Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysikk Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Isaac Newton (1642 - 1727) Albert Einstein (1879 – 1955)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysikk Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Isaac Newton (1642 - 1727) Albert Einstein (1879 – 1955)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysikk Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Isaac Newton (1642 - 1727) Albert Einstein (1879 – 1955)

2 Hva er fysikk?  Eksperimenter  Teorier og lover  Idéhistorie  Anvendelser Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. Mange undrer seg over hvordan regnbuen oppstår. Dette har mange fysikere observert og laget teorier og modeller av, som forklarer fenomenet.

3 Hva er fysikk?  Hvilke krefter virker i naturen?  Hva er de minste byggesteinene i naturen?  Hvor stort er universet?  Hva er lys?

4 Hvorfor fysikk?  Gir økt forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet  Forutsetning for ny teknologi  Spennende og gøy  Behov i samfunnet

5 Arbeidsmåter i fysikk  Gjennomgang av teori  Oppgaver  Eksperimenter

6 Fysikk 1  Klassisk fysikk •Newtons lover, identifisere ulike typer krefter •Energibegrepet, arbeid og effekt •Elektrisitetslære •Termofysikk •Mekaniske bølger  Bøynings- og interferensfenomener

7 Fysikk 1  Moderne fysikk •Atomfysikk •Astrofysikk •Stråling Fra mikrokosmos til makrokosmos  Å beskrive naturen med matematikk •Parameterframstilling •Derivasjon •Matematiske modeller  Den unge forskeren •Vitenskapelig metode •Forskningsetikk •Planlegge, utføre og vurdere forsøk •Bruke simuleringer Fysikk som eksperimentelt fag

8 Fysikk 1  Fysikk og teknologi •Ledere, halvledere og isolatorer •Forklare virkemåten til dioder og transistorer •Lysdetektorer •Sensorteknologi Forklare fysiske prinsipper bak komponenter i moderne teknologi

9 Fysikk 2  Klassisk fysikk •Newtons lover, kraft og akselerasjon i sirkelbevegelse •Feltbegrep •Støt  Moderne fysikk •Kvanteteori •Relativitetsteori  Å beskrive naturen med matematikk •Vektorregning •Differensiallikninger •Integralregning  Den unge forskeren •Planlegge, gjennomføre og videreutvikle forsøk og se på usikkerhet knyttet til forsøk •Forskningsetikk  Fysikk og teknologi •Induksjon, avbildningsutstyr innen medisin og digitalisering

10 Jobbmuligheter  Privat næringsliv  Oljesektoren  Forskningsinstitutter  Universitet og høgskoler  Skoleverket  Offentlig forvalting  Bank og finans  Helsesektor  IKT- arbeid


Laste ned ppt "Fysikk Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Isaac Newton (1642 - 1727) Albert Einstein (1879 – 1955)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google