Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Integrering av IKT i lærerutdanningen (S1C) 1) Utfordringer og ideer om videreføring og utvikling i arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Integrering av IKT i lærerutdanningen (S1C) 1) Utfordringer og ideer om videreføring og utvikling i arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Integrering av IKT i lærerutdanningen (S1C) 1) Utfordringer og ideer om videreføring og utvikling i arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning med utgangspunkt i erfaringene ved HiO. (Vibeke Bjarnø, HiO) 2) Hvordan vi møter utfordringene ved HiØ. IKT- basert lærerutdanning i Halden. Viktige valg i IKT- satsning fram til i dag (Magnus Nohr, HiØ) Onsdag 5. mai 2010 – Sesjon 1 kl 13-14.30

2 Tidsplan Innledning: kl 13.00-13.05 v/ Vibeke Bjarnø, HiO Innlegg 1: kl 13.05-13.35 v/ Vibeke Bjarnø, HiO Innlegg 2: kl 13.35-14.10 v/ Magnus Nohr, HiØ Plenumsdiskusjon: kl 14.10-14.30

3 IKT i allmennlærerutdanninga ved HiO 2003-2010 Tilpasning til LK06 – rollemodell Integrering av ”å bruke digitale verktøy” i alle fag og på alle nivåer Mål: Utvikle en lærerutdanning hvor studentene fikk nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til bruk av digitale verktøy integrert i læring Digital kompetanse for en lærer: –Lære for å bruke –Bruke for å lære –Kunne integrere IKT som en naturlig del av elevers læring og hverdag Utvikle flerfagsdidaktikk med IKT

4 Utfordringer fra 2003-2010 Ikke redusere IKT til et verktøy Stort nok didaktisk fokus på undervisning og veiledning i IKT Mange små ferdighetsorienterte IKT-krav Få større og fordypende arbeider med IKT Utvikle en digital kompetanse mer enn ferdighet/teknikk  Vært behov for remediering Didaktiske samtaler med fagkollegaer  Nye remedierte flerfaglige undervisningsopplegg med IKT

5 Remediation IKT Norsk Didaktik Ny didaktikk Eks: - Responsskriving i norsk Tekstbehandler: Spor endringer Merknader Sammenligne og flette dokumenter Stave- og grammatikkkontroll LMS: Verktøy for å samskriving Diskusjonsforum Chat Blogg Wikier Metode for å skrive, lære å skrive: Grammatikk Ord og tekstkomposisjon Sjanger Fra symbol til lyd Responsskriving : Fokus på prosess mer enn produkt, Vygotsky, lære av interaksjon Hvorfor kollektiv læring? IKT som verktøy for kommunikasjon Opprinnelig didaktikk i norsk og IKT Digital tekstproduksjon relevant

6 Remediation IKT Matematikk Didaktik Ny didaktik Eks: Formeleditor og tegneverktøy i matematikk Tekstbehandler: Sette inn objekter Formeleditor Tegneverktøy: Lage bilder Raster og vektor grafikk Bildestørrelse Editere bilder Visualisere for barn Formler: Polynomiske uttrykk ( ) Marginale uttrykk (1/4) Bruken av likhetstegnet (=) Figurer: Tegne grafer og figurer Presise former for uttrykk: Behov for å utvikle oppgaver til elever I skolen Arbeide med symboluttrykk Opprinnelig didaktikk i Matematikk og IKT Digital formula editor and digital painting tool relevant

7 Organisering og arbeidsmåter 2003-2010 Forelesninger Nettbasert undervisningsopplegg [A06: 1 år1 2 år] – senere pensumbok: DidIKTikk1 år2 årDidIKTikk Veiledning og undervisning på datarom IKT-krav på andre fags arbeidskrav og eksamener En MATRISE-styrt utdanningMATRISE

8 NOKUT evaluering Oslomodellen Undervisning og vurdering ( s. 144-145): "...er arbeidskrav i IKT integrert i obligatoriske fag.... Det satses også på IKT og på å utvikle en flerfagsdidaktikk med IKT.... Den digitale plattformen Classfronter nevnes av noen studenter som et eksempel på en arena der man av noen fagansatte har fått god veiledning... Bruk av IKT forekommer på et detaljert beskrivelsesnivå i planene for ulike fag....” NIFU Step rapport for NOKUT – IKT i lærerutdanning

9 Utfordringer og ideer om videreføring og utvikling i arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning Utfordringer: –To utdanninger (1.-7.trinn og 5.-10.trinn) –Mindre felles – både fag og tema –Hvor og hvordan skal IKT integreres? »Hvordan unngå å begynne fra skrats? –Ikke en egen nasjonal plan for digital kompetanse »Pedagogikk og elevkunnskap et ansvar for helheten og organisering av arbeidet med de grunnleggende ferdighetene »Fare for pulverisering av den grunnleggende ferdigheten ”å bruke digitale verktøy”

10 Utfordringer og ideer om videreføring og utvikling i arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning Ideer: –Implementere ”Digital kompetanse” lokalt, ikke bare ”å bruke digitale ferdigheter –Grunnleggende ferdigheter inn i alle fag –Pedagogikk og elevkunnskap sikre helhet og sammenheng også i IKT –Krav til praksisskoler ift. IKT –På sikt: Nasjonal plan for digital kompetanse »Jfr. Nederland –Utvikle et studium for lærerutdannere »Fra brukerstøtte til undervisningsstøtte

11 Punkter til diskusjon Nasjonalt nettverk for IKT blant lærerutdannere? Helhetlig satsning på IKT i ny grunnskolelærerutdanning –Hvordan unngå at alle fag holder på med det samme, mens andre deler ikke dekkes? –Hvordan sikre at lærerstudenter blir profesjonelle brukere av IKT i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning? Studium/kurs for lærerutdannere koblet til krav i egen undervisning?


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Integrering av IKT i lærerutdanningen (S1C) 1) Utfordringer og ideer om videreføring og utvikling i arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google