Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte Stokke Rotary 19.7.2007 Presidentens tanker om det kommende år v/ President Terje Olav Austerheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte Stokke Rotary 19.7.2007 Presidentens tanker om det kommende år v/ President Terje Olav Austerheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte Stokke Rotary 19.7.2007 Presidentens tanker om det kommende år v/ President Terje Olav Austerheim

2 01.07.2014Distriktsguvernør 2290 Laila Lerum 2 Rotary Shares!!! ROTARIANERE DELER •vi deler av vår tid •vi deler av våre ressurser • vi deler av våre midler • vi deler vår omtanke • vi deler vår kjærlighet

3 01.07.2014Distriktsguvernør 2290 Laila Lerum 3 Wilfrid J. Wilkinson, RI-president 2007-2008 Prioriteringer: • Lese- og skriveferdigheter • Vann • Helse og hunger • Rotaryfamilien/ Medlemskapsutvikling •

4 01.07.2014Distriktsguvernør 2290 Laila Lerum 4 Effektive klubber oVedlikeholder og øker medlemsstokken oGjennomfører service prosjekter oStøtter opp om TRF (The Rotary Foundation) oUtvikler ledere til arbeid på distr.nivå

5 Klubbadministrasjonskomiteen Skal bidra til en effektiv klubb og bl.a. ha ansvar for program og fremmøteregistrering (fra vedtektene artikkel VIII)

6 Klubbadministrasjonskomiteen Oppgaver: –Fremmøteregistrering –Registrering av gjester –Møteprogram –RYLA –Vennskapsklubb –3-min –Arkiv

7 Klubbadministrasjonskomiteen Leder: Hege Wahl Underkomiteer: •Møteprogram •Vennskapsklubb Tillitsverv •3-min. •Arkiv

8 Klubbadministrasjonskomiteen Hva gjør vi i år? •Vurdere muligheten av å arrangere RYLA i Rotaryåret 2009-2010 i samarbeid med andre klubber i regionen (fra lederskapsplanen) •Trekanttreff i Stokke våren 2008

9 PR/ kommunikasjon Oppgaver: •Referat/medlemsbrev •Ekstern profilering •Intern komunikasjon •Ærespris •Intern opplæring •Prosjektinformasjon •Info om internasjonale prosjekter

10 PR/ kommunikasjon Langsiktige mål (fra lederskapsplan): • Alle nye medlemmer gjennomgår en standardisert (NORFO-normert) rotaryintroduksjon i forbindelse med opptak (RotaryAkademi) •Stokke Rotaryklubb skal være positivt nevnt i lokalavis/lokal-TV minst en gang pr år

11 PR/ kommunikasjon Leder: Kåre Larsen Underkomiteer: •Referat/ medlemsbrev Tillitsverv •IT-koordinator (CICO)

12 PR/ kommunikasjon Hva gjør vi i år? –Følge opp internettsidene bedre –Opplæring av nye medlemmer –Presseomtale. Først olsok på Sundåsen.

13 Medlemsutvikling Oppgaver: •Beholde medlemmer •Kameratskapsarbeid •Klassifikasjon •Skaffe nye medl. •Fadderordning •Bistand til medl. •Innvandrere •Flaggforvalter

14 Medlemsutvikling Langsiktige mål (fra lederskapsplan): •Nettovekst minimum 1 medlem pr. år. Det betyr 60 medlemmer ved utgangen av 2010 •En kvinneandel på minst 15 %. Det betyr minst 9 kvinnelige medlemmer ved utgangen av 2010 •I rekrutteringssammenheng ha et våkent øye for mangfold i medlemsmassen.

15 Medlemsutvikling Leder: Arne Karlsen Underkomiteer: •Kameratskapskomiteen •Klassifikasjonskomite Tillitsverv: •Seremonimester

16 Medlemsutvikling Hva gjør vi i år? •Komiteen har utarbeidet et forslag til arbeidsnotat bestående av 14 punkter som skal bearbeides videre.

17 The Rotary Foundation-komiteen Oppgaver: •Skaffe midler •GSE •Yrkesutveksling Hjo •Handicamp •Ungdomsutveksling •Roundtrip •RF-kontakt

18 The Rotary Foundation-komiteen Langsiktige mål (fra lederskapsplan): • Annual giving økes til 100 USD per capita i 2010 • Minst et levende prosjekt gående lokalt eller internasjonalt • Utvekslingsstudent ut og inn 2008 – 09 • Fortsatt støtte opp om Handicamp

19 The Rotary Foundation-komiteen Leder: Kai Ravnsborg-Gjertsen Underkomiteer: •Ungdomsutveksling Tillitsverv: •RF- og GSE-kontakt

20 The Rotary Foundation-komiteen Hva gjør vi i år?

21 Serviceprosjekter Oppgaver: •Ungt entreprenørskap •Sundåsen •Matching grant? •Yrkestjeneste •?????

22 Serviceprosjekter Langsiktige mål (fra lederskapsplan): • Minst et levende prosjekt gående lokalt eller internasjonalt

23 Serviceprosjekter Leder: Bjørn Erik Eriksen Underkomiteer: (Ingen) Tillitsverv: (Ingen)

24 Serviceprosjekter Hva gjør vi i år? • Utvikle Sundåsen –Bålplasser –Rydde –Sti fra Bogen •Ungt entreprenørskap –Informasjonsmøte i klubben –Døråpner mot lokale bedrifter –Mentoroppgaver for ungdomsskoleelever •Internasjonale prosjekter


Laste ned ppt "Møte Stokke Rotary 19.7.2007 Presidentens tanker om det kommende år v/ President Terje Olav Austerheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google