Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERDAL ROTARYKLUBB Charterdato 08.09.1962 Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2009 - 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERDAL ROTARYKLUBB Charterdato 08.09.1962 Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2009 - 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERDAL ROTARYKLUBB Charterdato 08.09.1962 Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2009 - 2010

2 VERDAL ROTARYKLUBB Verdal Rotaryklubb - Organisasjonskart Styret Mari Benum (president), Pål Hofstad (past president og kasserer), Øivind Magnus Holand (innk. president), Petter Krokstad (sekretær) Torgeir Brun-Svendsen, Randi Segtnan Medlemskap Aage Rostad Morten S Grønli Halvor Grønli Kari Woll Yrkestjenesten Jon A Rostad Jarle Benum Kjell minsås Ottar Mork Jørgen Røflo Per Odd Tromstad Prosjekter Randi Segtnan Geir Egil Larsen Trond Styensland Ola Trønsdal PR/ Informasjon Pål Hofstad Kirsten Hegdahl Torolf Kvello Ragnar Vestvik Rotary Fondation Marit Elise Koa Klubb administrasjon Petter I Krokstad Thor B Granum Georg M Kjeldset Nils Vang Programkomité Torgeir Brun-Svendsen Oddbjørn Berg Sverre Gustad Bjørn Erik Olsen Trond Selseth Kultur- og festkomité Eiliv Lyngstad Vilhelm Nordseth Sissel Rotmo Rolf Vestvik Klubbmester Steinar Nakrem Toralf Bjelkåsen

3 VERDAL ROTARYKLUBB Mål for Rotaryåret 2009/2010: •Oppmøtet skal være minst 60% •Opprettholde tradisjon og trivsel i klubben •Klubben skal ha 45 medlemmer før juli 2010 •Minst 1 nytt medlem med fremmed språklig/kulturell bakgrunn •Engasjere oss i et internasjonalt prosjekt sammen med naboklubber •Engasjere oss i 2 lokale prosjekt •Synliggjøre Rotary gjennom presse / prosjekter •Opprettholde en aktiv hjemmeside Visjon: Fornyelse, Foryngelse og Forbedring av omdømme

4 VERDAL ROTARYKLUBB Styret Styret skal ha ansvar for: •Å drive klubben etter Rotarys`lover og idealer. •Realisering av oppsatte mål for rotaryåret. •Profilere Rotary i lokalmiljøet. •Klubbens drift og ledelse av alle møter. •Klubbens økonomi. •Rapportering. •Minst 2 klubbsamråd. •Møte med Distriktsguvernør •1 valgmøte •Regnskaps- og budsjettmøte

5 VERDAL ROTARYKLUBB Medlemskapskomiteen Komiteen skal: •Legge en plan for medlemsutvidelsen gjennom å sørge for en ajourført oversikt over klubbens besatte og mulige klassifikasjoner, og ut fra denne gi forslag til hvilke klassifikasjoner det er ønskelig å få representert i klubben. •Arbeide aktivt for nyrekruttering. Årets mål er netto tilvekst av minimum 4 medlemmer. Distriktets målsetting om å øke kvinneandelen i Rotary skal vektlegges. •I samarbeid med programkomiteen arrangere et klubbmøte med tema klassifikasjon og medlemsutvidelse. •Holde klubben orientert om rekrutteringsarbeidet.

6 VERDAL ROTARYKLUBB Informasjonskomiteen PR Komiteen skal: •Utøve ekstern informasjon om Verdal Rotaryklubbs aktiviteter. Dette for å gjøre klubben bedre synlig i lokalmiljøet. •Drive regelmessig intern informasjon til medlemmene om aktuelle saker og klubbaktiviteter. Dette kan gjøres pr E.post. Dersom det er behov for papirutgaver skal det fremskaffes. •Samle relevant informasjon fra Rotary internasjonal, Distrikt 2280 og annen informasjon av interesse for klubben. •Informere om spesielle aktiviteter. •Være kanal for gjensidig informasjon til og mellom medlemmer gjennom samarbeid med de øvrige kanaler i klubben..Gjennom Rotary Opplysning drive intern informasjon for nye og eldre medlemmer om Rotary og den ideologi Rotarybevegelsen bygger på. •Aktivt oppfordre hele klubben i å bidra med innspill til aktivt bruk av pressen •Sørge for at det blir tatt bilder ved ulike arrangement (samitetsarrangemnt, presidentskifte, Paul Harris mv) •Ha som mål at minst en artikkel kommer på trykk i Rotary Norden

7 VERDAL ROTARYKLUBB Rotary Foundation Komiteen skal: •Informere om Rotary Foundations virksomhet og aktiviteter. •Være ansvarlig for et klubbmøte med informasjon til medlemmene om Rotary Foundation. •I samarbeid med Egge RK arrangere et fellesmøte med tanke på et mulig fellesprosjekt RF-prosjekt i regionen •Ha som mål å iverksette minst ett lokalt RK prosjekt

8 VERDAL ROTARYKLUBB Klubbadministrasjon Komiteen skal:.Ivareta klubbens indre liv..Søke å opprettholde gode tradisjoner og godt samhold i klubben..Gjennom Programkomité sørge for å opprettholde tradisjonene med gode og engasjerende program..Gjennomføre arrangementer i regi av Kultur- og festkomiteen..Gjennom Klubbmester foreta praktiske forberedelser til klubbmøtene. •Ta seg spesielt av nye medlemmer og inkludere disse i klubben. Ta imot gjester ved ankomst og sørge for at de føler seg velkommen. •Arbeide for samhold og motarbeide klikkdannelser.

9 VERDAL ROTARYKLUBB Prosjekter (lokalt og internasjonalt) (samf.tjeneste - internasjonal tjeneste) Komiteen skal:. Være klubbens kontakt i alt lokalt og internasjonalt arbeid..Følge opp de prosjekter klubben har godkjent. •Ha ansvar for et medlemsmøte med tema knyttet til et samfunnsspørsmål, f.eks. innvandring, ungdom og stoff eller lignende. •Legge forholdene til rette for at klubben kan motta og sende en utvekslingsstudent neste Rotaryår. •Arrangere sommertreff for beboere ved Ørmelen og Verdal Bo- og helsetun i samarbeid med Sanitetslagene.

10 VERDAL ROTARYKLUBB Kultur- og festkomiteen Komiteen skal: •Gjennomføre tiltak som ivaretar trivsel og samhold for alle klubbens medlemmer. •Arrangere Rakfisklag (27.11), Juleavslutning og Sommerarrangement •Arrangere minst 1 kulturarrangement (teater, konsert, kunstgalleri, museum eller lignende) •Organisere sosiale og kulturelle tiltak som stimulerer til økt personlig kontakt i klubben.

11 VERDAL ROTARYKLUBB Yrkestjeneste Komiteen skal: •Finne fram til mulige bedriftsbesøk og arrangere minst 2, men ikke mer enn 4 slike besøk i Rotaryåret. •Finne fram til og iverksette tiltak som kan fremme yrkes/forretningsetikk, og ha ansvar for ett medlemsmøte med dette som tema. •Finne fram til ungdommer som kan være klubbens kandidater til deltakelse i RYLA-seminar. •Samarbeide med programkomiteen og medlemskapskomiteen om yrkesforedrag.

12 VERDAL ROTARYKLUBB Programkomiteen Komiteen skal: •Lage et variert program med aktuelle gjester og tema, med innslag av ego- og yrkesforedrag. Yrkesforedragene koordineres med Yrkeskomiteen. Ego- foredragene settes opp i samarbeid med Medlemskapskomiteen. •Lage en plan for 3-minutter slik at alle medlemmer i løpet av året holder et 3-minutters innslag. •Sette møteprogram, og ved endringer oversende oversikt over møtets hovedpost til sekretæren minst en uke før møtet skal gjennomføres. •Ved forfall er det komiteen som har ansvar for å sikre en erstatter. •Programmet kan være et foredrag, eller et bedriftsbesøk i regi av Yrkestjenesten •Det kan lages program i samarbeid med naboklubber

13 VERDAL ROTARYKLUBB Aktivitetsplan 2008/2009 Styret Minst 2 klubbsamråd/regnskap- og budsjettsmøte, valgmøte og møte med distriktsguvernør. 4 møter Medlemskapskomiteen Klassifikasjon/medlemsverving.1 møte Festkomiteen Rakfiskaften, julemøte, sommeravslutning, teater eller kulturbesøk 5 møter Yrketjenesten bedriftsbesøk, ungdomsarbeid, yrkesetikk, yrkesforedrag.5 møter Prosjekter Ikke definert enda3 møter Møtefrie uker Uke 52/09 (Jul), uke 01/10 nyttår, uke 13/10 (påske) og uke 19/10 (Kristi Himmelfart)4 møter Møter uten program Uke 28/09, uke 29/09, uke 30/09 og uke 31/09 (møtefri Juli) 4 møter Programkomiteen Ansvarlig for program til resterende møter 27 møter


Laste ned ppt "VERDAL ROTARYKLUBB Charterdato 08.09.1962 Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2009 - 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google