Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Info-dager 2014 Søking skoleåret 15-16 Fortrinn og individuell vurdering 1.marssøkere med vedtak om spesialundervisning Bruk av overgangsskjema ved tilretteleggingsbehov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Info-dager 2014 Søking skoleåret 15-16 Fortrinn og individuell vurdering 1.marssøkere med vedtak om spesialundervisning Bruk av overgangsskjema ved tilretteleggingsbehov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Info-dager 2014 Søking skoleåret 15-16 Fortrinn og individuell vurdering 1.marssøkere med vedtak om spesialundervisning Bruk av overgangsskjema ved tilretteleggingsbehov

2 Forskriftsendringene i korte trekk 1.Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2.Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 3.Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 4.Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 5.Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6.Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

3 Sentrale hensyn bak bestemmelsene Ivareta søkernes rettssikkerhet Mer lik praksis i landet Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn Særlig på populære utdanningsprogram (på populære skoler) vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev Bestemmelsene må fungere i praksis Rettighetene elevene har etter loven skal oppfylles

4 Sentrale bestemmelser i oppl. Inntaksbestemmelsene skal ikke uthule rettigheter eleven har etter opplæringsloven Elevens rett til videregående opplæring - § 3-1 –Rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram som ungdommen har søkt på –Rett til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet

5

6 Vilkår for inntak Eleven er skrevet ut av grunnskolen Gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne

7 Kommunens ansvar Om dokumentasjon for gjennomgått grunnskoleopplæring mangler, skal saken sendes tilbake til kommunen som avklarer realkompetansen til søkeren (enkeltvedtak)

8 Forts kommunens ansvar § 6-15 Melding pr 1. oktober til fylkeskommunen for sakkyndig vurdering fra fylkeskommunal PPT (samtykke) § 6-17 Melding pr 1. oktober til fylkeskommunen (samtykke) Tilbakemelding

9

10 Erfaringer fra årets inntak – spesialundervisning og tilpassing Ulike tolkninger av paragrafene Vanskelig å skille mellom 1. februarsøkere og 1. marssøkere Hvem skal/kan søke fortrinn? Mye nytt i vigo-web med påfølgende feilavkrysninger Nivå § 6-17 lite definert

11 Erfaringer forts. Færre søkere 1. februar Færre vedtak til nå i høst – er det riktige tall? Flertallet er 1. marssøkere (ulike grupper) Stor variasjon i info om elevene til ny skole Fortsatt SVÆRT viktig med overgangsmøter og info fra grunnskole Søkere med åpenbare behov for spesu som søker 1. mars – tiltak skal ikke prøves ut før henvisning til PPT for sakkyndig vurdering

12

13 Inntak til VG1 Søknadsfrister -1. februar -1. mars Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket Differensiert inntak ivaretar søkere med rett til fortrinn i inntaket

14 Søknadsfrister

15 Søknadsfrister forts

16

17

18 Søknadsfrist 1. mars Alle andre søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3-1 Viktig: Søkere med vedtak om spesialundervisning som ikke har rett til fortrinn eller individuell vurdering i inntaket, skal søke 1. mars. Deres behov for spesialundervisning skal vurderes etter kartlegging/utprøving i ny skole. Åpenbare behov skal ikke vente! Bruk av overgangsskjema.

19 Inntak Fortrinnsrettselever får et tidligere inntak Det vurderes om søkere til individuell vurdering skal få et tidligere inntak


Laste ned ppt "Info-dager 2014 Søking skoleåret 15-16 Fortrinn og individuell vurdering 1.marssøkere med vedtak om spesialundervisning Bruk av overgangsskjema ved tilretteleggingsbehov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google