Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det nytter ! Sokndal Rotaryklubb Styret Revisor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det nytter ! Sokndal Rotaryklubb Styret Revisor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det nytter ! Sokndal Rotaryklubb 2007-2008 Styret Revisor
President Hans Birger Visdal-Johnsen Innk. president Henning Stålesen Sekretær Jan Pettersen Kasserer Nils Reidar Aamodt Styremedlem Claus Erik Feyling Past president Nils Jacobsen Varamedlem Ann Heidi Nilsen Revisor Arnfinn Lindland Klubbtjenester Medlemskomité Bjørn Erik Paulsen, leder Ann Heidi Nilsen Harry Frafjord Trygve Ellila Reidar Borsheim Festkomité Trond Helge Urdal, leder Odd Nesvold Bent Haaland Stein Øyvind Gudbrandsen Arnfinn Lindland Programkomité Jan Oddvar Omdal, leder Vidar Volden Hans Marius Hansen Huskomité Sven Arne .Moland, leder Svein Egil Kvåle Bar Arild Remøy Kommunikasjons komité Nils Jacobsen, leder Sigmund Solli Paul Inge Norkyn Samfunnskomité Tore Henning Bendiksen, leder Jarle Midtbø, Nils Reidar Åmodt Jostein Løyning Synnøve Bakke Tove Nesvåg Uthaug Arve Solli Atle Støle Internasjonal/TRF komité Claus Egil Feyling, leder Anne G. Hennø Prosjektkomité Henning Stålesen, leder Eli Laupstad Omdal Øystein Rushfeldt

2 Det nytter ! Sokndal Rotaryklubb 2007-2008 Klubbtjenester
Programkomité Utarbeide program, fortrinnsvis for hvert halvår. En gang pr kvartal skal deler av presidentens aften brukes til Rotarystoff ( alle medlemmer og alle komiteer kan brukes. Spesielt kommunikasjonskomiteen) Gi presidentens aften noe mer innhold og annen form? Mulig med en spiseaften 1 gang pr. kvartal? Innpasse de faste festene/loppemarked/utflukter (nytt teaterbesøk med restaurantbesøk til høsten? Avsette en søndag i mai/juni 2008 til søndagstur til Hidra: Lunch på Isbua, kaffe på hytta til May/H.B osv.) Sammen med festkomiteen og internasjonal komité arrangere Kjellerup besøk i sept. Programkomiteen har det koordinerende ansvar. Vær obs på at bedriftsbesøk ofte har marginal oppslutning, viktig med ”spennende” tema/virksomhet. Sammen med prosjektkomiteen se på mulighetene av et Inter-citymøte, som da Eldbjørg Løwer var her: Er det mulig med et opplegg som kan bli tradisjon? En ”Sokndalskonferanse”? F.eks annet hvert år. Må være et aktuelt tema: klima, forurensing, energi, innvandring, media osv.: må spisses med en ”kanon” fra næringsliv, samfunnsliv eller media/kunst. Prosjektkomiteen har ansvaret. Huskomité Ansvar for lokalet og inventar. Ansvar for rullering av kaffekoking. Koordinere dugnader på Gamle skolen. Bar Også ansvar for servering til presidentens aften. Klubbtjenester Medlemskomité Vurdere en øvre grense for antall medlemmer: - Legge fram et forslag til styret. Øke antall kvinnelige medlemmer. Lage et enkelt introduksjonsprogram for nye medlemmer, herunder informere dem om Rotarys tanker, mål og organisasjon. Informere om klubbens ”indre liv”. Benytte klubbmedlemmer med lang farts tid. Bistå fadderne til nye medlemmer. Følge opp medlemmer som uteblir fra klubbens møter og aktiviteter. Klassifikasjon Festkomité Arrangere tilstellninger og fester. Sammen med programkomité og internasjonal komité arrangere besøket fra Kjellerup. Programkomité har ansvaret. Ha ansvar for innbetaling etter fester.

3 Det nytter ! Kommunikasjons komité Internasjonal/TRF komité
Informere innad i klubben om Rotary-stoff. (Fra RI , Norge eller Norden), i samarbeid med programkomité og andre komiteer, eks. internasjonal komité. Gi info utad om klubbens aktiviteter. Kontakt med media. Ansvar for at det blir skrevet referat: på rundgang blant medlemmer. Internasjonal/TRF komité Bør statuttene for ungdoms stipendet forandres? - Legge fram forslag til styret. Være klubbens TRF-kontakt og info. om dette til klubben. Herunder anual giving og matching grants. Være klubbens kontakt i forhold til ungdomsutveksling, GSE og Roundtrips. Kontakt i forhold til Kjellerup. Sammen med program- og festkomiteen arrangere besøket fra Kjellerup i september. Programkomité har ansvaret. Prosjektkomité Vurdere muligheten for ett nytt Inter-citymøte likt det med Eldbjørg Løwer. Er det mulig med et opplegg som kan bli tradisjon? En ”Sokndals konferanse” ?, for eksempel hvert annet år. Må være ett aktuelt tema: klima, forurensing, energi, innvandring, media osv. Må spisses med en ”kanon” fra næringslivet, samfunnslivet, media eller kunst. Samarbeid med programkomité /kommunikasjonskomité. Prosjektkomité har ansvaret: - Legger fram forslag til styret Vurdere 3 års virksomhetsplan i henhold til den nye strategiplanen. Bør medlemmene sitte i komiteene 3 år? - Legger fram forslag til styret. Vurdere muligheten for at klubben kan/skal engasjere seg i ett langsiktig prosjekt; lokalt, nasjonalt; internasjonalt. - Legge fram forslag til styret. Samfunnskomité Arrangere loppemarked. Stå for lokale prosjekt. RYLA

4 Sokndal Rotaryklubb – 3 årsplan 2007 - 2010
Det nytter ! Sokndal Rotaryklubb – 3 årsplan Hovedmål Min.2 nye medlemmer netto, derav en kvinne Starte langsiktig engasjement, lokalt eller internasjonalt, eller begge. Innføre en ordning der medlemmene sitter i komiteene mer enn 1 år. Komitelederen skiftes årlig og går til en annen komite. Øke kvinne andelen av medlemmer til 20% Øke med 1 medlem netto. Øke fremmøte prosenten til 65 % i gjennomsnitt. Øke med 1 medlem netto. Fokusere på å øke antall medlemmer under 50 år. Delmål Gjennomføre prosjekt lokalt. Revidere klubbens vedtekter. Arrangere intercitymøte Sende deltager til RYLA Besøk til Kjellerup Rotaryklubb. Ekstraordinært tilskudd til TRF Forberedelser til neste år Rullere 3 årsplanen Rullere komiteene Rullere 3 årsplanen Rullere komiteene Rullere 3 årsplanen Rullere komiteene Fortsettelse av tidligere års oppgaver Faste aktiviteter: Presidentskifte Besøk Fiskervig hos Claus Erik Besøk/gjenbesøk Kjellerup hvert 2. år Guvernørbesøk/fest Årsmøte Årsfest m/lutefisk Loppemarked St.Hans hos Stein Øyvind Fortsette vedtatte prosjekter Faste aktiviteter Fortsette vedtatte prosjekter Faste aktiviteter Fortsette vedtatte prosjekter Vedtatt i styremøte


Laste ned ppt "Det nytter ! Sokndal Rotaryklubb Styret Revisor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google