fast avløser

8 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 PROGRAM Planlegge og gjennomføre gode og engasjerende program. Fokus på tema knyttet opp mot Rotarys formål og motto. Ego- og yrkesforedrag er viktig å prioritere og det må settes av tid til to til tre klubbkvelder Åpne møter i løpet av året (gjennomføres i samarbeid med prosjektkomiteen) og gjerne i samarbeid med andre organisasjoner. Invitere andre komiteer til å komme med programforslag Fatima Hot, leder, Trond Knudsen, nestleder, Stein Arne Flovik,, Audun Burheim, Asbjørn Norberg, Leif Fiskvik

9 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 ARRANGEMENT Bistå når klubben/distriktet har ulike arrangement ”Far etter folk” – åpent arrangement siste helg i august. Faste arrangement som guvernørbesøk, lutefiskkveld, julemøte, presidentskifte Evt turer/utflukter Skriftlig programforslag til programkomiteen Samarbeide med prosjektkomiteen om samarbeidsprosjekt med andre organisasjoner i området Einar Johan Svendgård, leder, Eldbjørn Berg, nestleder, Bjørn Jørås, Terje Lund, Randi Mona, Jorulf Nesgård, Torbjørn Storsve, Torbjørn Brenne

10 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 MEDLEMSKAP OG KLASSIFIKASJON : Påse at klubbens klassifikasjonsoversikt er oppdatert. Følge opp medlemmer med lavt oppmøte. Da kan faddere brukes til den direkte kontakten. Arbeide for å tilføre klubben nye aktuelle medlemmer. Initiere at aktuelle medlemskandidater inviteres til ordinære møter. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Jon L. Gjemble, leder, Geir Ketil Fostad, nestleder, Reidun Westrum Rønningen, Terje Skei, Arve Brenne

11 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 INFORMASJON, PUBLIC RELATION (PR) og Web : Informasjonsarbeid internt og eksternt. Profilering. Lage innlegg til lokalpresse, samt til guvernørens månedsbrev fra ulike arrangement. Ta bilder. Registerføring. Mediekontakt. Hjemmeside. Holde biografimappa oppdatert. Skriftlig programtips til program-komiteen. Odd Arild Brenne, Arnt J. Øvreness, Per Idar Hegnes, Asbjørn Strøm

12 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 MÅNEDSBREV : Sørge for referat fra hvert medlemsmøte. Ferdigstille månedsbrev innen den 12. i påfølgende måned, som sekretæren kan distribuere til medlemmene, guvernør, distriktssekretær og distriktsredaktør Skriftlig programforslag til programkomiteen. Bjørn Ivar Leira, leder, Kolbjørn Nestgård, nestleder, Øivind Skara, Oddvar Dahl, Arne Solem, Arnt J. Øvreness, Odd Terje Rygh

13 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 REGISTERFØRER OG MEDIEKONTAKT : Lage innlegg til lokalpressen, samt til guvernørens månedsbrev av forskjellige arrangement og aktiviteter. Holde biografimappa oppdatert. Per Idar Hegnes – registerfører HJEMMESIDE : Holde hjemmesida på Internett oppdatert. Arnt J. Øvreness/Asbjørn Strøm – web-redaktører MÅNEDSBREV: Odd Arild Brenne - Månedsbrevredaktør

14 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 PROSJEKTER : Plant et tre, gressklipping ved Alstadhaug kirke, kaffeservering ved Skogn Helsetun, juletre til sjømannskirka i London i samarbeid med andre, tilsyn med minnetavlene på Svendgård og Veie, vedlikehold historisk natursti ”Far etter folk”. Utpeke kandidat til Skogn Rotarys ungdomspris. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Ungdomstjeneste Per Olav Gilstad, leder, Arne Mehl, nestleder, Stein Stensås, Ivar Berre, Knut Dahlen, Jan Arnstein Indahl, Marianne Skreden

15 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 UNGDOMSPRISEN : Deles ut etter Skogn Rotary’s retningslinjer. Marianne Skreden (leder), Johan Holan, Torbjørn Storsve

16 Skogn Rotary : Styringsdokument 2011 - 2012 INTERNASJONALT ARBEID : Arbeide med å skape forståelse for og informasjon om Rotary Foundations aktiviteter i klubben Bidrag til RF. Internasjonale tjenester Jobbe med å finne deltakere til RYLA og Handicamp Planlegge og gjennomføre ungdomsutveksling Bidra til MG prosjekt i samhandling med naboklubber i Nord-Trøndelag Holde klubben oppdatert på info om GSE, RYLA og Handicamp Ingebjørg Mikalsen, leder (YEO), Øyvind Sandvik, nestleder, Johan Holan, Bente Kristin Fostad, Bent Rune Richardsen, Rolf Midttømme


Laste ned ppt "Styringsdokument 2011- 2012 President Olav Norberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google