Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? ___________________________ 1

2 Innhold  Hvordan går det med rekruttering?  Hvordan organiseres rekruttering i Rotary?  Workshop for Rotaryklubben Presentasjoner, rapporter og infomateriell er utarbeidet av Leder for Medlemsutvikling Jon L. Gjemble Hanne Aspås, Synnøve Solbakk, og Ingebjørg Mikalsen 2

3 * Reduksjonen av antall medlemmer fortsetter i 2012. * Distriktet har medlemsreduksjon på 200 medlemmer. * Fra 01.07.11 til 30.06.12 har det begynt 114 nye medlemmer. * Det har i samme periode sluttet 314 medlemmer.

4 Hvorfor slutter medlemmer i Rotary?

5 Sluttårsaker i D2275

6

7 Gjennomførte aktiviteter De klubbene som har fått besøk av medlemskapskomiteen har et medlemstap på 9,7% De øvrige klubbene har et medlemstap på 10,5%

8 Planlagte aktiviteter i 2012/13

9 Medlemsmasse evaluert mot demografi og samfunn 130 708 Nord Trøndelag 286 729 Sør Trøndelag 80 727 Nordmøre 237 000 Nordland 158 500 Troms (inkl Svalbard) 72 900 Finnmark 966 564 Erfaring og praksis fra Rotary Worldwide viser at det finnes en rotarianer for hver 200 innbygger. Da skulle vi ha hatt ca 4800 rotarianere i vårt distrikt ! Vi er imidlertid bare 1800 registrerte medlemmer ! 9

10 Hvem kan bli medlemmer i Rotary?  Voksne personer med god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke.  Innehar en ledende eller selvstendig stilling innen yrket, bedriften, eller organisasjonen.  Er personlig, aktivt virksom innen sitt yrke.  Har sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens territorialgrense. 10

11 Service above self  Vi arbeider for inter- nasjonal fred og for- ståelse gjennom blant annet utvekslingsprog- rammer for ungdom, støtte til utdannelse, og annen kontaktskapende virksomhet over lande- grensene.  Disse aktivitetene er viktig rekrutteringsgrunnlag for Rotary. 11

12 Internasjonal forståelse  RYLA (Rotary Youth Leadership Award)  Ungdomsutveksling  Georgia-stipendet  Group Study Exchange (GSE)  Roundtrip  Handicamp  Rotaract  Alle disse programmene er viktig rekrutteringsgrunnlag for Rotary 12

13 Hvordan organiseres rekruttering i Rotary? På klubbnivå  Sender og tar imot del- tagere på RYLA, Ungdomsutveksling, Roundtrip, og Group Study Exchange.  Er fadderklubb for eventuell Rotaract klubb.  Gjennomfører prosessen med rekruttering, fra gruppene ovenfor, -eller fra samfunnet for øvrig. På distriktsnivå  Hjelp og faglig støtte til klubbenes rekruttering  Organisering av RYLA, Ungdomsutveksling, Roundtrip, Group Study Exchange.  Hjelp og støtte til Rotaract  Gjennomfører prosesser med opplæring til klubb- ene via Rotary Foundation Seminar, PrePets, PETS, og Distriktskonferanse 13

14 Klubbens rekrutteringsprosess Medlemsskapskomiteen  Anskaffer folderen ”Invitasjon til Rotary”  Registrerer kandidater som allerede har vært innom Rotaryfamilien.  Lager enkelt skjema og prosedyre til hjelp for rotarianernes søken etter nye medlemmer.  Tar imot forslag fra rotarianere, som blir behandlet videre i klubb- styre, -og i klubbmøte. Klubbmedlemmene  Bruker sitt nettverk i familien, på jobben, i vennekretsen, blant naboene, og i andre lag og foreninger.  Har samtaler med potensielle medlemmer, gir de folderen ”Invitasjon til Rotary, og/eller annen info om Rotary, og tar de med på klubbmøte.  Følger opp sine potensielle medlemmer over tid  Er fadder for nye medlemmer 14

15 Administrative hjelpemidler Klubb-komitenivå Medlemsrekruttering oppfølging.doc Fadder Skjema for nye Rotarymedlemmer.doc Fadderveiledningen.doc 15 Rotary Basics, Guide to Getting Involved in Rotary

16 Hvorfor skal jeg bli medlem i Rotary? Hvorfor skal jeg bli medlem av Rotary.doc Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke 16

17 Hjemmesider  www.rotary.org (Internasjonal) www.rotary.org  http://medlemsnett.rotary.no/  www.rotary.no (Norge) www.rotary.no  www.d2275/rotary.no (Distrikt 2275) www.d2275/rotary.no 17

18 Status for klubben… Rotary Klubben er registrert med x medlemmer per juli 2012 18

19 Status for klubben…. Rotary 19 Oppsummering: Klubben har kun 9,5% kvinneandel! Klubben deltar ikke med bidrag til Rotary Foundation Klubben har godt oppmøte Klubben har mange aktiviteter på Samfunnsprosjekter! Klubben har gj.snitts alder på 52 år! Klubben har liten deltagelse på Ungdomsprogrammer

20 Workshop for Rotaryklubben Ønskes flere medlemmer? Ønsket aldersgrupper? Kvinner/menn/yrker/innflyttere? Hva er rekrutteringsmulighetene? Hva er rekrutteringsområdet? Hvordan skal vi følge opp potensielle medlemmer? Hvordan skal vi følge opp nye medlemmer? Er klubben bevisst på hvem som har ansvar for rekruttering? Utøver vi vår fadderfunksjon på eksisterende medlemmer? Bruker vi «Rotary Basics» i vår klubb? 20

21 Når verden ikke er som før, da må vi endre det vi gjør Takk for oppmerksomheten! 21


Laste ned ppt "Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google