Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korrelasjonelle metoder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korrelasjonelle metoder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Korrelasjonelle metoder
Frode Svartdal Universitetet i Tromsø H-2014 FRODE SVARTDAL

2 Korrelasjonelle metoder
Analyserer hvordan ulike variabler samvarierer Helse, utdannelse, følelse av kontroll, sykefravær, karakterer til eksamen, sosial bakgrunn, alder, kjønn, høyde, IQ, … To eller flere variabler I det følgende ser vi stort sett på hvordan to variabler samvarierer FRODE SVARTDAL

3 Relasjon: Stress og forkjølelse
Lineær relasjon Cohen, Tyrell & Smith, 1991 FRODE SVARTDAL

4 Relasjon: Aktivering og prestasjon
Relasjonen ikke lineær FRODE SVARTDAL

5 Relasjon: Aktivering og prestasjon
Tre forskjellige lineære relasjoner, helt avhengig av hvor på kurven vi er FRODE SVARTDAL

6 Relasjoner mellom variabler
Tenkte relasjoner mellom to variabler, utdanning og inntekt Inntekt Utdanning (år) FRODE SVARTDAL

7 Korrelasjon Statistisk mål på samvariasjon mellom to variabler
Positiv korrelasjon: Variablere varierer i samme retning Negativ korrelasjon: Variablene varierer i motsatt retning Pearson produkt-moment (r) Verdier: 0 = ingen relasjon +1 = maks positiv korrelasjon -1 = maks negavtiv korreasjon FRODE SVARTDAL

8 Korrelasjon FRODE SVARTDAL

9 Korrelasjon FRODE SVARTDAL

10 Korrelasjon Effektstørrelse r = 0,10 – liten r = 0,30 – medium
Grade Point Average - IQ Effektstørrelse r = 0,10 – liten r = 0,30 – medium r = 0,50 – stor Praktisk tolkning Inter-rater reliabilitet: 0,80-0,90 kreves Substansielle funn: 0,30 - 0,40 kan være interessant FRODE SVARTDAL

11 Korrelasjon – sosial kompetanse - atferdsproblemer
FRODE SVARTDAL

12 Korrelasjon – sosial kompetanse - atferdsproblemer
Negativ korrelasjon Medium effektstørrelse FRODE SVARTDAL

13 Korrelasjon Delt varians
r2 indikerer hvor mye an variansen i en variabel som er assosiert med variansen i en annen variabel Eks. Kar. videregående – kar. grunnfag: r = 0,35; r2 = 0,12, dvs. 12% delt varians (nokså lite…) Eks. IQ eneggede sammen vs. atskilt: r = 0,72; r2 = 0,52, dvs. 52% delt varians (betydelig) FRODE SVARTDAL

14 Korrelasjon: Kausale relasjoner
Korrelasjon innebærer ikke nødvendigvis kausalitet Subjektiv kontroll – helse Mestringsfølelse – karakterer Trimming – helse Kausalitet innebærer alltid korrelasjon FRODE SVARTDAL

15 Tolkning av korrelasjon
Kausalitet: En variabel påvirker en annen Følelse av kontroll  + helse Retningsproblemet Følelse av kontroll  helse Helse  følelse av kontroll Tredjevariabelproblemet Levestandard  helse, følelse av kontroll FRODE SVARTDAL

16 Korrelasjon i kontekst
Korrelasjon = samvariasjon mellom to variabler Verden er typisk mer kompleks Atferdsproblemer Sosial kompetanse Kjønn Alder Evner ? FRODE SVARTDAL

17 Regresjon ? Sosial kompetanse Kjønn Alder Karakterer Atferdsproblemer
Trivsel ? Atferdsproblemer FRODE SVARTDAL


Laste ned ppt "Korrelasjonelle metoder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google