Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.03.2015FRODE SVARTDAL1 Korrelasjonelle metoder Frode Svartdal Universitetet i Tromsø H-2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.03.2015FRODE SVARTDAL1 Korrelasjonelle metoder Frode Svartdal Universitetet i Tromsø H-2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 29.03.2015FRODE SVARTDAL1 Korrelasjonelle metoder Frode Svartdal Universitetet i Tromsø H-2014

2 29.03.2015FRODE SVARTDAL2 Korrelasjonelle metoder Analyserer hvordan ulike variabler samvarierer Helse, utdannelse, følelse av kontroll, sykefravær, karakterer til eksamen, sosial bakgrunn, alder, kjønn, høyde, IQ, … To eller flere variabler I det følgende ser vi stort sett på hvordan to variabler samvarierer

3 29.03.2015FRODE SVARTDAL3 Relasjon: Stress og forkjølelse Cohen, Tyrell & Smith, 1991 Lineær relasjon

4 29.03.2015FRODE SVARTDAL4 Relasjon: Aktivering og prestasjon Relasjonen ikke lineær

5 29.03.2015FRODE SVARTDAL5 Relasjon: Aktivering og prestasjon Tre forskjellige lineære relasjoner, helt avhengig av hvor på kurven vi er

6 29.03.2015FRODE SVARTDAL6 Relasjoner mellom variabler Tenkte relasjoner mellom to variabler, utdanning og inntekt Utdanning (år) Inntekt

7 29.03.2015FRODE SVARTDAL7 Korrelasjon Statistisk mål på samvariasjon mellom to variabler Positiv korrelasjon: Variablere varierer i samme retning Negativ korrelasjon: Variablene varierer i motsatt retning Pearson produkt-moment (r) Verdier: 0 = ingen relasjon +1 = maks positiv korrelasjon -1 = maks negavtiv korreasjon

8 29.03.2015FRODE SVARTDAL8 Korrelasjon

9 29.03.2015FRODE SVARTDAL9 Korrelasjon

10 29.03.2015FRODE SVARTDAL10 Korrelasjon Effektstørrelse r = 0,10 – liten r = 0,30 – medium r = 0,50 – stor Praktisk tolkning Inter-rater reliabilitet: 0,80-0,90 kreves Substansielle funn: 0,30 - 0,40 kan være interessant Grade Point Average - IQ

11 29.03.2015FRODE SVARTDAL11 Korrelasjon – sosial kompetanse - atferdsproblemer r = -.24

12 Korrelasjon – sosial kompetanse - atferdsproblemer 29.03.2015FRODE SVARTDAL12 r = -.29 r = -.36 r = -.22 Negativ korrelasjon Medium effektstørrelse

13 Korrelasjon Delt varians r 2 indikerer hvor mye an variansen i en variabel som er assosiert med variansen i en annen variabel Eks. Kar. videregående – kar. grunnfag: r = 0,35; r 2 = 0,12, dvs. 12% delt varians (nokså lite…) Eks. IQ eneggede sammen vs. atskilt: r = 0,72; r 2 = 0,52, dvs. 52% delt varians (betydelig) 29.03.2015FRODE SVARTDAL13

14 29.03.2015FRODE SVARTDAL14 Korrelasjon: Kausale relasjoner Korrelasjon innebærer ikke nødvendigvis kausalitet Subjektiv kontroll – helse Mestringsfølelse – karakterer Trimming – helse … Kausalitet innebærer alltid korrelasjon

15 29.03.2015FRODE SVARTDAL15 Tolkning av korrelasjon Kausalitet: En variabel påvirker en annen Følelse av kontroll  + helse Retningsproblemet Følelse av kontroll  helse Helse  følelse av kontroll Tredjevariabelproblemet Levestandard  helse, følelse av kontroll

16 Korrelasjon i kontekst Korrelasjon = samvariasjon mellom to variabler Verden er typisk mer kompleks Atferdsproblemer Sosial kompetanse Kjønn Alder Evner … 29.03.2015FRODE SVARTDAL16 ?

17 Regresjon 29.03.2015FRODE SVARTDAL17 Atferdsproblemer Sosial kompetanse Kjønn Alder Karakterer Trivsel … ?


Laste ned ppt "29.03.2015FRODE SVARTDAL1 Korrelasjonelle metoder Frode Svartdal Universitetet i Tromsø H-2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google