Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for skolebibliotekutvikling Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for skolebibliotekutvikling Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for skolebibliotekutvikling Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Juni 2011

2 Program for skolebibliotekutvikling Universitetet i Agder - oppdrag fra Utdanningsdirektoratet 2009 – 2013 Målgruppe: grunnskolen

3 3 Utviklingsprosjekt som handler om skolebibliotek som ressurs i leseopplæring og undervisning

4 4 Kurs for prosjektskolene Skolene må forplikte seg til å delta på kurs i programmet med hele prosjektgruppen En samling om høsten og en om våren Hele prosjektgruppen er med, inkludert rektor som prosjektleder

5 Ressursskoler 2010-2011 Bjarkøy skole (1-10) i Bjarkøy, Troms Borkedalen skole (1-7)i Lillesand i Aust-Agder Bud barne- og ungdomsskule (1-10) i Fræna, Møre og Romsdal Dingemoen skule (1-7) i Fjaler, Sogn og Fjordane Hafslund skole (8-10) i Sarpsborg, Østfold Holumskogen skole (1-7) i Nittedal i Akershus Mørkved skole (1-7) i Ringsaker i Hedmark Skåredalen skole (1-10) i Haugesund, Rogaland 5

6 Borkedalen skole (1-7) ”Klok med bok” Å integrere skolebiblioteket i leseopplæringen på alle trinn Sterkere vekt på lesing av fagbøker Systematisere arbeidet med litteratur og informasjonskilder Utvikle et verktøy for å vurdere elevene sin lese- og informasjonskompetanse 6

7 Bibliotek- og informasjonskompetanse - utdrag fra leseplanen ved Borkedalen skole 4. trinn Leseøkt hver morgen før jul Finne nødvendige faktabøker på biblioteket Kjenne sitt eget lesenivå Introduseres for nye forfattere Alfabettrening, f.eks sette på plass bildebøker etter bokstav Intro i websøk etter jul Slå opp i ordbøker Lesing på internett – lærerstyrte sider Veiledet lesing i fagtekster om våren 7

8 Borkedalen skole, Vurderingsverktøy, eksempel på sjekkliste Mål: Eleven har bibliotekkompetanse Sjekkliste etter 4. trinn: JA/NEI Jeg vet hvor faktabøker og opplevelsesbøker står. Jeg kan finne en bok om et emne jeg er interessert i. Jeg kan finne en opplevelsesbok som jeg greier å lese. Jeg kan bruke selvbetjeningsmaskinen. Jeg kan sette boka tilbake på rett hylle. 8

9 Mørkved skole (1-7) Fra bibliotek til læringssenter Leseopplæring etter Early Years Literacy Program (EYLP) Har innarbeidet biblioteket som en fast del av denne undervisningen Bibliotekpedagogen: veiledet lesing og opplæring i bibliotekkunnskap etter oppsatt plan – knyttet til fag Læringsmål i bibliotekkunnskap for alle trinn 9

10 Mørkved skole – internasjonalt samarbeid Comenius-prosjekt «Improving Literacy» Partnerskolene utforsker hvordan skolebiblioteket kan bidra til leseopplæringen. “Ved å prioritere arbeidet med skolebiblioteket høgt, kan man i løpet av noen få år forandre en skoles identitet fra å være en skole uten bibliotek til å være en skole der biblioteket er en selvfølgelig del av skolehverdagen, både for lærere, elever og foreldre.” Rektor Arnstein Nærlie 10

11 Skoleeiers rolle - Ringsaker kommune 100% koordinator for skolebibliotek Lokalisert til folkebiblioteket Faglig utvikling, råd og hjelp ved innkjøp av medier, opplæring i biblioteksystemet, nettverksarbeid og erfaringsspredning 11

12 Bud barne- og ungdomsskule (1-10) Ein lærande skule - eit levande bibliotek Førsteårsprosjekt: integrere bibliotekbruk i undervisningsopplegg for 6., 7. og 8. klassetrinn Bruke trykte og digitale leksika, vurdere fagbøker og løse søkeoppgaver med utgangspunkt i kompetansemål for fagene 12

13 Bud barne- og ungdomsskule Andreårsprosjekt: å mestre læringsstrategier er grunnleggende for å kunne bruke biblioteket på en god måte Utvikle læringsstrategier og informasjonskompetanse Videreutvikle skolebiblioteket som læringsarena Styrke samarbeidet mellom skolebibliotekaren og lærerne 13

14 Bud barne- og ungdomsskule «Vi har som grunntanke at elevane skal bruke forskjellige arbeidsmetodar og fleire innfallsvinklar og læringsarenaer i arbeid med emner og prosjekt. Dei skal lære å ta i bruk informasjonskompetanse når det er naturleg i forhold til det dei arbeider med.» Rektor Kerstin Henøen og skulebibliotekar Lise Bull 14

15 Hafslund ungdomsskole (8-10) Medietek(st) Bygge opp kompetanse innen multimedia og digitale ressurser hos elever og lærere Øke elevenes kunnskap om sammensatte tekster 15

16 Hafslund ungdomsskole Skolens digitale ressurser er katalogisert s og har strekkode til bruk i utlånssystemet Nettbaserte informasjonskilder registrert i Fronter, kvalitetssikring 16

17 Hafslund - Opplæring i bruk av digitale verktøy 8. trinnselevene har fått opplæring i podcast, animasjon, bildebehandling, blogging, digitale fortellinger, wikier og sosialt nett Grunnleggende ferdigheter i bruk av utstyr og programvare: navigeringskompetanse kildevurderingskompetanse bearbeidingskompetanse samarbeidskompetanse 17

18 Nye ressursskoler (2011-2012) Gjettum ungdomsskole i Bærum, Akershus Flåtestad ungdomsskole i Oppegård, Akershus Kvam ungdomsskule i Kvam, Hordalane Vågå ungdomsskule i Vågå, Oppland Husabø skole (1-7) i Eigersund, Rogaland Lye skule (1-7) i Time, Rogaland Åsheim ungdomsskole i Trondheim, Sør-Trøndelag Vinje oppvekstsenter (1-7) i Vinje, Telemark Sørvik skole (1-10) i Harstad, Troms Skjelnan skole (1-7) i Tromsø, Troms 18

19 www.skolebibliotek.uia.no 19

20 20


Laste ned ppt "Program for skolebibliotekutvikling Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google