Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferd og pensjon Foredrag av sosialminister Ingjerd Schou (H) 12. januar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferd og pensjon Foredrag av sosialminister Ingjerd Schou (H) 12. januar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferd og pensjon Foredrag av sosialminister Ingjerd Schou (H) 12. januar 2004

2 Forventet levealder ved 67 år Kilde: Statistisk sentralbyrå Menn Kvinner

3 Antall yrkesaktive per pensjonist

4 Pensjonsutgifter og oljeinntekter Pensjoner Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge

5 Gjennomsnittelig pensjoneringsalder 1970-1994: Alders- og uførepensjonister 1995-2001: Alders-, uføre- og AFP-pensjonister

6 En stadig flatere folketrygd

7 Offentlige utgifter til alderspensjon – pst. av BNP 1) Prosent av BNP for Fastlands-Norge.

8 Hva har andre land gjort? Økt aldersgrense for å gå av med pensjon Sterkere økonomiske incentiver til å stå i arbeid Redusert indeksering av pensjoner i forhold til lønn Økt vekt på private pensjoner Forhindre at eldre arbeidstagere presses ut

9 Krav til trygghetsreform av folketrygden Økonomisk bærekraftig system Stimulere til økt arbeidsinnsats Alle garanteres en minstepensjon Enkelt og forståelig system Forutsigbart for den enkelte Reformen må omfatte alle


Laste ned ppt "Velferd og pensjon Foredrag av sosialminister Ingjerd Schou (H) 12. januar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google