Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Orientering om: Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Orientering om: Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Orientering om: Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Rettighetsvurdering og prioriteringer Informasjon i Administrativt Samarbeidsutvalg 29.04.10 Elin Marita Segtnan Ytterstad Nancy Haugan

2 Fra 10.mai 2010: Felles adresse for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner i Trøndelag: Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Sykehuset Levanger, Kirkegata 2, 7600 Levanger TLF:74 09 79 00 / 74 09 77 77 Fax:74 09 85 00 Åpningstid:Alle hverdager kl.08.00-15.30 Internett:www.helse-midt.nowww.helse-midt.no Søknadsskjema:www.hnt.no (word-format, kan skrives i på data)www.hnt.no E-post:rehab@hnt.norehab@hnt.no Informasjonstelefon reHabilitering, grønn linje 800 300 61

3 Gjelder henvisninger fra: Fastleger og avtalespesialister Helse Nord-Trøndelag (HNT) Gjelder ikke sykehushenvisninger utenom HNT

4 Gjelder henvisning til følgende institusjoner: Betania Malvik, Malvik Coperiosenteret, Trondheim Kastvollen Rehabiliteringssenter, Inderøy Meråker Sanitetsforenings Kurbad, Meråker Namdal Rehabilitering, Høylandet Røros Rehabiliteringssenter, Røros Selli Rehabiliteringssenter, Klæbu Gjelder IKKE henvisninger til Muritunet, Valdal. Henvisninger til Muritunet skal, som i dag, sendes direkte til institusjonen.

5 Hvorfor ? 2006 – regionale helseforetak ansvar for anskaffelse og finansiering av tjenester ved de private rehabiliteringsinstitusjonene (PR) PR definert som spesialisthelsetjeneste Helse Midt-Norge RHF oppdragsgiver for pilotprosjekt 2007/2008 ”Samhandling mellom HNT og private rehabiliteringsinstitusjoner i Nord-Trøndelag”

6 Videreføring fra prosjektet i Nord-Trøndelag 2007/2008: ”Henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering” - Felles adresse for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner i Nord-Trøndelag - fra fastleger 26.05.08 - fra sykehus 20.10.08 2009 implementeringsår

7 Felles adresse for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner - Hensikt: Innfri pasientrettighetslovgivningen - sikre at pasientens lovfestede rettighet blir ivaretatt - sikre at prioritering skjer i henhold til gjeldende regelverk Sørge for at tilgjengelig kapasitet blir hensiktsmessig utnyttet Fremskaffe kunnskap om rehabiliteringsbehov Informasjon om rehabiliteringstilbud

8 Prioritering av henvisninger – følgende konklusjoner iflg prioriteringsforskriften: Rett til nødvendig (”prioritert”) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten – med frist Behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten – uten frist Ikke rett til/behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten - avslag

9 Kriterier for vurdering av retten til spesialisthelsetjeneste Pasientrettighetsloven/prioriteringsforskriften: Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet Pasienten skal ha forventet nytte av helsehjelpen De forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt

10 I tillegg: - pasienten skal være akuttmedisinsk ferdigbehandlet - det skal foreligge et behov for tverrfaglig oppfølging - pasienten skal ha potensiale for rehabilitering - pasienten skal ha motivasjon for rehabilitering Gjentatte opphold fortrinnsvis indisert ved: -Progredierende lidelser med nytilkomne funksjonstap – som en del av en individuell plan -ved vesentlige endringer med redusert funksjonstap ved ikke- progredierende tilstander.

11 Prioriteringsveiledere Veileder for Fysikalsk medisin og rehabilitering Veileder for ortopedi Veileder for lungesykdommer Veileder for hjertesykdommer Veileder for nevrologi Veileder for sykelig overvekt o.s.v ……

12 Personellressurser ReHR Midt-Norge pr mai 2010 100% leder/ergoterapeut 150% sekretær 75 % spesialsykepleier (rehabilitering) 50% sykepleier 40% legeressurs ------------------------------------------------- Leder:Nancy Haugan Medisinsk faglig ansvarlig: Elin Marita Segtnan Ytterstad

13 HMN: Formål – nye rehabiliteringsavtaler 1. Høyere omsorgsnivå (behov for høyere pleiefaktor) o Rett fra sykehuset o Aktivt tilbud 2. Pasienter med kroniske lidelser (inkludert i et helhetlig pasientforløp) 3. Rehabilitering og habilitering for pasienter med tidsavgrensede og/eller varige hjelpebehov 4. Bidra i utdanning av helsepersonell 5. Utvikling av ny kunnskap innen habilitering og rehabilitering

14 HMN: Endring – nye rehabiliteringsavtaler Pasienter med psykiske lidelser Habilitering for ungdom og voksne Pasienter med behov for assistanse/tilrettelegging (eks. stell, påkledning forflytning, måltider). Dagtilbud Ambulante tjenester De fleste ortopediske pasienter (eks. kne- og/eller hofteproteser) bør tilbys et dagtilbud ved poliklinikk i HF eller ved fysikalsk institutt i kommunene Regionale tilbud Åpent hele året Kontraktsmengde: 204 mill

15 Private rehabiliteringsinstitusjoner som har fått avtale med HMN om spesialisert rehabilitering 2010-2013 Namdal (Ortopedi)(8) Kastvollen (nevrologi,ortopedi)(23) Meråker (habilitering, hjerneslag, revmatologi, ortopedi) (30+5) Betania Malvik (psykiatri, hjerneslag, ortopedi, amputasjoner, revmatologi, hjerneskader) (22+18) Coperiosenteret (smerte, ME, tinnitus)(0+10) Selli (Hjerte, lunge,kreft,gastro,ortopedi)(25+10) Røros (hjerte, lunge, overvekt) (60) Muritunet (overvekt, lunge, ortopedi)(64)

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge (ReHR) Orientering om: Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google