Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørumsand Rotaryklubb Rotaryåret 2005-2006 Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen SERVICE Above Self.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørumsand Rotaryklubb Rotaryåret 2005-2006 Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen SERVICE Above Self."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørumsand Rotaryklubb Rotaryåret 2005-2006 Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen SERVICE Above Self

2 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self RI Presidenten •Carl-Wilhelm Stenhammar •Hans motto er Service Above Self •Fokusere på: –Kontinuitet i hva RI gjør –Medlemsutvikling og rekruttering –Ungdomsutveksling –Samarbeid med andre organisasjoner

3 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Distriktets visjon •Representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen •Ønsker å gagne andre •Ønsker å være et prioritert forum/nettverk

4 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Mine tanker for året •Fokusere på hva Rotary er –En organisasjon som representerer et tverrsnitt av yrker i vårt nærmiljø –Som også bedriver samfunnsnyttig arbeid •Følge opp Klimaundersøkelsen –Spesielt ansvar for Visepresidenten •Få i gang lokalt prosjekt –Med støtte fra District Designated Fund eller Tiltaksfondet

5 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Mine tanker for året •Ungt Entreprenørskap (UE) –Dersom UE er på VGS i vårt nærmiljø bør vi engasjere medlemmer som mentor •Sende deltaker på RYLA •Fortsette eksisterende aktiviteter –kjøring av blinde –arbeide for Sørumfestivalen –støtte frivillighetstjenesten

6 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Styre for 2005-2006 •President •Visepresident •Sekretær •Kasserer •Past President •Harald Pettersen •Haakon Sandbraaten •Hans-Martin Presterud •Håkon Svardal •Odd Sars-Olsen

7 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Oppdrag til Visepresidenten •Følge opp Klimaundersøkelsen og fremme forslag til tiltak •Følge opp arbeidet i komiteene

8 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Programkomiteen •Gunnar Apeland (Leder) •Eivind Heder (neste års leder) •Svein Engen •Jens Davidsen •Heidi Njaa

9 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Internasjonal komite •Sverre Ringstad (Leder) •Sigurd Svardal (neste års leder) •Svein Erik Haagenrud •Bjørn Fagersand •Ole-Edward Hagen

10 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Oppdrag til Internasjonal komite •Avklare det videre forholdet til våre venner i Give –Fremlegge et forslag til vedtak i klubben

11 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Yrkeskomiteen •Rannveig Eidet (Leder) •Bjørn Blakstad (neste års leder) •Kjell Romsås •Knut Røst Hagen

12 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Oppdrag til Yrkeskomiteen •Søke å finne medlemmer med nye klassifikasjoner, f eks fra ”frie yrker” •I samarbeid med distriktet utrede om Sørumsand Videregående skole er engasjert i Ungt Entreprenørskap og om klubben skal engasjere seg som mentorer –Fremlegge forslag til vedtak for klubben

13 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Samfunnskomiteen •Leif Hestvik (Leder) •Annar Bergkvist (neste års leder) •Gudbrand Askvig •Knut Nordfonn

14 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Oppdrag til Samfunnskomiteen •I samarbeid med Programkomiteen tilrettelegge for minst ett møte hvor lokalsamfunnet er invitert •Samarbeide med RF kontakt om mulig lokalt prosjekt

15 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Arrangementskomiteen •Bjørn Brodwall (Leder) •Kari Hustvedt (neste års leder) •Egil Dyrseth •Ludvig Årskaug •Einar Bakke •Hans Jacob Aalgaard

16 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Kameratskaps-/valg- /klassifikasjonskomiteen •Hans Frode Asmyhr (Leder) •Pål Sørensen (neste års leder) •Trond Thorseng •Sverre Pettersen •Anne Scavenius

17 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Oppdrag til Kameratskaps-/valg- /klassifikasjonskomiteen •Medvirke til en netto medlemsøking på 2 i 2005-2006 •I samarbeid med Yrkeskomiteen søke å finne medlemmer med nye klassifikasjoner

18 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Andre viktige verv •RF Kontakt: Sverre Ringstad •Ungdomskontakt: Trond Thorseng •IT ansvarlig: Hans-Martin Presterud •Revisorer: –Annar Bergkvist –Knut Nordfonn

19 Sørumsand Rotaryklubb SERVICE Above Self Noen oppdrag •Til RF kontakt: –Om mulig, Iverksette rusmiddelprosjekt i samarbeid med kommunen/skoleetaten •Til Ungdomskontakt: –Besørge 1 deltaker på RYLA –Samarbeide med RF kontakt om mulig lokalt prosjekt


Laste ned ppt "Sørumsand Rotaryklubb Rotaryåret 2005-2006 Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen SERVICE Above Self."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google