Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbtjenester Medlemskomité Bjørn Erik Paulsen, leder Ann Heidi Nilsen Harry Frafjord Trygve Ellila Reidar Borsheim Festkomité Trond Helge Urdal, leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbtjenester Medlemskomité Bjørn Erik Paulsen, leder Ann Heidi Nilsen Harry Frafjord Trygve Ellila Reidar Borsheim Festkomité Trond Helge Urdal, leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbtjenester Medlemskomité Bjørn Erik Paulsen, leder Ann Heidi Nilsen Harry Frafjord Trygve Ellila Reidar Borsheim Festkomité Trond Helge Urdal, leder Odd Nesvold Bent Haaland Stein Øyvind Gudbrandsen Arnfinn Lindland Programkomité Jan Oddvar Omdal, leder Vidar Volden Hans Marius Hansen Huskomité Sven Arne.Moland, leder Svein Egil Kvåle Bar Arild Remøy Klubbtjenester Medlemskomité Bjørn Erik Paulsen, leder Ann Heidi Nilsen Harry Frafjord Trygve Ellila Reidar Borsheim Festkomité Trond Helge Urdal, leder Odd Nesvold Bent Haaland Stein Øyvind Gudbrandsen Arnfinn Lindland Programkomité Jan Oddvar Omdal, leder Vidar Volden Hans Marius Hansen Huskomité Sven Arne.Moland, leder Svein Egil Kvåle Bar Arild Remøy Kommunikasjons komité Nils Jacobsen, leder Sigmund Solli Paul Inge Norkyn Kommunikasjons komité Nils Jacobsen, leder Sigmund Solli Paul Inge Norkyn Internasjonal/TRF komité Claus Egil Feyling, leder Anne G. Hennø Internasjonal/TRF komité Claus Egil Feyling, leder Anne G. Hennø Samfunnskomité Tore Henning Bendiksen, leder Jarle Midtbø, Nils Reidar Åmodt Jostein Løyning Synnøve Bakke Tove Nesvåg Uthaug Arve Solli Atle Støle Samfunnskomité Tore Henning Bendiksen, leder Jarle Midtbø, Nils Reidar Åmodt Jostein Løyning Synnøve Bakke Tove Nesvåg Uthaug Arve Solli Atle Støle Prosjektkomité Henning Stålesen, leder Eli Laupstad Omdal Øystein Rushfeldt Prosjektkomité Henning Stålesen, leder Eli Laupstad Omdal Øystein Rushfeldt Styret PresidentHans Birger Visdal-Johnsen Innk. presidentHenning Stålesen SekretærJan Pettersen KassererNils Reidar Aamodt StyremedlemClaus Erik Feyling Past presidentNils Jacobsen VaramedlemAnn Heidi Nilsen Styret PresidentHans Birger Visdal-Johnsen Innk. presidentHenning Stålesen SekretærJan Pettersen KassererNils Reidar Aamodt StyremedlemClaus Erik Feyling Past presidentNils Jacobsen VaramedlemAnn Heidi Nilsen Revisor Arnfinn Lindland Revisor Arnfinn Lindland

2 Klubbtjenester Medlemskomité  Vurdere en øvre grense for antall medlemmer: - Legge fram et forslag til styret.  Øke antall kvinnelige medlemmer.  Lage et enkelt introduksjonsprogram for nye medlemmer, herunder informere dem om Rotarys tanker, mål og organisasjon.  Informere om klubbens ”indre liv”. Benytte klubbmedlemmer med lang farts tid.  Bistå fadderne til nye medlemmer.  Følge opp medlemmer som uteblir fra klubbens møter og aktiviteter.  Klassifikasjon Festkomité  Arrangere tilstellninger og fester.  Sammen med programkomité og internasjonal komité arrangere besøket fra Kjellerup. Programkomité har ansvaret.  Ha ansvar for innbetaling etter fester. Klubbtjenester Medlemskomité  Vurdere en øvre grense for antall medlemmer: - Legge fram et forslag til styret.  Øke antall kvinnelige medlemmer.  Lage et enkelt introduksjonsprogram for nye medlemmer, herunder informere dem om Rotarys tanker, mål og organisasjon.  Informere om klubbens ”indre liv”. Benytte klubbmedlemmer med lang farts tid.  Bistå fadderne til nye medlemmer.  Følge opp medlemmer som uteblir fra klubbens møter og aktiviteter.  Klassifikasjon Festkomité  Arrangere tilstellninger og fester.  Sammen med programkomité og internasjonal komité arrangere besøket fra Kjellerup. Programkomité har ansvaret.  Ha ansvar for innbetaling etter fester. Klubbtjenester Programkomité  Utarbeide program, fortrinnsvis for hvert halvår.  En gang pr kvartal skal deler av presidentens aften brukes til Rotarystoff ( alle medlemmer og alle komiteer kan brukes. Spesielt kommunikasjonskomiteen)  Gi presidentens aften noe mer innhold og annen form? Mulig med en spiseaften 1 gang pr. kvartal?  Innpasse de faste festene/loppemarked/utflukter (nytt teaterbesøk med restaurantbesøk til høsten? Avsette en søndag i mai/juni 2008 til søndagstur til Hidra: Lunch på Isbua, kaffe på hytta til May/H.B osv.)  Sammen med festkomiteen og internasjonal komité arrangere Kjellerup besøk i sept.  Programkomiteen har det koordinerende ansvar.  Vær obs på at bedriftsbesøk ofte har marginal oppslutning, viktig med ”spennende” tema/virksomhet.  Sammen med prosjektkomiteen se på mulighetene av et Inter-citymøte, som da Eldbjørg Løwer var her: Er det mulig med et opplegg som kan bli tradisjon? En ”Sokndalskonferanse”? F.eks annet hvert år. Må være et aktuelt tema: klima, forurensing, energi, innvandring, media osv.: må spisses med en ”kanon” fra næringsliv, samfunnsliv eller media/kunst. Prosjektkomiteen har ansvaret. Huskomité  Ansvar for lokalet og inventar.  Ansvar for rullering av kaffekoking.  Koordinere dugnader på Gamle skolen. Bar  Også ansvar for servering til presidentens aften. Klubbtjenester Programkomité  Utarbeide program, fortrinnsvis for hvert halvår.  En gang pr kvartal skal deler av presidentens aften brukes til Rotarystoff ( alle medlemmer og alle komiteer kan brukes. Spesielt kommunikasjonskomiteen)  Gi presidentens aften noe mer innhold og annen form? Mulig med en spiseaften 1 gang pr. kvartal?  Innpasse de faste festene/loppemarked/utflukter (nytt teaterbesøk med restaurantbesøk til høsten? Avsette en søndag i mai/juni 2008 til søndagstur til Hidra: Lunch på Isbua, kaffe på hytta til May/H.B osv.)  Sammen med festkomiteen og internasjonal komité arrangere Kjellerup besøk i sept.  Programkomiteen har det koordinerende ansvar.  Vær obs på at bedriftsbesøk ofte har marginal oppslutning, viktig med ”spennende” tema/virksomhet.  Sammen med prosjektkomiteen se på mulighetene av et Inter-citymøte, som da Eldbjørg Løwer var her: Er det mulig med et opplegg som kan bli tradisjon? En ”Sokndalskonferanse”? F.eks annet hvert år. Må være et aktuelt tema: klima, forurensing, energi, innvandring, media osv.: må spisses med en ”kanon” fra næringsliv, samfunnsliv eller media/kunst. Prosjektkomiteen har ansvaret. Huskomité  Ansvar for lokalet og inventar.  Ansvar for rullering av kaffekoking.  Koordinere dugnader på Gamle skolen. Bar  Også ansvar for servering til presidentens aften.

3 Internasjonal/TRF komité  Bør statuttene for ungdoms stipendet forandres? - Legge fram forslag til styret.  Være klubbens TRF-kontakt og info. om dette til klubben.  Herunder anual giving og matching grants.  Være klubbens kontakt i forhold til ungdomsutveksling, GSE og Roundtrips.  Kontakt i forhold til Kjellerup.  Sammen med program- og festkomiteen arrangere besøket fra Kjellerup i september. Programkomité har ansvaret. Internasjonal/TRF komité  Bør statuttene for ungdoms stipendet forandres? - Legge fram forslag til styret.  Være klubbens TRF-kontakt og info. om dette til klubben.  Herunder anual giving og matching grants.  Være klubbens kontakt i forhold til ungdomsutveksling, GSE og Roundtrips.  Kontakt i forhold til Kjellerup.  Sammen med program- og festkomiteen arrangere besøket fra Kjellerup i september. Programkomité har ansvaret. Kommunikasjons komité  Informere innad i klubben om Rotary-stoff. (Fra RI, Norge eller Norden), i samarbeid med programkomité og andre komiteer, eks. internasjonal komité.  Gi info utad om klubbens aktiviteter.  Kontakt med media.  Ansvar for at det blir skrevet referat: på rundgang blant medlemmer. Kommunikasjons komité  Informere innad i klubben om Rotary-stoff. (Fra RI, Norge eller Norden), i samarbeid med programkomité og andre komiteer, eks. internasjonal komité.  Gi info utad om klubbens aktiviteter.  Kontakt med media.  Ansvar for at det blir skrevet referat: på rundgang blant medlemmer. Samfunnskomité  Arrangere loppemarked.  Stå for lokale prosjekt.  RYLA Samfunnskomité  Arrangere loppemarked.  Stå for lokale prosjekt.  RYLA Prosjektkomité Vurdere muligheten for ett nytt Inter-citymøte likt det med Eldbjørg Løwer.  Er det mulig med et opplegg som kan bli tradisjon?  En ”Sokndals konferanse” ?, for eksempel hvert annet år.  Må være ett aktuelt tema: klima, forurensing, energi, innvandring, media osv.  Må spisses med en ”kanon” fra næringslivet, samfunnslivet, media eller kunst.  Samarbeid med programkomité /kommunikasjonskomité.  Prosjektkomité har ansvaret: - Legger fram forslag til styret  Vurdere 3 års virksomhetsplan i henhold til den nye strategiplanen.  Bør medlemmene sitte i komiteene 3 år? - Legger fram forslag til styret.  Vurdere muligheten for at klubben kan/skal engasjere seg i ett langsiktig prosjekt; lokalt, nasjonalt; internasjonalt. - Legge fram forslag til styret. Prosjektkomité Vurdere muligheten for ett nytt Inter-citymøte likt det med Eldbjørg Løwer.  Er det mulig med et opplegg som kan bli tradisjon?  En ”Sokndals konferanse” ?, for eksempel hvert annet år.  Må være ett aktuelt tema: klima, forurensing, energi, innvandring, media osv.  Må spisses med en ”kanon” fra næringslivet, samfunnslivet, media eller kunst.  Samarbeid med programkomité /kommunikasjonskomité.  Prosjektkomité har ansvaret: - Legger fram forslag til styret  Vurdere 3 års virksomhetsplan i henhold til den nye strategiplanen.  Bør medlemmene sitte i komiteene 3 år? - Legger fram forslag til styret.  Vurdere muligheten for at klubben kan/skal engasjere seg i ett langsiktig prosjekt; lokalt, nasjonalt; internasjonalt. - Legge fram forslag til styret.

4 Sokndal Rotaryklubb – 3 årsplan 2007 - 2010 Faste aktiviteter Fortsette vedtatte prosjekter Faste aktiviteter Fortsette vedtatte prosjekter Faste aktiviteter:  Presidentskifte  Besøk Fiskervig hos Claus Erik  Besøk/gjenbesøk Kjellerup hvert 2. år  Guvernørbesøk/fest  Årsmøte  Årsfest m/lutefisk  Loppemarked  St.Hans hos Stein Øyvind Fortsette vedtatte prosjekter Fortsettelse av tidligere års oppgaver Rullere 3 årsplanen Rullere komiteene Rullere 3 årsplanen Rullere komiteene Rullere 3 årsplanen Rullere komiteene Forberedelser til neste år Besøk til Kjellerup Rotaryklubb. Ekstraordinært tilskudd til TRF Arrangere intercitymøte Sende deltager til RYLA Gjennomføre prosjekt lokalt. Revidere klubbens vedtekter. Delmål Øke med 1 medlem netto. Fokusere på å øke antall medlemmer under 50 år. Øke kvinne andelen av medlemmer til 20% Øke med 1 medlem netto. Øke fremmøte prosenten til 65 % i gjennomsnitt. Min.2 nye medlemmer netto, derav en kvinne Starte langsiktig engasjement, lokalt eller internasjonalt, eller begge. Innføre en ordning der medlemmene sitter i komiteene mer enn 1 år. Komitelederen skiftes årlig og går til en annen komite. Hovedmål 2009 - 20102008 - 20092007 - 2008 Vedtatt i styremøte 031207


Laste ned ppt "Klubbtjenester Medlemskomité Bjørn Erik Paulsen, leder Ann Heidi Nilsen Harry Frafjord Trygve Ellila Reidar Borsheim Festkomité Trond Helge Urdal, leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google