Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til: Debatt om ny læreplan i fysikk Norsk fysikklærerforening og Norsk fysisk selskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til: Debatt om ny læreplan i fysikk Norsk fysikklærerforening og Norsk fysisk selskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til: Debatt om ny læreplan i fysikk Norsk fysikklærerforening og Norsk fysisk selskap

2 Program for dagen Om de nye læreplanene: Anders Isnes, John Haugan, Arnt Inge Vistnes (ca. 30 minutter) Kritikk av de nye læreplanene: Ellen Henriksen, Arne Auen Grimenes, Rolf V. Olsen (ca. 30 minutter) Pause (15 minutter) Debatt (60 minutter?)

3 Høring læreplan: Perspektiver… Overordnede perspektiver i planen: –Matematisk perspektiv (+) –Samfunnsperspektiv (-) –Vitenskapsteoretisk perspektiv (?) Forslag til løsning: –Inkluder samfunnsperspektivet mer eksplisitt i formål + inkluder kompetansemål innen Fysikk som vitenskap og Fysikk og teknologi

4 Høring læreplan II: Grunnleggende ferdigheter… –Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig: Inkluder en mer eksplisitt formulering knyttet til rapportskriving. Første setning kan eksempelvis utvides med ’, og en sentral sjanger i så måte er laboratorierapporten’. –Å kunne lese: Inkluder noe mer fysikkspesifikt som at ’lesing i fysikk innebærer å kunne bevege seg mellom en hverdagskontekst og en faglig kontekst hvor ord som energi, kraft, effekt, spenning, arbeid osv. har helt forskjellige betydninger. –Å kunne bruke digitale verktøy: Formuleringen som er gitt er ikke en beskrivelse av en ferdighet eller kompetanse, men heller en beskrivelse av den pedagogiske nytteverdien som ulike digitale medier antas å ha.

5 Høring læreplan: Hovedområdene… Spisse formuleringene! –Eksempel på unødvendig formulering: ”Hovedområdet (grunnleggende fysikklover) dreier seg om de eldste og kanskje mest brukte fysikklovene vi har” Synliggjøre bedre den vekten som naturlig må ligge til området ”Grunnleggende fysikklover” ved å splitte dette i to områder (mekanikk og elektrisitet og magnetisme)? Likeledes bør det vurderes å slå sammen noen av de fire siste hovedområdene. –Eksempelvis kan ’Fysikk som vitenskap’ slås sammen med ’Å beskrive naturen med matematikk’. Likeledes kan eventuelt ’Fysikk og teknologi’ gå ut som eget område.

6 Høring læreplan: Grunnleggende fysikklover Fysikk 1 –Få inn en eksplisitt formulering om energibegrepet –Få inn grunnleggende begreper i elektrisitet Fysikk 2 –Få inn ordet homogene (elektriske felt) i det tredje punktet

7 Atomet og universet/ Kvantefysikk og relativitetsteori Fysikk 1: –Mer astrofysikk inn? Fysikk 2: –Sløyfe tredje og fjerde bombepunkt. Få heller inn Heisenbergs usikkerhetsrelasjon (for eksempel for å kunne si noe om de grunnleggende kreftenes rekkevidde) og dobbeltspaltforsøket.

8 Fysikk og teknologi For å gi plass til tilvalgsstoff begge år bør vi vurdere å redusere dette noe, og heller ha muligheten for å legge inn en skikkelig teknologimodul som en av tre-fire tilvalgsområder hvert år. –Til valg Fysikk 1: Halvledere og teknologiske anvendelser Geometrisk optikk Termodynamikk –Til valg Fysikk 2: Kosmologi og relativitetsteori Statikk Fysikk i medisin Fysikk og romfart Må inkludere tilvalgsdelene til eksamen!

9 Fysikk som vitenskap Fysikk 1: –Bygges opp et for stort fiendebilde i ’dogmatisk tro’ og ’alternative tradisjoner’ –Tredje bombepunkt om blindtester er malplassert inn i fysikkfaget –Fjerde bombepunkt bør omformuleres til også å omhandle uenighet mellom eksperter og ’vanlige folk’, og mellom ’eksperter i vitenskap’ og ’eksperter innen andre områder’. –Bør få inn et bombepunkt om etikk i fysikk

10 Å beskrive naturen med matematikk Generelt for begge år: –Det virker litt inkonsistent at det første bombepunktet (’parameterframstilling’) er så spesifikt formulert, mens de andre punktene er veldig åpne. Fysikk 1 –Erstatt ’endimensjonal’ med ’rettlinjet’

11 Andre momenter Det er gitt åpning for tilvalgsstoff i andre fag. Gjøre praktisk muntlig eksamen i Fysikk 1 delvis sentralisert? –Mer presis beskrivelse av eksamensformen? –Sentral utarbeidelse av noen oppgavesett med beskrivelse av hva slags utstyr som skal være tilgjengelig for elevene? Legge inn strukturelle føringer i forhold til matematikkfaget?

12 Verb i læreplanen Beskrive/Tegne/Systematisere/ Gi eksempler/Identifisere/Sette opp 14 Forklare7 Gjøre rede for9 Drøfte/Reflektere over/Vurdere/ Analysere/Sammenlikne/Konkludere 10 Bruke/Anvende10 Gjøre beregninger/Beregne/ Regne ut/Bestemme/Anslå 9 Gjennomføre/Foreslå/Planlegge/ Samle inn/ Presentere 8


Laste ned ppt "Velkommen til: Debatt om ny læreplan i fysikk Norsk fysikklærerforening og Norsk fysisk selskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google