Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYSIKK 1 Hovedlinjene i den nye læreplanen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYSIKK 1 Hovedlinjene i den nye læreplanen"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYSIKK 1 Hovedlinjene i den nye læreplanen
Må sette inn bilde av forsiden til ERGO Fysikk 1! I denne gjennomgangen av læreplanen kan det kanskje gi variasjon hvis ordet innimellom gis til de som har skrevet om hvert emne slik at de kan bruke ca. 1 minutt på å fortelle hvilke endringer som er gjort i praksis.

2 De fem hovedområdene Klassisk fysikk Moderne fysikk Å beskrive naturen
med matematikk Den unge forskeren Fysikk og teknologi Læreplanen side 362 i læreboka. Jeg har flyttet denne fram i forhold til tidligere utkast. Jeg er litt i tvil om plasseringen av denne. Jeg ønsker også kommentarer til hva vi bør si til denne. Et poeng er at matematikk er nevnt som et eget hovedmål. (Kanskje litt paradoksalt når realiteten er at en del emner er tatt mer kvalitativt og at utledninger dermed er tonet ned.). Vi bør derfor diskutere hva vi sier om dette. Et annet poeng er den unge forskeren. Da kan det evt. gjøres et poeng av at vi har tenkt mye på at elevene skal kunne forstå hverdagsfysikk. Fysikk og teknologi handler mye om å forstå mer av virkemåten til alle de teknologiske vidundrene som vi omgir oss med. Det er sannsynligvis greit å ha denne oversikten i starten selv om jeg tenker at resten blir tatt mer kapittel for kapittel. Jeg ønsker forslag til layout til høyre. Skal vi for eksempel ha forsiden av grunnboka + første side fra hvert kapittel slik som er vist her fra naturfag?

3 Mindre detaljert læreplan
Læreplanmålene bygger noen ganger på kunnskap som ikke er nevnt i læreplanen. Noen emner er helt nye. Få emner fra dagens plan er helt ute, men noen emner fra dagens plan er tatt mer kvalitativt. Vi må evt. forbedre ordlyden og gjøre den mer positiv! Evt. kan framføringen være positivt vinklet. Forslag mottas med takk. Eventuelt si noe om hva som har vært utfordringer i arbeidet med boka og at vi mener at vi har løst dette på en god måte. (Hva som evt. sies her bør vi være enige om.)

4 Hva er nytt i den nye læreplanen?
Helt nye emner i Fysikk 1: Astrofysikk Fysikk og Teknologi Emner som blir tatt mer kvalitativt: Termofysikken Bølger I tillegg er det noen andre forandringer som vi kommer tilbake til. Finpusse på denne

5 Stefan–Boltzmanns lov og Wiens Hertzsprung-Russell-diagram
Astrofysikk Ny læreplan: Stefan–Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov Hertzsprung-Russell-diagram Stjerners livssykluser og hvordan grunnstoffer bygges opp i stjerner Standardmodellen for universets utvikling Nåværende læreplan: Ikke med i 2FY. Endringer i forhold til 3FY: Endring 1 Endring 2…. Vi bør nevne hva som er annerledes i forhold til gamle 3FY. Her kan det f. eks passe å gi ett minutt til Cathrine slik at hun kan oppsummere hva som er forskjellig fra 3Fy (Cathrine har best oversikt over dette – så jeg blir glad for innspill til de to siste punktene på lysbildet) Vi kan også nevne at de blir en økt om kosmologi de gangene det er aktuelt.

6 Termofysikk Ny læreplan:
Gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov Nåværende læreplan: Varmekapasitet, smelte- og fordampingsvarme og kunne gjøre enkle beregninger i forbindelse med temperatur endringer og faseoverganger Beregninger med termofysikkens 1. lov og ha kjennskap til konsekvenser av termofysikkens 2. lov Trykk i gasser og væsker, oppdrift Tilstandslikningen for gasser Utfordring: Ikke miste hverdagsfysikken! CWT: JA! Dette var fint! RS. Skal vi kun vise forsiden eller slik som nå? Her kan evt. Rune få ordet i ett minutt når han er med. Her må vi få fram at det er en god del som er ute, men at noen begreper må avklares for å gi elevene forutsetninger for å forstå termofysikkens lover. Poengtere at vi har lagt stor vekt på at elevene skal forstå hverdagsfysikk. Må nevne muntlig at noe av det som er borte finnes i studieboka.

7 Fysikk og teknologi Ny læreplan:
Ledere, halvledere og isolatorer, doping av halvleder Diode og transistor Lysdetektorer i digital fotografering og video Moderne sensorer Nåværende læreplan: Ikke med Denne kan tas relativt raskt de gangene det er en senere økt om teknologi. Vi kan henvise til senere økt de gangene det blir en økt om teknologi.

8 Bølger Ny læreplan: Definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings og interferensfenomener. Nåværende læreplan: Loven om refleksjon og brytning Kjenne til lysets fargespredning Gjøre rede for interferens og gjøre beregninger med dsinθ = nλ Gjøre rede for bølge- og partikkelmodeller for lys og kjenne til eksperimenter som støtter disse modellene sett i et historisk perspektiv Utfordring: Ikke miste hverdagsfysikken! Legge til rette for gode forsøk. Jan/Bjørn og evt. Rune 3 min tilsammen Her kan evt. Rune få ordet i ett minutt når han er med. Her må vi få fram at det er en god del som er ute, men at noen emner likevel må være med på en kvalitativ måte for å kunne forstå hverdagsfysikken.

9 Andre områder med endringer i den nye læreplanen
Klassisk fysikk har beholdt mye av det gamle Nye emner: Alternative forklaringsmodeller Forskning og forskningsetikk Bruk av simuleringsprogrammer Dette er en kladd til et lysark der en evt. kan ha med noen flere endringer/nye emner. Se Cathrines innspill nedenfor. Her kan evt. Cathrine få ordet ett minutt eller to siden hun har skrevet kapittel 1. CWT: Denne siden skal vi tenke godt over. Her fletter vi inn vår helhetstenkning og grundighet i forhold til læreplanen RS: Her er det mulig å komme med innspill til tekst/utforming og annet forslag side fra boken å vise fram (bør vel være en side fra klassisk fysikk – må ses i sammenheng med hva som vises andre steder slik at vi får vist fram mest mulig av boka). (Første side i kapittel 2 er også flott, men kapittel 2 får en grundigere behandling senere.)

10


Laste ned ppt "FYSIKK 1 Hovedlinjene i den nye læreplanen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google