Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 JFRYE2005 1: Vanlige 2: Kurvelinjære 3: Samspill (ikke-addivitet) 4: Dikotomier 5: Dummy-variabler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 JFRYE2005 1: Vanlige 2: Kurvelinjære 3: Samspill (ikke-addivitet) 4: Dikotomier 5: Dummy-variabler."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 JFRYE2005 1: Vanlige 2: Kurvelinjære 3: Samspill (ikke-addivitet) 4: Dikotomier 5: Dummy-variabler

2 2 JFRYE2005 Kategoriske variabler ►ordinalnivå (…som ikke kan forutsettes å være på intervall- eller forholdstallsnivå) ►nominalnivå Må kodes om til ► dikotomier (0/1) ► dummysett (dvs. sett av dikotome variabler)

3 3 Y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 + b 4 x 4 + b 5 x 5 Y = b 0 + b 1 (alder) + b 2 (kjønn) + b 3 (region) + b 4 (ledelse) + b 5 (utdanning) Y = b 0 + b 10 x 10 + b 20 x 20 + b 30 x 30 + b 40 x 40 + b 50 x 50 b 11 x 11 + b 12 x 12 (X 12 = X 11 2 ) b 31 x 31 + b 32 x 32 + b 33 x 33 + b 34 x 34 Skala fra 1- 100 i utgangs- punktet, ingen endringer Samspill: b 60 x 60 (x 60 = x 40 * x 52 ) Y = b 0 + b 11 x 11 + b 12 x 12 + b 20 x 20 + b 31 x 31 + b 32 x 32 + b 33 x 33 + b 34 x 34 + b 40 x 40 + b 51 x 51 + b 52 x 52 + b 60 x 60 b 51 x 51 + b 52 x 52 Omkode til 0 og 1

4 4 JFRYE2005 Noen ord om Hardy- boka…

5 5 JFRYE2005 Dikotomier Variabelen har bare to verdier Kode om variablen til 0 eller 1. Eks. ’kjønn’ – kodes om til ’kvinne’: Mann = 0, Kvinne = 1

6 6 JFRYE2005 Dummysett: Variabelen har flere enn to verdier Grunnleggende logikk: Kode om variablen til flere nye variabelledd, som alle er dikotomier Hvert variabelledd måler effekten av å ha en spesiell verdi

7 7 JFRYE2005 y = a + b 1 x (yrke) (Tre yrkeskat.: off, priv og arbeidsløs) Koder om til to nye variabler. x 1 : 1 hvis yrke = off., ellers 0 x 2 : 1 hvis yrke = priv., ellers 0 (Implisitt vet vi dermed hvem som er arbeidsløs)

8 8 JFRYE2005 y = b 0 + b 1 x (off) + b 2 x (priv) (ref.kategori = arbeidsløs)

9 9 JFRYE2005 b 1 x (off) : Måler effekten av å være off. sysselsatt sammenlignet med å være arbeidsløs. b 2 x (priv ) : effekten av å være privat sysselsatt sammenlignet med å være arbeidsløs. Implisitt: Sammenligner også offentlig mot private sysselsatte (Effekten av arbeidsløshet er bakt inn i konstantleddet)

10 10 JFRYE2005 Eksempel fra ESS (SPSS): y = tillit til politikere (trstplt) x 1 = partivalg (prtvtno) x 2 = kjønn (gndr)

11 11 JFRYE2005 Hvordan velge referansekategori? Statistisk sett har dette ingen betydning Men viktig for fortolkning. Ulike alternativer: 1: Veldefinert gruppe, som det gir mening å sammenligne mot 2: Underliggende ordinalitet – velg en av ytterkategoriene 3: Stor kategori (gir sikkert estimat for referansegruppen)

12 12 JFRYE2005 Hardy: 1: Gjennomsnittsforskjeller mellom grupper 2: Interaksjonsledd – viser hvordan effekten av en annen x- variabel varierer for ulike verdier på den kategoriske variabelen


Laste ned ppt "1 JFRYE2005 1: Vanlige 2: Kurvelinjære 3: Samspill (ikke-addivitet) 4: Dikotomier 5: Dummy-variabler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google