Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsdokument 2013- 2014 President Johan Olsen Namsos Rotaryklubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsdokument 2013- 2014 President Johan Olsen Namsos Rotaryklubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsdokument 2013- 2014 President Johan Olsen Namsos Rotaryklubb

2 ROTARY INTERNATIONAL THEME 2013/14: Peace through service. Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2013-2014: MÅL Vi skal videreføre og utvikle klubbens gode og positive miljø og forholde oss til Rotary's formål og motto for 2013-2014. Distriktets mål som er “Fornyelse, forenkling og forbedret omdømme” videreføres og vi vil utforme klubben til å bli et foretrukket møtested for samfunnsengasjerte ressurspersoner som ønsker å jobbe med humanitære formål. Dette vil vi oppnå gjennom: 1.Fokus på program med interessante og nyttige foredrag. - Flere egoforedrag - Gjennomføre bedriftsbesøk

3 ROTARY INTERNATIONAL THEME 2013/14: Peace through service. Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 Mål (forts.) 2. Profilere Rotary’s utadvendte samfunnsrolle med: - Rotaryfondet - Paul Harris - Ungdomsutvekslingen - RYLA- seminaret 3. Rekruttere nye medlemmer. - Øke kvinneandel - Invitere gjester til enkelte møter - Fellesmøte(r) med Klinga Rotary

4 ROTARY INTERNATIONAL THEME 2013/14: Peace through service. Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 Mål (forts.) 4. Videreføre klubbens faste prosjekter og etablere nye: - Samarbeid med russen ved Olav Duun videregående skole - Rydding ved gamle Høknes gravlund - Eventuelt annet prosjekt 5. Opprettholde en god standard på hjemmesiden. - Flere må få opplæring innen WebWiz 3.0 - Forespørsel om linker til andre relevante hjemmesider

5 STYRET i rotaryåret 2013/ 2014 President:Johan Olsen Sekretær:Joar Grande Kasserer:Steinar Høknes Innkommende president:Håvard Vannebo Forrige presidentOdd Arne Flasnes Komitéledere innkalles etter behov. (Det gjennomføres minst 4 styremøter i rotaryåret) Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014

6 KLUBBADMINISTRASJON –Påse at arbeidet i klubbadministrasjonen blir tilfredsstillende utført. –Følge opp program og arrangement. –Jobbe sammen med de andre komiteene om program. –Fokus på Rotary’s mål som er å gagne andre. Leder: Håvard Vannebo innkommende president

7 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 KLUBBMESTER - Praktisk forberedelser til møtene i klubblokalet: Låse opp lokalene Bord og stoler, kaffe/te kaker, vimpler, audiovisuelt utstyr Eigil Karoliussen – klubbmester – Bård Broteng, ????

8 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 PROGRAMKOMITEEN Planlegge og gjennomføre gode og engasjerende program i samarbeid med presidenten. Fokus på tema knyttet opp mot Rotary’s formål og motto. Følge opp målet om flere egoforedrag. Invitere andre komiteer til å komme med programforslag. Følge opp målet om to åpne møter. Leder: Roar Slettahjell Marit Bratland Johansen, Ola Torgersen, Svein Arild Rye og Olav Wien

9 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 ARRANGEMENSSTKOMITEEN -Faste arrangement som guvernørbesøk, lutefiskkveld, julemøte, presidentskifte. -Eventuelle turer/utflukter. -Skriftlig programforslag til programkomiteen. -Samarbeide med prosjektkomiteen om samarbeidsprosjekt med andre organisasjoner. -Åpent arrangement ? Leder: Harald Einvik Knut Schjerve, Kåre Knudsen, Martin Hågensen, Arne Varem, Ivar Hustad

10 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 MEDLEMSKAP OG KLASSIFIKASJON/MANGFOLD Påse at klubbens klassifikasjonsoversikt er oppdatert. Følge opp medlemmer med lavt oppmøte. Gi fadderne beskjed slik at de kan ta denne kontakten direkte. Arbeide spesielt for å tilføre klubben nye aktuelle medlemmer. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Initiere til at aktuelle medlemskandidater inviteres til ordinære møter. Leder : Joar Grande sekretær(i hans fravær fungerer Håvard Vannebo) Ole Mørkved, Christian Johansen, Odd Arne Aleksandersen

11 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 INFORMASJON, PR. MÅNEDSBREV og Web -Informasjonsarbeid internt og eksternt. -Føre statistikk over frammøte. -Skrive referat fra medlemsmøtene. -Profilering. -Utarbeide innlegg til lokalavisa, guvernørens månedsbrev, månedsbrev fra ulike arrangement. -Registerføring, mediekontakt, hjemmeside. -Skriftlig forslag til program til programkomiteen. Leder: Håvard Vannebo(i fravær av sekretær) Odd Arne Flasnes, Steinar Høknes, Erling Aas

12 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014 PROSJEKTER Innsamling til kreftaksjonen sammen med russen ved Olav Duun videregående skole. Rydding av utenomhusorådet ved gamle Høknes gravlund. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Nytt prosjekt? Leder: Jon Hildrum Erling Aas, Otto Ranum, Kåre Knudsen, Per Erik Arnø, Tore Flosand, Torbjørn Landsem

13 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 -2014 INTERNASJONALT ARBEID Arbeide med å skape forståelse for og informasjon om Rotary Foundations aktiviteter i klubben. Bidrag til Rotary Foundation sine internasjonale tjenester. Jobbe med å finne deltakere til RYLA (Rotary’s Ledelsesseminar for Ungdom) og Handicamp. Planlegge og gjennomføre ungdomsutveksling. Holde klubben oppdatert på informasjon om GSE (gruppestudieutvekslingen), RYLA (Rotary’s Ledelsesseminar for Ungdom) og Handicamp. Leder: Berndt Salkowitsch Clas E. Aune, Asbjørn Greiff, Ole Dehli


Laste ned ppt "Styringsdokument 2013- 2014 President Johan Olsen Namsos Rotaryklubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google